Test nafty na Slovensku: Jedno palivo sklamalo

Poradca Test nafty na Slovensku: Jedno palivo sklamalo

Foto: Peter Brenkus

8.3. 2018 8:00 Chcete vedieť, čo ozaj tankujete do nádrží svojich áut? Prinášame výsledky najväčšej analýzy zimnej motorovej nafty na Slovensku, ktorú sme urobili exkluzívne v spolupráci so špecialistami zo spoločnosti VÚRUP (Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov).

Keď sa stretnú fanúšikovia áut, iste budete v debate počuť niečo podobné: „Tankujem naftu výhradne tejto značky! Auto aj v zime štartuje na jeden ťuk, je tichučké a ťahá ako z rozprávky. Ostatné nafty vôbec nemajú nárok.“ Sú však podobné výroky skutočne založené na argumentoch alebo vodiči len šíria pocity, ktoré majú od reality ďaleko? Pokúsime sa nájsť odpoveď v exkluzívnom teste kvality zimných motorových náft, v ktorom sme na pomoc prizvali expertov z VÚRUP-u (Výskumný ústav ropy a uhľovodíkových plynov).

Presne 20 náft je natankovaných v kanistroch a sú pekne zoradené pre pojazdným laboratóriom. Do VÚRUP-u putovali vzorky zakódované, aby pri meraniach nikto nevedel, o ktorú značku ide
Presne 20 náft je natankovaných v kanistroch a sú pekne zoradené pre pojazdným laboratóriom. Do VÚRUP-u putovali vzorky zakódované, aby pri meraniach nikto nevedel, o ktorú značku ide
Zdroj: Peter Brenkus

Podobný test sme robili naposledy pred štyrmi rokmi, preto sme presne vedeli, na čo chceme v aktuálnom prieskume klásť dôraz. Kým v roku 2014 sme vyhodnocovali 13 náft, teraz sme v detailnej analýze v laboratóriách skontrolovali viac pohonných hmôt a rozšírili sme i počet značiek. Konkrétne išlo o palivá predajcov Batax, DaliOil, Jurki, Lukoil, Oktan, OMV, Shell, Slovnaft, TAM a Tesco, pričom u každého predajcu sme zmerali bežnú i prémiovú naftu, čo spolu vytvorilo 20 vzoriek.

Do testu sme zámerne zaradili známejšie aj menej známe značky a tiež dva typy palív, aby sme sa mohli preskúmať, do akej miery sa ponuka predajcov líši a tiež to, za akých okolností sa motoristom oplatí priplatiť si za vylepšené vlastnosti prémiových naftových hmôt.

Je 2. január 2018, krátko pred desiatou hodinou. Prichádzame odoberať vzorky nafty na prvú čerpaciu stanicu. Všetky nafty tankoval špecialista z VÚRUP-u
Je 2. január 2018, krátko pred desiatou hodinou. Prichádzame odoberať vzorky nafty na prvú čerpaciu stanicu. Všetky nafty tankoval špecialista z VÚRUP-u
Zdroj: Peter Brenkus

Vyhodnocovali sme celkovo 6 parametrov, ktoré patria medzi kľúčové, čo sa kvality nafty týka. Ide o medznú teplotu filtrovateľnosti, cetánové číslo, obsah metylesteru mastnej kyseliny (Biozložka FAME), obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov, destilačnú skúšku a bod vzplanutia. Vo všetkých spomínaných charakteristikách má zimná nafta predpísané limity, ktoré musí splniť. Vychádzajú z normy STN EN 590. Ak by palivo ktorýkoľvek z parametrov nesplnilo, nemalo by sa na Slovensku vôbec predávať.

Vzorky sme odobrali v jeden deň, a to 2. januára 2018 na rôznych pumpách v Bratislave, Podunajských Biskupiciach, Rovinke a v Trnave. Jednotlivé palivá tankoval do antikorových kanistrov technik z VÚRUP-u, aby nebolo možné spochybniť správnosť odberu. Redaktor AUTO BILDU na každý kanister po natankovaní niekoľkých litrov pohonnej hmoty nalepil štítok s číslom. Na analýzu teda putovali zakódované vzorky. V laboratóriách VÚRUP-u tak pri analýze nevedeli, od ktorého predajcu daná nafta je. Poznali len anonymné číslo paliva.

Do každého kanistra expert z laboratória načerpal približne päť litrov nafty. Tento objem stačí na vyhodnotenie všetkých šiestich skúšok
Do každého kanistra expert z laboratória načerpal približne päť litrov nafty. Tento objem stačí na vyhodnotenie všetkých šiestich skúšok
Zdroj: Peter Brenkus

Zamrzne nafta v nádrži?

Tohtoročná zima zatiaľ na Slovensku nie je silná, takže motoristi príliš nemusia riešiť jeden z najdôležitejších parametrov motorových náft. Hovoríme o odolnosti pohonnej hmoty proti nízkym teplotám, ktorú vyjadruje filtrovateľnosť (CFPP). Pri tejto skúške sa v laboratóriu určí teplota, pri ktorej sa v nafte vytvoria kryštáliky parafínu, ktoré upchávajú palivový filter a znemožňujú palivu dostať sa do motorového priestoru.

Skúška sa vykonáva na sitku, ktoré má približne centimetrový priemer, teplota postupne klesá a v momente nepriechodnosti sitka sa test končí. Zimná motorová nafta nesmie sitko upchať skôr, ako dosiahne hodnotu minimálne -20 °C, inak nespĺňa normu. Z výsledkov filtrovateľnosti vyplynulo, že slovenskí vodiči nemusia mať obavu, že by im v nádrži stuhla nafta. Naopak, palivá vydržia podstatne viac, ako im určuje norma – najmä tie prémiové.

Začína sa testovať prvá vzorka. Takto sa v nafte metódou vysokotlakovej chromatografie odhaľuje prítomnosť zdraviu škodlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov
Začína sa testovať prvá vzorka. Takto sa v nafte metódou vysokotlakovej chromatografie odhaľuje prítomnosť zdraviu škodlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov
Zdroj: Peter Brenkus

Výrazne najlepšiu odolnosť proti nízkym teplotám má prémiové palivo EVO Diesel zo Slovnaftu, ktoré pri skúške vykázalo medznú teplotu filtrovateľnosti až -47 °C. „EVO Diesel Plus vyrábame v bratislavskej rafinérii. Jeho receptúra zaručuje spoľahlivosť paliva aj pri extrémnych mrazoch. EVO Diesel Plus zároveň udržiava čistotu motora, palivového systému a zabezpečuje ochranu proti korózii,“ doplnil Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie Slovnaftu. Druhý najlepší výsledok -38 °C si pripísala prémiová nafta Lukoil TOP N Diesel a na treťom mieste skončilo prémiové palivo OMV MaxxMotion Diesel, ktoré je odolné do -37 °C.

Čo robiť, ak nechcete do auta tankovať prémiovú naftu, ale zároveň bývate v oblasti, kde tuhé mrazy nie sú výnimkou? Spomedzi neprémiových palív najlepšie nízke teploty zvláda nafta Slovnaft EVO Diesel (-32 °C), ktorú nasleduje štvorica palív DaliOil Diesel Utra +, Jurki Diesel, Shell Diesel FuelSave a Tesco Diesel, ktoré do valcov pretečú až do mrazov -29 °C.

Motoristi sa niekedy domnievajú, že všetky prémiové palivá musia mať nutne vyššiu odolnosť proti nízkym teplotám ako neprémiové. Nie je to pravda. Prémiové hmoty, ako napríklad Shell V-Power Diesel alebo TAM Diesel 60 kladú dôraz skôr na vyššiu na čistiacu schopnosť, cetánové číslo či ochranu palivového systému pred koróziou, takže filtrovateľnosť mali v teste o niečo nižšiu ako klasické nafty týchto predajcov.

Výsledkom merania cetánového čísla sme v laboratóriách VÚRUP-u venovali veľkú pozornosť. Tieto hodnoty boli pre nás pri teste náft jedny z najdôležitejších
Výsledkom merania cetánového čísla sme v laboratóriách VÚRUP-u venovali veľkú pozornosť. Tieto hodnoty boli pre nás pri teste náft jedny z najdôležitejších
Zdroj: Peter Brenkus

Ako rozumieť cetánovým číslam

Každá nafta predávaná na Slovensku má mať cetánové číslo minimálne 51,0, hornú hranicu norma STN EN 590 neurčuje. Príliš nízke cetánové číslo má negatívny vplyv na výkon i spotrebu paliva. Nafta nezhorí dokonale, motor má tvrdší, nepravidelný chod, auto bude dymiť a je predpoklad, že po čase zlyhajú vstrekovače alebo palivové čerpadlo.

Naopak, vyššie cetánové číslo sa podpíše pod hladší beh motora, lepšiu mazivosť, nižšiu spotrebu a tiež ľahšie štartovanie, čo najmä v zime príde vhod. Nič sa však nesmie preháňať, zvyšovať cetánové číslo má zmysel len po istú hranicu. Za absolútne dostatočné pre dieselový motor sa považuje rozpätie 51 až 60, i keď je pravdou, že niektoré prémiové palivá, napríklad v Nemecku sa dostávajú aj nad túto hodnotu.

Toto približne centimeter veľké sitko určí, ako dobre nafta zvláda mráz. Kľúčové je, pri akej nízkej teplote ho upchajú kryštáliky parafínov, čím znemožnia prietok paliva
Toto približne centimeter veľké sitko určí, ako dobre nafta zvláda mráz. Kľúčové je, pri akej nízkej teplote ho upchajú kryštáliky parafínov, čím znemožnia prietok paliva
Zdroj: Peter Brenkus

„Neodporúčame zvyšovať cetánové číslo aditívami. Môže sa stať, že jednu vlastnosť nafty umelo vylepšíte, ale popri tom ďalšie dve zhoršíte,“ vysvetľuje Róbert Franta, expert na konštrukcie a funkčnosť motorov z VÚRUP-u. Dobrým príkladom môžu byť severské krajiny Európy, kde majú arktické nafty kvôli extrémnej odolnosti proti mrazu bežne cetánové číslo nižšie ako 51 a motory tamojších áut štartujú a jazdia bez problémov.

Laboratórne meranie trvá pri jednej vzorke približne hodinu. Cetánové číslo nafty sa určuje za pomoci dvoch referenčných palív Diesel-U a Diesel-T na bežiacom motore, menením jeho kompresného pomeru. Len pre zaujímavosť, referenčné palivá, ktoré vyrába jediná firma Chevron Phillips, sa vozia z USA v 200-litrových sudoch a jeden vyjde na približne 6 000 eur. Aj preto ide o najdrahšiu skúšku v našom teste.

Teplotu, pri ktorej nastáva prvé upchatie palivového filtra kryštálikmi parafínov, nazývame medzná teplota filtrovateľnosti (CFPP). Zimná nafta musí odolať teplote -20 °C
Teplotu, pri ktorej nastáva prvé upchatie palivového filtra kryštálikmi parafínov, nazývame medzná teplota filtrovateľnosti (CFPP). Zimná nafta musí odolať teplote -20 °C
Zdroj: Peter Brenkus

Dobrou správou je, že všetkých dvadsať palív parametre normy splnilo. Žiadne nemá cetánové číslo nižšie ako 51, i keď nafta Tesco Diesel dosahuje presne túto hraničnú hodnotu. Neznamená to však, že by išlo o rizikové palivo. Spomínaná nafta by bez zaváhania prešla kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Existuje totiž povolená laboratórna odchýlka (v prípade cetánového čísla má hodnotu od 2,5), ktorá hovorí o vzájomnom posudzovaní zhody nameraných výsledkov. Na základe nej by sa za vyhovujúcu považovala aj nafta, ktorej by sme namerali cetánové číslo 48,5.

„Naša rafinéria pri produkcii motorovej nafty postupuje plne v súlade s požiadavkami kladenými na motorovú naftu, ktoré sú dané normou STN EN 590,“ uviedla Lucia Poláčeková, PR manager Tesco Stores SR. Najvyššie cetánové číslo 57,1 malo v teste prémiové palivo OMV MaxxMotion Diesel. Druhý najlepší výsledok dosiahla prémiová nafta TAM Diesel 60 (56,7) a tretia skončila pohonná hmota Batax Diesel, ktorej namerali cetánové číslo 56,2.

Cetánové číslo ovplyvňuje studený štart motora, hluk, emisie, studený biely dym (nedokonalé spálenie paliva) i spotrebu. Podľa normy STN EN 590 musí mať hodnotu minimálne 51,0
Cetánové číslo ovplyvňuje studený štart motora, hluk, emisie, studený biely dym (nedokonalé spálenie paliva) i spotrebu. Podľa normy STN EN 590 musí mať hodnotu minimálne 51,0
Zdroj: Peter Brenkus

Ekológia mení zloženie nafty

Biozložka (FAME) je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou motorových náft, hoci predajcom palív by pravdepodobne príliš nechýbala. Za to, že sa v nafte objavuje, môže snaha šetriť fosílne palivá. Táto látka má okrem pozitívnej stránky pri ochrane životného prostredia aj dve iné podstatné vlastnosti. Síce skvele zvyšuje mazivosť nafty, na druhej strane však môže spôsobiť problémy pri dlhodobom skladovaní.

Biozložka podlieha skôr oxidácii, rýchlejšie sa rozkladá a nafta je preto menej stála. Pri bežných palivách to predajcom neprekáža, tie sa tankujú často a v nádržiach na čerpacích staniciach sa rýchlo menia. Pri prémiových palivách je to však horšie. Tie motoristi čerpajú menej, preto ostávajú v nádržiach dlhšie, čo môže priniesť komplikácie. Aj z tohto dôvodu Štátne hmotné rezervy vykupujú a skladujú naftu bez biozložky. Príliš vysoký obsah FAME by navyše mohol mať negatívny vplyv na motor v podobe vyšších nárokov na tesnenia. Prepúšťať by mohli začať aj tie časti, ktoré by za normálneho zloženia nafty vydržali.

Biozložka sa do nafty pridáva, aby čiastočne nahradila fosílne palivo. Minimálny objem biozložky v motorovej nafte je určený zákonom
Biozložka sa do nafty pridáva, aby čiastočne nahradila fosílne palivo. Minimálny objem biozložky v motorovej nafte je určený zákonom
Zdroj: Peter Brenkus

Norma STN EN 590 stanovuje iba maximálnu hodnotu biozložky na 7 objemových percent, zároveň jej však v roku 2018 aj s povolenou odchýlkou podľa zákona 309/009 nesmie byť menej ako 6,75 percenta. Nafty, ktoré sme s expertmi VÚRUP-u testovali, podiel FAME v nafte dodržali, jedinou výnimkou je prémiové palivo OMV MaxxMotion Diesel, ktoré biozložku FAME neobsahuje.

„Namiesto nej sa OMV rozhodlo používať prémiovú biozložku HVO. Hydrogenovaný rastlinný olej HVO (Hydrotreated vegetable oil) má vyššie cetánové číslo, jeho skladovacie vlastnosti sú lepšie, je plne zmiešaný s palivom, ponúka lepší výkon pri nízkych teplotách a je menej náchylný na kontamináciu mikróbmi. Navyše pri produkcii HVO vzniká menej emisií,“ spresnila Ľubica Slabejová, Marketing manager OMV Slovensko.

Nedodržanie parametera FAME však kontrolujú colníci a jeho neakceptovanie môže priniesť vyššie daňové zaťaženie paliva. „Ministerstvo financií Slovenskej republiky nezaraďuje HVO medzi biozložky, a preto OMV skutočne platí vyššie spotrebné dane. Kvôli výhodám, ktoré HVO ponúka, sa však OMV rozhodlo poskytnúť motoristom najlepší dostupný výrobok,“ dodáva Slabejová.

Ďalšou „ekoskúškou“ bolo zisťovanie hmotnostného percenta polycyklických aromatických uhľovodíkov (PCA). Ide o jeden z najsledovanejších parametrov z hľadiska zdravia a životného prostredia, pretože polyaromáty majú karcinogénne a mutagénne účinky na ľudský organizmus. Norma predpisuje, že ich podiel v v nafte nesmie byť vyšší ako 8 hmotnostných percent. V tomto smere boli všetky testované pohonné hmoty v poriadku a s veľkou rezervou vyhoveli požadovaným predpisom. Najlepšie výsledky (0,9 %) zaznamenali prémiové nafty Slovnaft EVO Diesel Plus a Lukoil TOP N Diesel.

Nespálené polyaromatické uhľovodíky sú nebezpečné pre naše zdravie, majú karcinogénne a mutagénne účinky
Nespálené polyaromatické uhľovodíky sú nebezpečné pre naše zdravie, majú karcinogénne a mutagénne účinky
Zdroj: Peter Brenkus

Destilačná skúška bez zaváhania

Pri destilačnej skúške sa skúma uhľovodíkové zloženie paliva. Nafta začína destilovať pri približne 160 °C. Pri teplote 250 °C môže predestilovať maximálne 65 objemových percent paliva. Ak nafta požiadavky destilačnej skúšky nespĺňa a táto je posunutá nižšie, dá sa predpokladať, že obsahuje ľahšie frakcie uhľovodíkov, teda napríklad benzín. Ak palivo nedodrží predpísané destilačné množstvo pri hornej hranici, keď sa 95 objemových percent musí predestilovať do 360 °C, znamená to, že obsahuje ťažšie uhľovodíky.

„Môže to signalizovať, že motorová nafta je kontaminovaná napríklad ľahkým vykurovacím olejom,“ objasnila Iveta Chovancová, technická manažérka z VÚRUP-u. Čo sa týka destilačnej krivky, normu STN EN 590 splnili všetky nafty a experti v laboratóriách nezaznamenali pri destilačnej skúške žiadne výsledky, ktoré by naznačovali akékoľvek problémy s uhľovodíkovým reťazcom testovaných pohonných hmôt.

Ak je destilačná krivka nafty v poriadku, je predpoklad, že chod motora bude hladký a vďaka dokonalejšiemu spaľovaniu paliva bude skladba výfukových plynov ekologicky priaznivejšia
Ak je destilačná krivka nafty v poriadku, je predpoklad, že chod motora bude hladký a vďaka dokonalejšiemu spaľovaniu paliva bude skladba výfukových plynov ekologicky priaznivejšia
Zdroj: Peter Brenkus

Slabiny pri bode vzplanutia

Poslednou skúškou 20 testovaných náft predávaných na slovenských čerpacích staniciach bol bod vzplanutia a až pri nej sa ukázalo zaváhanie jedného paliva. Toto meranie, ktoré patrí pri hodnotení kvality nafty medzi základné, sa v laboratóriách robí pri pochybnostiach o zložení pohonnej hmoty. Norma STN EN 590 hovorí, že k vzplanutiu musí pri tomto druhu pohonnej hmoty prísť pri teplote minimálne 56 °C. Predpísaný parameter nesplnilo jedno palivo – prémiová nafta Jurki Diesel Power+. Táto nafta vzplanula už pri 51 °C, čo je mimo normy. Slovenská inšpekcia životného prostredia by túto motorovú naftu mohla označiť za nevyhovujúcu, a to aj so zohľadnením odchýlky, ktorá hovorí o bode vzplanutia pri 53 °C.

„Všetky ostatné parametre paliva boli v poriadku, čo naznačuje, že mohlo dôjsť ku kontaminácii motorovej nafty ľahkými uhľovodíkmi, teda napríklad benzínom v nádržiach konkrétnej pumpy alebo pri transporte v cisterne. Vzhľadom na nameranú hodnotu by sa tiež palivo posunulo z III. triedy horľavosti do II. triedy a malo by sa s ním manipulovať so zvýšenou opatrnosťou,“ vysvetlila Iveta Chovancová z VÚRUP-u.

Bod vzplanutia nafty musí nastať pri teplote minimálne 56 °C. Ak však k vzplanutiu príde pri teplote nižšej, môže byť nafta kontaminovaná napríklad horľavejším benzínom
Bod vzplanutia nafty musí nastať pri teplote minimálne 56 °C. Ak však k vzplanutiu príde pri teplote nižšej, môže byť nafta kontaminovaná napríklad horľavejším benzínom
Zdroj: Peter Brenkus

V Jurki sa k uvedeným výsledkom nechceli vyjadriť skôr, ako z laboratória získajú údaje z kontravzorky, ktorú si dali vyhodnotiť. Do redakčnej uzávierky sme odpoveď nedostali.

Aby sme veci uviedli do kontextu, musíme spomenúť, že s nesplnením normy pri bode vzplanutia nejde v prípade Jurki o výnimku. Zdá sa, že s týmto parametrom má predajca pohonných hmôt dlhodobejší problém. Test náft sme okrem roku 2018 uskutočnili aj v rokoch 2013 a 2014 a zlyhanie v rovnakej laboratórnej skúške sa ukázalo i vtedy. Pred piatimi rokmi sme prémiovej nafte Jurki Diesel Power+ namerali bod vzplanutia pri 47 °C a v roku 2014 dokonca pri 37 °C. Z troch testov, ktoré sme doteraz robili, teda prémiové palivo neprešlo normou ani raz.

Prvá časť tabuľky s kompletnými výsledkami kvality motorových náft na Slovensku. Značky sú zoradené v abecednom poradí
Prvá časť tabuľky s kompletnými výsledkami kvality motorových náft na Slovensku. Značky sú zoradené v abecednom poradí
Zdroj: VÚRUP

Motoristi, ktorí túto naftu natankovali, by však nemali podliehať panike. Pri jednorazovom načerpaní paliva Jurki Diesel Power+ sa vášmu vozidlu nemohlo nič stať. Dlhodobé používanie takejto pohonnej hmoty by však podľa špecialistov z VÚRUP-u mohlo mať negatívny vplyv najmä na vstrekovacie čerpadlo a trysky. Väčšiemu zaťaženiu by bola vystavená aj piestová skupina motora ako valce, piesty a krúžky. Benzín, ktorého prítomnosť v nafte naznačuje znížený bod vzplanutia, by totiž znižoval jej mazivosť. Ďalšie testované dieselové palivá laboratórnym skúškam bodu vzplanutia vyhoveli.

Druhá časť tabuľky s kompletnými výsledkami kvality motorových náft na Slovensku. Značky sú zoradené v abecednom poradí
Druhá časť tabuľky s kompletnými výsledkami kvality motorových náft na Slovensku. Značky sú zoradené v abecednom poradí
Zdroj: VÚRUP

Najväčší test 20 zimných motorových náft na Slovensku sa skončil mimoriadne povzbudivo. Ukázalo sa, že motoristi sa v žiadnom prípade nemusia obávať, že by do svojich nádrží tankovali chybné palivá. Naopak. Nafty máme veľmi kvalitné, normu nesplnilo len jedno palivo – prémiová nafta Jurki Diesel Power+. Aby bola radosť vodičov dokonalá, hodila by sa ešte o niečo nižšia cena pohonných hmôt. Za tú však už nemôžu výrobcovia alebo predajcovia palív, ale vysoké spotrebné dane.

Zdroj: Ľuboš Kamenistý
Diskusia  ()

Video

Diskusia