Cestní piráti, podobní tomu, ktorého môžete vidieť aj na priloženom videu, to u nás čoskoro pravdepodobne budú mať o niečo ťažšie. Návrhom, ktorý na rokovanie vlády predložil minister vnútra Roman Mikulec, sa sprísňujú tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje sa minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy. Vláda návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v stredu 6. apríla schválila a jej účinnosť sa predpokladá na 15. júla 2022.

Aké novinky čakajú vodičov?

  • Sprísnené tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti
  • Telefonovanie počas jazdy bude závažným porušením pravidiel
  • Navrhuje sa znížiť minimálny vek na vedenie nákladných vozidiel a autobusov

Sprísnené tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje, že prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).

Pre porovnanie: kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.