Slovenská legislatíva umožňuje na malých motorkách jazdiť aj vodičom, ktorí sa nikdy nezúčastnili špeciálneho výcviku týkajúceho sa jazdy na jednostopovom motorovom vozidle. Ide o výhodu, ktorá mnohým z nás cez leto umožňuje presedlať na malú motorku. Vzhľadom na chýbajúce či menšie skúsenosti však títo účastníci premávky môžu byť zraniteľnejší a predstavovať riziko pre seba, ale aj svoje okolie.

Čo hovorí legislatíva? "Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1;". Ďalej sa uvádza, že "Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky."

Polícia Slovenskej republiky zostavila zoznam desatich odporúčaní, ktoré by mal rešpektovať každý motorkár. Tí skúsení ho už snáď majú osvojené, menej skúseným môže pomôcť predísť nepríjemnostiam.

Toto motorkárom odporúča polícia:

  • Dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť,
  • Nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,
  • Nepreceňujte svoje schopnosti,
  • Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,
  • Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,
  • Predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,
  • Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi,
  • Počas jazdy používajte riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev,
  • Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla,
  • Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Jazda na malom motocykli môže byť cez leto vynikajúcim spestrením vodičského roka, no nezabúdajte na to, že nesedíte v aute. Buďme k sebe ohľaduplní a rešpektujme desatoro polície. Všetkým čitateľom prajem vydarenú motorkársku sezónu.

Originálny príspevok polície: