Ilustračná snímka. Zdroj: ACE

Poradca Za polarizačnú clonu v aute vám hrozí pokuta

Foto: ACE

14.8. 2015 10:29 VAŠA TÉMA   Polarizačná clona možno dokáže vodičom pomôcť pri ťažkých svetelných podmienkach. Zaujímalo nás však, či tento, nie práve najlacnejší, produkt z televíznej reklamy je u nás povolený.

Prudké slnko nevyvoláva len problémy súvisiace s horúčavami, ale neraz dokáže nepriaznivo ovplyvniť videnie vodiča. Typickým príkladom je obdobie pri východe alebo západe slnka, keď je svetelný kotúč nízko a môže vodiča oslepiť. Rovnako nepríjemný je aj efekt, ktorý sme označili ako „stromový stroboskop“. Poznajú ho všetci, ktorí jazdia po cestách vedúcich lesom, kde sa zrak vodiča nedokáže prispôsobiť príliš rýchlemu striedaniu tieňa a svetla. Existuje množstvo pomôcok na zlepšenie výhľadu vodiča a na jeden zaujímavý problém nás upozornil čitateľ.

 

Dobrý deň!

V jednej televíznej reklame som narazil na zaujímavú ponuku dvojfarebnej polarizačnej clony. Aj keď takýmto reklamám obyčajne neverím, táto ponuka ma zaujala. Veľa jazdím a niekedy by sa mi takáto clona zišla. Chcel by som sa opýtať, či je povolená a či ma kvôli nej nezačnú policajti obháňať, pretože bráni vo výhľade.

Peter

Petrove obavy sú pochopiteľné. A oprávnené, i keď z iného dôvodu. Na legálnosť tejto clony sme sa opýtali ministerstva dopravy a polície. Oslovili sme aj predajcu clony, ten nám však do termínu redakčnej uzávierky odpoveď neposlal.

Reakcia ministerstva dopravy

Z odpovedí ministerstva dopravy vyplýva, že clona sa používať nesmie. „Uvedenú clonu je podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách možné považovať za doplnkové príslušenstvo vozidla. Predajca by mal preukázať, či je uvedená clona schválená ešte pred jeho uvedením na trh. Pokiaľ neexituje európsky predpis pre európske schvaľovanie doplnkového príslušenstva, doplnkové príslušenstvo sa musí schváliť národne. Národné schválenie v SR udeľuje MDVRR SR, ktoré pre takúto slnečnú clonu žiadne schválenie neudelilo.“

Polarizačná clona sa predáva cez tzv
Polarizačná clona sa predáva cez tzv
Zdroj: ACE

Hovorca ministerstva Martin Kóňa v tejto súvislosti vysvetlil, že podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa na cestách nesmie používať vozidlo, ktoré je dodatočne vybavené neschválenou samostatnou technickou jednotkou, t.j. neschváleným doplnkovým príslušenstvom.

Reakcia polície

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru sa v odpovedi stotožnilo so stanoviskom ministerstva dopravy. Podľa hovorkyne Denisy Baloghovej sú policajti oprávnení kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť výstroja a výbavy. Pokiaľ auto z technického hľadiska nezodpovedá predpisom, je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii aj tabuľku s evidenčným číslom. Za priestupok môže uložiť pokutu do 100 eur, v blokovom konaní do 50 eur. Cena polarizačnej clony môže, v závislosti od konkrétnej ponuky, dosahovať výšku až 40 eur.

Ilustračná snímka. Zdroj: ACE
Ilustračná snímka. Zdroj: ACE
Zdroj: ACE

Hoci používanie tejto clony je v rozpore so zákonom, neočakávame, že policajti vyhlásia lov na vozidlá s takouto clonou. Podľa nášho názoru každý seriózny policajt vodiča upozorní na nelegálnosť používania clony a vyzve ho, aby ju odmontoval. Bez pokuty.

Zákon o priestupkoch dáva policajtovi na mieste právo posúdiť závažnosť priestupku a keďže vodič kúpil clonu v dobrom úmysle zlepšiť svoju bezpečnosť, môže to vyriešiť tzv. dohovorom. Doteraz totiž nikto netušil, že clona je doplnkovým príslušenstvom, ktoré si vyžaduje schválenie ministerstva dopravy. Nemáme informácie, či naozaj plní to, čo sľubuje televízna reklama. Ak áno, dúfajme, že predajca si dodatočne vybaví súhlas ministerstva a motoristi ju budú môcť používať bez strachu z pokuty.

Diskusia  ()

Video

Diskusia