Na základe štatistík to ešte nedávno vyzeralo tak, že máme jeden z najlepších vozových parkov v Európskej únii, s autami v takmer perfektnom technickom stave. Výrazná zmena a reálny stav u nás sa však ukázal pred dvoma rokmi, kedy začala spoločnosť TESTEK vykonávať detailný dohľad nad činnosťou STK. V súčasnej dobe neprejde sitom staníc technickej kontroly na Slovensku v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá, s výnimkou približne šiestich percent. Pre porovnanie - v štátoch EÚ, s efektívnejším dohľadom, to bolo 20 až 27 percent.

Niektorí si za to môžu sami

Mnohí milovníci áut sa snažia s dobrým svedomím svojho štvorkolesového tátoša vylepšiť, či už ide o zvýšenie výkonu, zlepšenie stability alebo iba estetické vylepšenia. Niektorí vodiči totiž radi vyčnievajú z davu. S pridanými úpravami sa ale vynára na povrch otázka, čo sa ešte dá tolerovať, a čo už znamená pri technickej kontrole problém. Technik STK pri hodnotení stavu vozidla rozpoznáva tri typy chýb: ľahké (A), vážne (B) a nebezpečné (C).

Ak má vozidlo chyby A, je vyhodnotené ako spôsobilé a majiteľ môže pokojne jazdiť. Vážne chyby majú za následok dočasnú spôsobilosť, nebezpečné už znamenajú nespôsobilosť. Niektoré z úprav môže STK vyhodnotiť ako chybu B. To znamená, že vodič má na nápravu 30 dní a následne musí absolvovať opakovanú kontrolu. Ak je však v dôsledku nebezpečnej chyby nespôsobilé, vodič už svoje auto nesmie použiť a zo stanice ho môže odviezť len na korbe odťahovky. Lepšie povedané, teoreticky smie odísť aj po vlastnej osi, avšak s tým rizikom, že ak ho zastaví policajná hliadka, príde o doklady od vozidla a zaplatí blokovú pokutu 50 eur. Odťahovke sa zrejme tak či tak nevyhne.

Ceny technických kontrol nie sú jednotné, každá stanica má vlastnú cenovú politiku. Ceny sa preto môžu líšiť nielen medzi jednotlivými regiónmi a mestami, ale rozdiely nájdete aj v rámci jedného mesta či okresu. Za riadnu technickú kontrolu osobného vozidla kategórie M1 zaplatíte od 36 do 69 eur. Ak máte auto s plynovým pohonom, za obidve kontroly si priplatíte zhruba päť eur. Uvedené ceny sú iba orientačné a môžu sa v jednotlivých prevádzkach STK líšiť. 

V prípade výraznejšieho zásahu do vzhľadu či konštrukcie vozidla ide už o jeho prestavbu. Podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke sa za prestavbu považuje zmena kategórie vozidla, úprava karosérie, zmeny na podvozku a pružení, zmeny rozmerov a hmotnosti vozidla, zmena typu a úprava motora (vrátane jeho výkonu), aj zmena počtu sedadiel. Akonáhle sa majiteľ odhodlá k takejto úprave, musí najprv požiadať o povolenie okresný úrad dopravy, ktorý následne musí prestavbu schváliť. Pokiaľ tieto doklady máte, na STK vám s úpravami problémy robiť nebudú. Samozrejme za predpokladu, že auto je technicky v poriadku a úpravy neohrozujú bezpečnosť. Za nepovolené úpravy vozidiel hrozí pokuta 332 eur aj od okresného úradu dopravy.

Ponúkame zoznam najčastejších úprav, s ktorými sa technici na STK stretávajú.

Neschválený predný alebo zadný spojler

Nahradenie pôvodných dielov inými sa z hľadiska zákona považuje za zmenu schváleného stavu vozidla. Pokiaľ majiteľ nepredloží doklad, že príslušný komponent bol schválený, môže sa stať, že cez STK neprejde a bude musieť vrátiť auto do pôvodného stavu. Takéto diely nesmú mať ostré hrany a auto nesmie presiahnuť rozmery uvedené v osvedčení o evidencii. Akonáhle totiž rozmery vozidla nezodpovedajú oficiálnemu údaju, nejde už o zmenu na vozidle, ale o jeho prestavbu.

Spojler.
Zdroj: Auto Bild

Rozmery diskov a pneumatík

Veľmi častou úpravou sú rozmery diskov a pneumatík, ktoré sa nezhodujú s údajmi v osvedčení o evidencii. V ňom sa okrem tých, ktoré sú na vozidle namontované, uvádzajú aj alternatívne. Akonáhle realita nesedí s tým, čo je uvedené v dokladoch, vozidlo je nespôsobilé. Pochopiteľne majiteľ auta môže prísť na STK so schváleným obutím a následne nahodiť iné, no riskuje, že pri cestnej kontrole príde o doklady od vozidla a dostane pokutu.

Jedinou výnimkou je ET číslo disku, ktoré nemusí byť zapísané v osvedčení a označuje zális, čiže laicky povedané hĺbku zapustenia disku v blatníku. V zásade platí, že čím vyššie ET, tým je koleso viac skryté v blatníku. Predajcovia ponúkajú rovnaké typy a rozmery diskov s rôznymi ET číslami a v podstate si môžete vybrať. Pokiaľ kolesá neprečnievajú cez vonkajší obrys vozidla, cez STK s najväčšou pravdepodobnosťou prejdete, i keď zális nezodpovedá údaju v osvedčení.