Sprísňovanie emisných predpisov sa pomaly stáva rovnakým pravidlom, ako striedanie ročných období. Striktnejšie limity sa pochopiteľne odrazili aj na technike, zvlášť konštrukcii a príslušenstve motorov, pričom ospalejšia reakciu na pohyb plynového pedálu je jedným z prvkom, ktoré si vnímavejší vodiči môžu všimnúť každodenne.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Aktuálne platná norma má označenie Euro6 (resp. EuroVI pre ľahké úžitkové automobily). Do platnosti vstúpila 1. septembra 2014 a je záväzná pre všetky vozidlá kategórie M (osobné automobily), prvýkrát zaregistrované po 1. 9. 2015. Čo je však dôležité z pohľadu vodiča, auto, ktoré ju plní, si v mnohých prípadoch vyžaduje aj viac jeho pozornosti.

Norma
Dátum zavedenia
CO
THC
NMHC
NOx
HC+ NOx
PM
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km
g/km
Vznetové motory
Euro1
07/1992
2,72
-
-
-
0,97
0,14
Euro2
01/1996
1,0
-
-
-
0,7
0,08
Euro3
01/2000
0,64
-
-
0,50
0,56
0,05
Euro4
01/2005
0,50
-
-
0,25
0,30
0,025
Euro5a
09/2009
0,50
-
-
0,18
0,23
0,005
Euro5b
09/2011
0,50
-
-
0,18
0,23
0,005
Euro6
09/2014
0,50
-
-
0,08
0,17
0,005
Zážihové motory
Euro1
07/1992
2,73
-
-
-
0,97
-
Euro2
01/1996
2,2
-
-
-
0,5
-
Euro3
01/2000
2,3
0,20
-
0,15
-
-
Euro4
01/2005
1,0
0,10
-
0,08
-
-
Euro5
09/2009
1,0
0,10
0,068
0,06
-
0,005*
Euro6
09/2014
1,0
0,10
0,068
0,06
-
0,005*

CO – oxid uhoľnatý; THC – nespálené uhľovodíky; NMHC – nemetánové uhľovodíky; NOx – oxidy dusíka; PM – pevné častice

* - platí len pre motory s priamym vstrekovaním paliva

Filtre pevných častíc pre zážihové motory

Prvú zmenu, súvisiacu s uvedením normy Euro6, môžu pocítiť majitelia automobilov s benzínovými motormi s priamym vstrekovaním paliva. Tento spôsob prípravy zmesi vedie v istých prevádzkových režimoch k tvorbe pevných častíc, s ktorými inak zážihové motory problémy nemajú. Práve na to reagujú úplne nové limity noriem Euro5 a Euro6.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Niektorí výrobcovia už dlhšiu dobu používajú duálny systém, to znamená kombináciu nepriameho (do potrubia) a priameho (do valca) vstrekovania, ktoré tento problém značne eliminuje. Iné automobilky však už ohlásili zavádzanie filtrov pevných častíc, ktoré sú už známe z automobilov so vznetovými motormi.

Nový komponent vo výfukovom si systéme pochopiteľne takisto vyžaduje recykláciu, to znamená periodické vypaľovanie usadených častíc. V tomto prípade však môže byť výhodou vyššia teplota spalín zážihových motorov, ktorá môže celý proces významne zjednodušiť aj urýchliť.

Aditívum Ad Blue pre vznetové motory

Majitelia automobilov so vznetovými motormi majú s filtrami pevných častíc už niekoľkoročné skúsenosti. Novinka však čaká aj na väčšinu z nich, keďže norma Euro6 drasticky, na menej než polovicu, znížila povolené množstvo oxidov dusíka.

Pokles tvorby tejto emisie sa pri osobných automobiloch až doposiaľ riešil najmä recirkuláciou výfukových plynov. Možnosti tejto metódy sú ale obmedzené a navyše môže mať negatívny vplyv na množstvo pevných častíc a prípadne dokonca aj nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

So zavedením aktuálnej normy preto väčšina automobiliek pristúpila k znižovaniu oxidov dusíka pomocou selektívnej katalytickej redukcie, známej a osvedčenej už dlhšiu dobu v nákladných automobiloch. Na jej činnosť je však potrebné dodatočné činidlo, ktorým je vodný roztok močoviny, známy pod obchodným názvom Ad Blue.

Spotreba aditíva sa pohybuje približne na úrovni 1 – 3 percenta spotreby paliva (asi 0,8 až 2,0 l/1 000 km). Jeho zásobu si každé auto vezie so sebou, objem spravidla dosahuje niekoľko litrov (približne 8 – 25 l), aby zásobná nádržka nezaberala príliš veľa priestoru. Celý systém musí byť navyše vyhrievaný, keďže roztok pri teplote –11 oC zamŕza.

Nezanedbať doplnenie aditíva

Zásoba aditíva na palube obvykle nie je dostatočná, aby vydržala interval medzi predpísanými servisnými prehliadkami, podľa objemu nádržky a spotreby vydrží približne na 5 000 až 15 000 km. Vodič sa preto v prípade potreby musí postarať o jej doplnenie. Túto povinnosť neradno ignorovať, keďže po úplnom vyčerpaní už motor nepôjde opätovne naštartovať.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Na potrebu doplnenia nádrže samozrejme vodiča informuje oznam na palubnom displeji, niektoré automobilky dokonca pristupujú k riešeniu, kedy sa tesne pred úplným vyčerpaním znižuje výkon motora. Na druhej strane však nie je vhodné dopĺňať Ad Blue priebežne, keďže jeho životnosť je obmedzená na asi 36 mesiacov.

Väčšina nových automobilov má nalievacie hrdlo na aditívum vyvedené pod spoločné viečko s palivovou nádržou. Takéto riešenie umožňuje vodičovi bezproblémové svojpomocné doplnenie. Niektoré vozidlá však nalievací otvor nemajú dobre prístupný, prípadne u doplnenia AdBlue vyžadujú návštevu servisu, čo zdanlivo jednoduchý úkon zbytočne komplikuje alebo predražuje.

Kde doplniť a za koľko?

Možnosti kde Ad Blue zakúpiť je dnes už viacero. Tou prvou a najjednoduchšou je servis, ktorý sa spravidla postará aj o jeho doplnenie. Takisto ho možno zakúpiť v obchodoch s autosúčiastkami, spravidla balený v kanistrách s objemom 5 a 10 litrov. Pomaly, zatiaľ však hlavne v zahraničí, sa rozširujú i čerpacie stanice, ktoré sú vybavené aj tankovacou pištoľou na Ad Blue pre osobné automobily.

Cena za aditívum Ad Blue sa pohybuje vo veľmi širokých hraniciach a závisí hlavne na forme balenia a mieste predaja. V tom najlacnejšom prípade možno liter kúpiť už približne za 80 centov, najdrahšie vychádza asi na 6 eur. Ešte drahšie to je ale v autorizovaných servisoch, kde sa môže cena vyšplhať aj na viac než 15 eur za liter.

Zdroj: Redakcia AUTO BILD