Ministerstvo dopravy už pred časom pripravilo pôdu pre automatické zasielanie pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu. Má to umožniť prepojenie systémov STK s okresnými úradmi cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pričom systém bude automaticky vyhľadávať vozidlá s neplatnou TK/EK. Za každú neplatnú kontrolu hrozí pokuta 165 eur, čiže za obidve 330 eur. Nie je to však tak jednoznačné, ako by sa na prvý pohľad zdalo. A presne na to nás upozornil náš čitateľ.


Vážená redakcia, chcel by som vedieť, ako je to s pokutami za STK a emisnú kontrolu. Mám havarované auto, ale teraz nemám peniaze na opravu. Chcem si ho dať do poriadku postupne. V máji mi padá STK aj emiska a dovtedy to nestihnem opraviť. Ak tam auto priveziem na odťahovke v termíne, ale jasné, že neprejdem, môžu mi poslať pokutu, že mám kontroly neplatné? Martin


V prvom rade musí mať Martin zaplatené povinné zmluvné poistenie, čiže ľudovo povedané zákonnú poistku. Tú musí mať platné každé vozidlo, ktoré má pridelené osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčnými číslami. Aj vtedy, ak stojí rozobrané alebo havarované v garáži. Ďalším dôležitým upozornením, je platnosť kontroly. Na kartičke aj kontrolnej nálepke je uvedený dátum a najneskôr v daný deň o dva roky neskôr musí vzniknúť v systéme nový záznam. Ak je dátum poslednej kontroly 15. jún 2014, vozidlo by malo prejsť kontrolou najneskôr 15. júna 2016.

V súvislosti s touto témou je potrebné v prvom rade zodpovedať otázku, čo je vlastne platnosť technickej a emisnej kontroly. Zo znenia zákona a vyhlášky možno usudzovať, že platnosť kontrol sa odvodzuje od časového údaju, a nie od výsledku kontroly. Dôležitý citát z vyhlášky znie: „Lehota platnosti technickej (emisnej) kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej technickej kontroly.“ Inými slovami, aj kontrola s výsledkom „nespôsobilé“ by mala byť platná dva roky.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Pokutu nesmiete dostať

Zo zákona ďalej vyplýva, že okresný úrad nesmie majiteľovi poslať pokutu, ak kontrolu absolvuje v stanovenej lehote, i keď s výsledkom „nespôsobilé“. Zákon hovorí jasnou rečou: „Prevádzkovateľ vozidla je povinný bez vyzvania a na vlastné náklady v ustanovených lehotách podrobiť technickej kontrole pravidelnej.“ To isté platí aj pre emisné kontroly a zákon nikde nehovorí, že musí kontrolu absolvovať úspešne.

Z hľadiska pokút je reč zákona opäť jednoznačná: „Pokutu 165 eur uloží okresný úrad tomu, kto nepodrobil vozidlo technickej (emisnej) kontrole pravidelnej.“ Ak teda Martin dodrží termín a vozidlo pristaví k technickej a emisnej kontrole, dodržal svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona, a pokutu dostať nesmie. Pochopiteľne, vozidlo musí priviesť na odťahovke alebo prívese. Jazdiť s ním nesmie za žiadnych okolností.

Jediná nepríjemnosť pre nášho čitateľa vyplýva z vyhlášky. Okresný úrad má totiž právo nariadiť technickú alebo emisnú kontrolu aj mimo dvojročnej lehoty. Pokiaľ túto povinnosť poruší, opäť mu hrozí pokuta 165 eur za každú kontrolu.

Odvolajte sa

Pokiaľ by predsa pokuta prišla, mal by Martin okamžite podať odpor. Podľa zákona ho musí podať do 15 dní od doručenia platobného rozkazu. V odôvodnení musí uviesť všetky fakty a dôkazy, ktoré jeho tvrdenie podporujú, napríklad, kópiu protokolu z kontroly. Ak okresný úrad odpor príjme, konanie sa zastaví a pokuta sa ruší v celom rozsahu. Pokiaľ však úrad odpor zamietne, motorista sa už nemôže odvolať. Zostane mu jediná možnosť, a to obrátiť sa na právnika a na súd. Súd však musí rozhodovať na základe znenia zákona, a nie podľa interpretácie okresného úradu či ministerstva dopravy. V takom prípade má reálnu šancu uspieť.

Ilustračná snímka. Zdroj: TÜV SÜD
Zdroj: TÜV SÜD

Ministerstvo dopravy poukazuje na znenie zákona, že dokladmi o vykonaní technickej/emisnej kontroly sú protokol, osvedčenie (červená alebo zelená kartička) a nálepka s vyznačenou platnosťou. Vyhláška k zákonu však dopĺňa, že v prípade výsledku „nespôsobilé“ sa vydáva len protokol. Znenie zákona a príslušnej vyhlášky sú jednoznačné a neponechávajú veľa priestoru na interpretácie. Pochopiteľne sa medzi motoristami nájdu špekulanti, lenže v prípade ľudí v situácii podobnej Martinovej je vec jasná.

Akonáhle náš čitateľ vozidlo opraví, musí sa podrobiť riadnej technickej a emisnej kontrole. Inak mu policajti pri cestnej kontrole môžu, v tom lepšom prípade, uložiť pokutu 50 eur. V tom horšom mu zadržia o osvedčenie o evidencii aj „ešpézetky“. Ak je raz vozidlo vyhodnotené ako nespôsobilé, skrátka nemá na ceste čo hľadať, nech by vyzeralo akokoľvek dobre.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD
zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD
Zdroj: Soňa Zverková