Moderné automobily sú vymyslené tak, aby fungovali bezúdržbovo. Bohužiaľ, konštruktéri obvykle majú na zreteli záručnú dobu, počas ktorej má majiteľ iba jazdiť a pravidelne navštevovať autorizovaný servis za účelom platených záručných kontrol. Môžeme sa iba dohadovať, prečo už niektoré vozidlá nemajú kontrolky teploty chladiacej kvapaliny alebo mierku hladiny oleja. Teoreticky by všetky nedostatky mal hlásiť palubný počítač.

Tento prístup vytvára v užívateľoch mylný dojem, že sa automobil sám postráži najlepšie a rola vodiča sa obmedzuje výhradne na jazdu,“ hovorí Jindřich Krejčí, riaditeľ projektu ProfiAuto v Českej republike a na Slovensku. Zdá sa, že moderné automobily sú stále „odolnejšie“ voči nesprávnej prevádzke, ale z dlhodobého hľadiska sa tak výrazne skracuje životnosť jednotlivých komponentov.
Niekedy sa aj pri maximálne dobrej vôli stáva, že si zle vykladáme signály vydávané autom alebo chceme urobiť niečo správne - a urobíme presný opak toho, čo je potrebné.

Správna teplota kvapaliny neznamená, že je motor už zahriaty

U starších modelov sa montovala kontrolka tlaku oleja a jeho teploty. V novších také informácie k dispozícii nemáme, prípadne máme, ale musíme sa k nim zložito dostávať prostredníctvom ponuky palubného počítača. Stojí to za to? Rozhodne áno, pretože skutočnosť, že chladiaca kvapalina už dosiahla prevádzkovú teplotu, neznamená, že sa to isté stalo s olejom. Olej sa môže zahrievať o niečo dlhšie a z tohto dôvodu varujeme pred prudkými manévrami za volantom, tesne potom, čo indikátor teploty kvapaliny dosiahne normálnu úroveň.

Vypnutie motora neznamená, že sú všetky jeho súčasti nehybné

Cupra Formentor - španielské prémiové SUV
Zdroj: ROBO HUBAČ

Aj keď je motor vypnutý, ventilátor elektrického chladiča môže byť aj naďalej v chode. Navyše sa niekedy stane, že sa zapne až vtedy, keď odchádzame z parkoviska. Pokiaľ je motor nášho vozidla vybavený turbodúchadlom, dá sa predpokladať, že po vypnutí motora sa ešte bude chvíľu otáčať. Práve z tohto dôvodu by ste motor nemali vypínať vzápätí po dynamickej jazde ani ho „zhasnúť“ skôr, než zíde z vysokých otáčok. Túrovanie na parkovisku pred vypnutím motora možno robí dojem na priateľov, ale určite neprospeje turbodúchadlu, ktoré sa bude ešte dlho otáčať za nedostatočného mazania.