Využívajte brzdenie motorom

Využívajte brzdenie motorom.
Zdroj: Pixabay

Všade, kde je to možné, sa pokúste ešte pred zošliapnutím brzdového pedálu jemne zastaviť tak, že zložíte nohu z plynu, aby ste využili opačný tlak, ktorým prevodovka pôsobí na motor. Takto auto postupne brzdí bez asistencie brzdového pedálu a podľa IEA tak znižuje spotrebu paliva. K tomu je nevyhnutné predvídať a rešpektovať bezpečnú vzdialenosť. Veľa ľudí pri brzdení zaraďuje neutrál. Podľa IEA je to nesprávny nápad, pretože v tomto prípade je motor odpojený od prevodovky a v skutočnosti spotrebúva palivo. Mali by sme radšej používať brzdenie motorom - po zaradení nižšej rýchlosti zložíte nohu z plynu, a tak nedôjde k spotrebe paliva.