Toto je 10 najčastejších otázok o AdBlue. Niektoré odpovede vás zaručene prekvapia

 6. Dá sa AdBlue niečím nahradiť?

Nie a radšej to ani neskúšajte. Pár „odborníkov“ sa už našlo a je dobré sa poučiť na ich chybách. Močovinu sa snažili nahradiť vodou, pričom si ani neuvedomovali, že môžu poškodiť celý systém selektívnej katalytickej redukcie. Moderné automobily sú vybavené senzorom, ktorý zisťuje podiel močoviny v kvapaline a pokiaľ zistí veľkú odchýlku, motor nenaštartuje tak, ako keby bola nádrž AdBlue prázdna. Pokiaľ by ste motor aj v takomto prípade naštartovali, pracoval by v núdzovom režime.

7. Je dôležitá špecifikácia AdBlue?

Výrobcovia odporúčajú svoje vlastné produkty, čo je pochopiteľné, pretože z nich majú vyšší zisk. Všetky AdBlue sú však zjednotené podľa normy ISO 22 241 čo znamená, že je jedno akú majú značku. Každá značka má rovnaký podiel močoviny a destilovanej vody.

8. Je AdBlue nebezpečné?

Tankovanie z pištole je nemožné, hrdlo je priúzke a pištoľ sa vypína
Tankovanie z pištole je nemožné, hrdlo je priúzke a pištoľ sa vypína
Zdroj: AUTO BILD

Pokiaľ prídete do kontaktu s touto kvapalinou, stačí si jednoducho umyť ruky mydlom. Močovina nie je jedovatá ani leptavá, no zapácha. To isté platí aj v prípade, ak túto kvapalinu vylejete na koberčeky v kufri.

9. Čo robiť v prípade ak sa nafta dostane do nádrže na AdBlue ?

POZOR! V žiadnom prípade neštartujte motor.  V tejto situácii je najlepšie obrátiť sa na autorizovaný servis. Je totiž veľmi pravdepodobné, že by ste po naštartovaní  a prejdení pár kilometrov museli nahradiť niektoré AdBlue komponenty.

10.  Má tento systém vplyv na životné prostredie?

Určite áno. Ako sme už spomínali, vďaka močovine možno zredukovať množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch až o 95 percent, čo je obrovské zlepšenie nielen pre životné prostredie, ale aj pre ľudí. Práve čiastočky NOx nám totiž vedia uviaznuť v pľúcach a majú negatívny vplyv na zdravie. Naftové motory vybavené touto technológiou majú vďaka tomu výrazne menší negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Denis Milo
autor Denis Milo
Diskusia  ()

Video

Diskusia