AdBlue sa využíva vo všetkých naftových automobiloch vybavených systémom SCR (Selective Catalytic Reduction), čo v preklade znamená selektívna katalytická redukcia. Táto kvapalina je tvorená z 32,5% zlúčeninou močoviny a 67,5% destilovanej vody. Po vstreknutí do výfukových plynov dochádza k chemickej reakcii, vďaka ktorej sa rozkladá AdBlue na amoniak a oxid uhličitý, pričom amoniak reaguje s oxidmi dusíka a výsledkom je vylúčenie neškodného dusíka a vody.

Adblue nemá nič spoločné s palivom, reaguje s výfukovými plynmi. Pri jeho minutí teda poškodenia motoru nehrozí, no auto aj tak nenaštartujete.
Adblue nemá nič spoločné s palivom, reaguje s výfukovými plynmi. Pri jeho minutí teda poškodenia motoru nehrozí, no auto aj tak nenaštartujete.
Zdroj: archív

Vďaka selektívnej katalytickej redukcii a vstrekovaniu močoviny do výfukových plynov možno zredukovať množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch až o 95 percent. Ohľadom tejto technológie a samotného AdBlue však koluje niekoľko nejasností, čo je dôvodom prečo sme si pre vás prichystali odpovede na 10 najčastejších otázok, v ktorých sa dozviete všetko čo  potrebujete.

1. Ako zistím, či je nádrž AdBlue prázdna?

Drvivá väčšina modelov je vybavená senzorom, ktorý vás upozorní na nízku hladinu močoviny. Zvyčajne to býva približne 3 000 km vopred, no pri rôznych modeloch sa môže toto číslo odlišovať. Vždy sa však jedná o dostatočnú vzdialenosť na to, aby šofér stihol nádrž včas doplniť.

2. Čo sa stane, ak sa mi AdBlue nadobro minie?

Automobily vybavené týmto  systémom majú upravenú riadiacu jednotku tak, aby v takomto prípade znemožnili motor naštartovať. Je to z dôvodu, že tieto vozidlá spĺňajú určitú emisnú normu, no pokiaľ selektívna katalytická redukcia nefunguje, sú ich emisie vyššie. Pozor, netreba sa ale báť, že by sa vaše auto vyplo počas jazdy hneď ako sa kvapalina minie. Pokiaľ auto nevypnete, motor zostane naštartovaný, no môže skončiť v núdzovom režime.

3. Môžem si AdBlue doplniť sám?  

Niektorí špekulanti skúšajú na zákazníkov neobvyklé triky a vyžadujú, aby kvôli doplneniu kvapaliny prišli do servisu. Okrem toho, že si za močovinu zaplatíte viac ako na čerpacej stanici, zaplatíte aj za prácu, čím sa tankovanie veľmi predraží. Pri nových modeloch je tankovanie AdBlue veľmi jednoduché a zvládne ho každý.

4. Kde sa nachádza výstup nádrže pre močovinu?

Najnovšie naftové autá, ako náš Touran (ročník 2015) majú už hrdlo nádrže AdBlue umiestnené hneď vedľa palivového hrdla.
Najnovšie naftové autá, ako náš Touran (ročník 2015) majú už hrdlo nádrže AdBlue umiestnené hneď vedľa palivového hrdla.
Zdroj: AUTO BILD

Väčšina automobilov má výstup nádrže AdBlue umiestnený hneď vedľa otvoru palivovej nádrže. To však nie je pravidlo. Nájdu sa aj vozidlá, pri ktorých sa výstup nádrže nachádza v kufri, pričom je často obklopený čalúnením a koberčekmi.

5. Aká je spotreba AdBlue?

Spotreba močoviny závisí od spotreby paliva, respektíve nafty. Čím vyššia je spotreba vášho auta, tým vyššia je aj spotreba tejto kvapaliny. V priemere je spotreba približne 1,5 litra na 1 000 km, no ako to už vo väčšine prípadov býva, reálna spotreba prevyšuje tú papierovú ako aj pri palive.