Ilustračná snímka. Zdroj: DVR

Poradca Predchádzanie: Čo je možné a čo zakázané?

Foto: DVR

7.9. 2015 10:23 VAŠA TÉMA   Predchádzanie je jedným z najriskantnejších manévrov a niet preto divu, že sa mu podrobnejšie venuje aj zákon o premávke. Snažíte sa predísť iné auto, no to začne zrýchľovať a bráni vám v tom? Na to, čo všetko je pri predchádzaní možné a čo zakázané, sa pozrieme v druhej časti nášho seriálu.

Predchádzanie bez pochybností patrí medzi najrizikovejšie úkony, predovšetkým však na dvojprúdových vidieckych cestách. V diskusiách sa naši čitatelia často sťažujú na príliš pomalé vozidlá, ktoré doslova blokujú premávku. Kedysi sa zvyklo položartom hovoriť, že Avia je najrýchlejšie vozidlo sveta...vždy je totiž v čele kolóny. Paralely určite nájdeme v súčasnej realite.

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Zdroj: DVR

Žiaľ, na riešenie tejto situácie neexistuje jednotný recept a pokiaľ pomalé vozidlo dodržiava predpísanú minimálnu rýchlosť, jedinou možnosťou je postupne predísť ostatné vozidlá. A to môže byť riskantné pre každého v kolóne, dokonca i vtedy, ak by všetci vodiči rešpektovali dostatočnú vzdialenosť, aby umožnili bezpečné zaradenie sa predbiehajúceho vozidla. Navyše zákon jasne hovorí, že vodič pri predchádzaní nesmie ohroziť vozidlá za ním a obmedziť ani ohroziť autá, pred ktoré sa zaraďuje. Obmedziť alebo ohroziť nesmie ani protiidúce vozidlá.

Predchádza sa vľavo

V prípade spôsobu predchádzania je zákon jednoznačný. Predchádza sa vľavo. Bodka. Toto ustanovenie teda platí v obci aj mimo nej, i keď zákon pripúšťa isté presne definované výnimky. Jednou z nich je súbežná jazda, keď sa nepovažuje za predchádzanie, ak autá v jednom pruhu idú rýchlejšie než v druhom. Ďalšia situácia vzniká, ak vozidlo odbočuje doľava, má zapnutú smerovku a je jasné, čo vodič zamýšľa, napríklad, spomaľuje a tlačí sa k ľavému okraju jazdného pruhu. Takéto vozidlo môžete predísť sprava (ak je to možné) a dokonca smiete použiť aj krajnicu, nesmiete však ohroziť ani obmedziť chodca, cyklistu a malú motorku, ak sa pohybujú po krajnici.

Predchádzať vpravo môžete aj v pripájacom alebo odbočovacom pruhu, avšak za predpokladu, že sa chcete pripojiť do priebežného pruhu alebo odbočujete. Zákon neumožňuje vybočiť z priebežného pruhu, obísť niekoľko vozidiel a následne sa znova zaradiť. Nezávisle od toho, akú výhovorku použijete, policajti takýto postup označia za predchádzanie sprava s náležitým honorárom pre štátny rozpočet.

 

Vodič nesmie predchádzať:

- ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť potrebnú na bezpečné predchádzanie

- ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo, ktoré chce predísť

- ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča v protismere alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky

- ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a nemožno ho predísť vpravo

- cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh (neplatí pre prípad uvedený v texte)

- po krajnici (neplatí pre prípad uvedený v texte)

- v križovatke a vo vzdialenosti, ktorá neumožní bezpečné dokončenie úkonu pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla

- na železničnom priecestí

- ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr

- na priechode pre chodcov a cyklistov a bezprostredne pred nimi

Vzhľadom na to, že ide o rizikový úkon, zákon zakazuje vodičom predchádzaného vozidla zvyšovať rýchlosť alebo inak brániť predchádzaniu. Nanešťastie k takýmto situáciám takmer pravidelne dochádza na prehľadnejších úsekoch v kopcovitom teréne, keď vodiči pomalších alebo výkonovo slabších áut pri jazde dolu kopcom zrýchľujú. Neraz tak znemožnia rýchlejším vozidlám predchádzanie a navyše ich vystavujú zbytočnému riziku. Či to vodiči pomalších áut robia naschvál, nesledujú spätné zrkadlá alebo ich to nezaujíma, nie je jasné, ale ani podstatné. Porušujú zákon. A pokiaľ sa ocitnú na zázname kamery, môže im prísť domov pozdrav od polície aj so šekom.

BANNER300

V súvislosti s predchádzaním poukážeme ešte na jeden veľmi rozšírený neduh. Na viacprúdových cestách, najmä však na diaľniciach, sa stáva, že pomalé vozidlo začne predchádzať bez ohľadu na blížiace sa oveľa rýchlejšie auto v ľavom jazdnom pruhu. O tom, že predovšetkým na mokrom povrchu, tak môže priamo ohroziť bezpečnosť svoju aj ostatných, nemusíme vôbec diskutovať. Lenže zároveň tým porušuje zákon, keďže obmedzuje vozidlo, ktoré začalo predchádzať skôr. Rozhodne neodporúčame správať sa tak naschvál. Vychovávať pretekárov nie je v kompetencii vodičov, ale polície. O to viac, že pri vysokých rýchlostiach by takýto vychovávateľ na to mohol sám doplatiť. V tom lepšom prípade si to odnesie plech, v tom horšom ľudské telo.

zdroj: PZ SR
zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Diskusia  ()

Video

Diskusia