Ilustračná snímka

Poradca Kontrola: Tri benzínky mali nekvalitné palivá

Foto: Dreamstime

8.8. 2016 10:28 Slovenská inšpekcia životného prostredia kontroluje palivá trikrát ročne. Vo februári otestovali zimné palivá a výsledok každého prekvapí: všetky vzorky vyhoveli! V priebehu celého roka však tomu tak nebolo a traja hriešnici sa našli.

Kvalita palív na našich čerpacích staniciach zaujíma každého a hoci prípadné dôsledky pre motor nemusia byť vôbec katastrofické, strata dôvery motoristov môže podnikanie danej čerpacej stanice výrazne ovplyvniť.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) trikrát do roka. Kontroly sa vykonávajú v troch etapách. V prvých a posledných dvoch mesiacoch roka sa kontroluje kvalita zimných palív, od apríla do septembra kvalita letných. Kontroly zabezpečujú príslušné inšpektoráty v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach.

SIŽP v prvom tohtoročnom zimnom období odoberala vzorky od 17. do 23. februára. Inšpektori odobrali celkovo 73 vzoriek, z čoho benzíny BA 95 a 98 tvorili 40 vzoriek, motorová nafta 32 vzoriek a jedna vzorka LPG. Výsledok je veľmi prekvapivý. Laboratórne testy v žiadnom prípade neodhalili porušenie zákona, čiže všetky odobrané palivá zodpovedali normám.

Najnovšie výsledky sú v ostrom kontraste s výročnou správou z minulého roka. Inšpektori vlani odobrali celkovo 286 vzoriek, z čoho 148 vzoriek benzínov, 117 vzoriek motorovej nafty, 20 vzoriek LPG a jednu vzorku motorového plynového oleja. Testy odhalili porušenie požadovanej kvality na troch čerpacích staniciach. Prevádzkovateľom čerpacích staníc boli uložené štyri pokuty v celkovej výške 4 200 eur, i keď tri pokuty vo výške 3 500 eur sa týkali výsledkov kontroly z roka 2014.

Zamestnanec laboratórií vzorku po natankovaní
Zamestnanec laboratórií vzorku po natankovaní
Zdroj: Soňa Zverková

Čo znamená prekročenie parametrov?

SIŽP analyzuje len tie parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. V prípade benzínu ide o oktánové číslo, tlak pár (letné obdobie), destiláciu, obsah kyslíka a kyslíkatých zlúčenín, obsah síry a olova. U motorovej nafty sa preveruje cetánové číslo, hustota, destilácia, polycyklické aromatické uhľovodíky a obsah síry a metylesterov mastných kyselín.

Prekročenie niektorých hodnôt teda nemusí znamenať tragédiu, nakoľko spravidla nebýva tak vysoké, aby viedlo k poškodeniu motora. Problémy s kvalitou môžu spôsobiť viaceré faktory, ako nesprávne uskladnenie alebo dlhé intervaly čistenia palivových filtrov v skladovacích nádržiach. Previniť sa ale nemusí len samotná čerpacia stanica, ale jej prepravca alebo dodávateľ paliva.

Okrem náhodného výberu čerpacích staníc sa inšpekcia zameria aj na tie, na ktoré dostane podnety od motoristov. Následne sťažovateľa informuje o výsledkoch kontroly. V tejto súvislosti však musíme upozorniť, že i v takom prípade sa zameriava na analýzu vzoriek z hľadiska ochrany ovzdušia. Právomoci v oblasti ochrany spotrebiteľa má Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), na ktorú sa môžu motoristi obrátiť.

zdroj: SIŽP
zdroj: SIŽP
Zdroj: SIŽP

Čerpacie stanice, kde kontrola odhalila priestupky:

1. GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Čerpacia stanica: Tankuj lacno, Bratislavská cesta, Šamorín

Druh paliva: motorová nafta

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- destilácia: 95% V/V pri teplote 371,7°C

- predpísaná hodnota: najviac pri teplote 360°C + 5,8°C

Uložená pokuta: 700 eur.

Možné dôsledky: Pri destilačnej skúške sa meria, v akom teplotnom rozmedzí sa destilujú uhľovodíky prítomné v benzíne. Odchýlka destilačnej krivky od noriem znamená odlišnú prchavosť, čiže väčšiu alebo menšiu. Mohlo by to vyvolať problémy pri studenom štarte s následným nepravidelným chodom motora a slabou akceleráciou. Určité riziká sa týkajú aj horúceho štartu, čiže po krátkom zastavení motora po predchádzajúcom vysokom výkone.


2. OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava

Čerpacia stanica: OMV 2347, diaľnica Hybe

Druh paliva: BA 95 natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- tlak pár v letnom období: 64,3 kPa

- predpísaná hodnota: najviac 60 kPa + 1,6 kPa

Uložená pokuta: Správne konanie o uložení pokuty sa začne roku 2016

Možné dôsledky:Ak benzín obsahuje zvýšený podiel prchavých zložiek, najmä v letnom období dochádza k nežiadúcemu úniku týchto ľahkých uhľovodíkov, ktoré tak negatívne pôsobia na životné prostredie a môžu predstavovať aj zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru. Pokiaľ sa zimné palivo používa v letnom období, dochádza k zvýšeniu obsahu škodlivín vo výfukových plynoch.

Článok sme doplnili o oficiálne stanovisko OMV: OMV Slovensko by chcelo ubezpečiť svojich zákazníkov, že pochybenie, ktoré vzniklo na ČS Hybe žiadnym spôsobom neovplyvnilo kvalitu paliva, ktoré čerpali zákazníci. Išlo o mierne prekročenie (cca 5%) tlaku v nádržiach, ktoré bolo namerané v máji minulého roka. Laicky vysvetlené – tento stav môže nastať ak v nádržiach je ešte viac “zimného” benzínu, než by zodpovedalo prichádzajúcim letným teplotám. Táto situácia bola výnimočná a žiadnym spôsobom neovplyvnila kvalitu paliva pre motoristov. OMV Slovensko sa však samozrejme za vzniknutú chybu ospravedlňuje.


3. T a M trans spedition s.r.o., Šarovce 545

Čerpacia stanica: TaM Autohof, Vysokoškolákov 2, Žilina

Druh paliva: BA 95 natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- tlak pár v letnom období: 62,3 kPa

- predpísaná hodnota: najviac 60 kPa + 1,6 kPa

Uložená pokuta: Správne konanie o uložení pokuty sa začne roku 2016

Možné dôsledky:Ak benzín obsahuje zvýšený podiel prchavých zložiek, najmä v letnom období dochádza k nežiadúcemu úniku týchto ľahkých uhľovodíkov, ktoré tak negatívne pôsobia na životné prostredie a môžu predstavovať aj zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru. Pokiaľ sa zimné palivo používa v letnom období, dochádza k zvýšeniu obsahu škodlivín vo výfukových plynoch.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia