ikona doprava

Poradca Vybrzďovanie: Hlúposť, ktorá môže stáť vodičák

Foto: TASR

6.3. 2017 10:00 Na našich cestách sa môžete stretnúť s celým radom nešportového správania sa a jedným z nich je jednoznačne agresívne vybrzďovanie. Zákon tu pozná celý rad priestupkov, ktoré vás môžu stáť vodičský preukaz.

Trúfame si tvrdiť, že väčšina vodičov na cestách sú v podstate zodpovední ľudia, ktorí sa z času na čas dopustia chyby. Ďalšiu vcelku rozšírenú skupinu tvoria tí, ktorí sa večne kamsi ponáhľajú a neberú ohľad na situáciu v premávke. A potom tu máme ešte ďalšiu veľmi špecifickú sortu: v prvej skupine sú to vychovávatelia, v druhej skupine by sme ich mohli označiť za pomstiteľov. V oboch prípadoch ich však smelo môžeme označiť za jazdcov apokalypsy, nakoľko ich neuvážené konanie môže spôsobiť na ceste konflikt, ktorý vyústi do vážnej dopravnej nehody. O to viac, že aj vychovávateľ je agresívny, i keď tak povediac pasívne.

Pozor na podobné gestá, hrozí za ne pokuta 50 eur. Zdroj: Dreamstime
Pozor na podobné gestá, hrozí za ne pokuta 50 eur. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Pozrime sa na to z pohľadu zákona o premávke, ktorý tu rozoznáva hneď niekoľko potenciálnych priestupkov. Samozrejme za predpokladu, že policajti alebo kamerové systémy priestupky odhalia. Pomoc určite predstavuje záznam z autokamery, ktorý môže vodič použiť na svoju obranu. Zároveň sa však môže stať dvojsečnou zbraňou, ak aj vodič, ktorý je presvedčený o svojej nevine, spáchal niektorý z nižšie uvedených priestupkov.

Agresor či vychovávateľ?

Konkrétne hovoríme o tzv. vybrzďovaní, ktoré môže fungovať v dvoch garde a zväčša sa stáva na cestách s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy. Prvý prípad: Agresor už zdiaľky vyblikuje a následne sa nasťahuje do kufra pomalšieho vozidla. Ten sa síce preradí, no v tom okamihu sa agresor mení na pomstiteľa, zaradí sa do pravého pruhu tiež a začne prudko brzdiť. Niekedy len prudko pribrzdí a pokračuje v jazde, inokedy zabrzdí takmer do zastavenia.

Druhý opačný prípad sú vychovávatelia, ktorí idú predpisovou rýchlosťou a neuhnú ani za svet. Dokonca ešte pribrzdia, aby uponáhľaného vodiča spomalili. Veď dodržujú rýchlosť, tak čo sa má ten druhý ponáhľať a nútiť ich zrýchliť alebo nedajbože preradiť sa do pravého pruhu. Hoci si to vodič neuvedomuje, porušuje predpisy rovnako ako ten, ktorý sa kamsi ponáhľa.

Poďme na to pekne od podlahy. Už na začiatku § 3 ods. 2 písm. a) hovorí, že vodič sa musí „správať disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam“. To platí paušálne pre pomstiteľa aj vychovávateľa.

1. Obmedzenie rýchlejších vozidiel a náhle zníženie rýchlosti

Hneď nasledujúce ustanovenie je o niečo konkrétnejšie. Hovoríme o § 4 ods. 2, ktorý hovorí o tom, čo vodič nesmie. Pre vychovávateľa jednoznačne platí písm. k), ktoré vodičovi pod hrozbou pokuty 30 eur zakazuje obmedzovať rýchlejšie vozidlá. Zákon nehovorí o tom, či rýchlejšie vozidlo porušuje najvyššiu povolenú rýchlosť alebo nie. Od toho je príslušné ustanovenie a je na polícii, aby prekročenie rýchlosti zdokumentovala a potrestala podľa platného sadzobníka.

Pre pomstiteľa aj vychovávateľa svorne platí hneď nasledujúce písm. l), ktoré zakazuje „znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Pokuta je 50 eur.

2. Bránenie rýchlejším vozidlám v jazde

Ďalšie ustanovenie, ktoré sa týka najmä vychovávateľa, hovorí o jazde v jazdných pruhoch. Opakovane sme upozorňovali, že hoci v obci síce možno použiť k jazde ľubovoľný jazdný pruh, no väčšina motoristov zabúda na to povestné „ale“.

Hovorí o tom § 10 ods. 5: „Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.“ Opäť zákon v tomto konkrétnom ustanovení nerieši, či rýchlejšie vozidlo prekračuje povolenú rýchlosť alebo nie. Za porušenie tohto ustanovenia hrozí vychovávateľovi pokuta 30 eur.

3. Predchádzanie a zmena jazdných pruhov

Do konfliktu zasahujú aj ustanovenia o predchádzaní, tiež sa však v nami popísaných modelových situáciách týkajú predovšetkým pomstiteľa. Do hry vstupuje najmä § 15 ods. 3, ktorý hovorí jasnou rečou: „Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla, osobitne od cyklistu a chodca.“

Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Ďalšie ustanovenie sa týka skôr jazdy mimo mesta, ak sa nájde expert, ktorý nechce pripustiť, aby ho niekto predišiel a začne zrýchľovať. Za obidva spomínané priestupky hrozí pokuta 50 eur. Do úvahy prichádza aj povinnosť vodiča pri zmene jazdného pruhu dať prednosť v jazde vozidlu, ktoré sa v ňom nachádza. Dať prednosť v jazde znamená „povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy“.

4. Bezpečná vzdialenosť

Tému bezpečnej vzdialenosti rieši § 17. Podľa neho musí vodič udržiavať pred predchádzajúcim vozidlom takú vzdialenosť, aby dokázal zabrzdiť alebo zastaviť, ak vozidlo začne prudko brzdiť alebo zastaví. Zároveň musí udržiavať takú vzdialenosť, aby sa vozidlo po predchádzaní mohlo bezpečne zaradiť. V nami popisovaných prípadoch bude mnohé závisieť od konkrétnej situácie, nakoľko pomstiteľ sa môže pred pomalšie vozidlo zaradiť skôr, ako vodič vôbec mal šancu vytvoriť dostatočný priestor. O to viac v situácii, ak má za sebou iné vozidlá a musí spomaľovať obozretne.

Hoci sadzobník pokút neuvádza výšku sankcie, môžeme si na pomoc vziať priestupkový zákon. Ten stanovuje blokovú pokutu do 50 eur, v správnom konaní do 100 eur. Pokiaľ pri tomto konflikte vznikne dopravná nehoda, ktorá má za následok ublíženie na zdraví alebo škodu na majetku, hrozí sankcia od 150 do 800 eur plus zákaz činnosti do troch rokov. Z formulácie príslušného ustanovenia vyplýva, že zákaz činnosti dostáva vinník nehody automaticky nezávisle od výšky pokuty.

Ako sa zachovať

Toľko zákon. Ako sa však majú vodiči zachovať? V prvom rade sa nesnažte nikoho vychovávať, nakoľko agresívny vodič nemá problém zastaviť a vybehnúť na vás s baseballovou pálkou. Sme presvedčení, že väčšina motoristov nemá záujem o tento druh konfliktu.

Ak sa chcete konfliktu vyhnúť, absolútnym základom je priebežne sledovať spätné zrkadlá. Akonáhle zbadáte rýchlejšie vozidlo, ktoré vyblikuje už z veľkej diaľky a následne sa vám nalepí na nárazník, je viac ako jasné, že máte za sebou agresora. Uhnite mu čo najskôr, ako to situácia umožní. Nesnažte sa ho prevychovať. Garantujeme vám, že takíto vodiči sú voči vašej výchove imúnni.

Môžete si o ňom pomyslieť hocičo, zanadávajte si a zaželajte mu šťastnú cestu k najbližšej policajnej hliadke, kamere alebo radaru. Policajti to jeho peňaženke veľmi ochotne vysvetlia. Á propos, prípadný vztýčený prostredník ukazujte tak, aby ho nebolo vidno. Zákon totiž zakazuje hanlivé gestá a môže vás to vyjsť na 50 eur.

Neodpustíme si ani radu uponáhľaným vodičom. Ak vám niekto prekáža, pozrite sa, aká je situácia v pravom pruhu. Či ten „slimák“ má vôbec šancu uvoľniť vám cestu. Pokiaľ nereaguje, možno bude na najbližšej križovatke odbočovať doľava. Navyše nikdy neviete, čo za vodiča máte pred sebou. Môže to byť začiatočník alebo menej skúsený vodič a môže zareagovať nepredvídateľne. Ak sa niekam ponáhľate, určite tam chcete dôjsť v zdraví a nestráviť hodinu čakaním na nehodovku. A ďalšie dni v taxíku, kým bude vaše auto v servise. I keď vám pomalé vozidlo cestu uvoľní, na najbližšom semafore bude presne tento „slimák“ stáť za vami alebo vedľa vás, maximálne s odstupom niekoľkých áut. Stojí to za to?

zdroj: PZ SR
zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia