Dovolenka autom má množstvo výhod. Napríklad si možno so sebou pohodlne vziať väčšie množstvo batožiny, než pri cestovaní inými dopravnými prostriedkami. Ani tu však nie je neobmedzené a vždy treba rešpektovať nosnosť vozidla. Ak je totiž preťažené, má na ceste výrazne horšiu stabilitu a tiež podstatne dlhšiu brzdnú dráhu, čím sa dramaticky zvyšuje riziko dopravnej nehody.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Naložiť do auta viac než je povolené je pritom celkom ľahké. Väčšina osobných vozidiel má nosnosť približne v rozsahu 380 až 520 kilogramov. Nižšie hodnoty obvykle mávajú športovo orientované modely, zástupcovia vyšších segmentov, a paradoxne tiež SUV. Ak si teda dovnútra sadnú štyria dospelí cestujúci, do kufra už niekedy možno dať len nejakých 100 kg. To je 25 kg batožiny na jedného.

Ešte väčšmi zvádzajú k preťažovaniu obytné automobily a prívesy s rozmernými úložnými priestormi. Ich hmotnosť býva okrem toho často výrazne zvýšená rôznymi prídavnými zariadeniami, ako sú napríklad markízy či fotovoltaické panely na streche. Navyše sa ešte mnohí vodiči vydajú na cestu s plnými nádržami prevádzkových kvapalín, čo sú často aj stovky kilogramov navyše.

Veľa šoférov však o preťažení svojho auta vôbec nevie, prípadne si nie sú vedomí vážnych následkov, ktoré môže spôsobiť. Vtedy je situácia ešte horšia, pretože rizikovým podmienkam len sotva prispôsobia svoj štýl jazdy.

Riziko nehody aj pokuty

Mnoho obytných automobilov má navyše relatívne slabý brzdový systém, čo je spolu s prekročenou hmotnosťou už len krok od havárie, napríklad nárazu do iného vozidla. Ako ukazujú testy, pri nich obvykle oveľa horšie dopadne ľahší účastník nehody. Ohrození sú ale aj samotní cestujúci v karavane, ktorých môžu zraniť predovšetkým slabo zaistené predmety, ktoré sa pri náraze rozletia dopredu.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Okrem celkovej povolenej hmotnosti je potrebné rešpektovať aj prípustné zaťaženie jednotlivých náprav. V prípade osobných áut je riziko ich prekročenia pomerne malé v karavanoch však hrozí viac. Batožinu preto treba nakladať tak, aby bola usporiadaná rovnomerne. Preťažená zadná náprava môže spôsobiť napríklad zvýšenú citlivosť na bočný vietor, alebo až stratu priľnavosti predných kolies pri jazde v prudšom stúpaní.

Podľa nemeckých štatistík je preťažený každý tretí obytný automobil alebo príves. Tamojšia polícia sa preto najmä v letnej sezóne vo zvýšenej miere sústreďuje nielen na prekročenú rýchlosť, ale aj hmotnosť. Používajú pritom prenosné váhy, s ktorými je meranie otázkou niekoľkých sekúnd. Niekde je dokonca meracie zariadenie integrované priamo do vozovky. Zisťuje sa samozrejme nielen celková hmotnosť vozidla, prípadne súpravy, ale aj zaťaženie jednotlivých náprav.

Policajtov merajúcich hmotnosť však možno stretnúť na cestách takmer všade, nielen v Nemecku. Všímajú si pochopiteľne hlavne väčšie vozidlá, neváhajú však skontrolovať ani osobné. Zvlášť, ak je už na pohľad jasné, že je poriadne nabalené. Okrem toho sa niekedy zameriavajú aj na previerku, či je batožina dobre upevnená. Prinášame vám preto niekoľko tipov ako prísť do cieľa cesty bez ujmy.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Najdôležitejšie otázky a odpovede o hmotnosti vozidla

Dodržať povolené hmotnosti nemusí byť žiadnym problémom. Pre kontrolu, ale aj pre pocit istoty si stačí zodpovedať niekoľko základných otázok.

Kde možno nájsť údaj o celkovej povolenej hmotnosti?

V manuáli k autu a takisto vždy aj v technickom preukaze, ktorý má určite každý vodič okamžite poruke. Napríklad v rozkladacom osvedčení o evidencii to je údaj na riadku 32, položka označená ako „F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť“.

Čo všetko sa do celkovej prípustnej hmotnosti počíta?

Úplne všetko! Batožina, výbava, pasažieri vrátane psa, či iných domácich zvierat, bicykle na nosiči, aj benzín v nádrži. V prípade obytných automobilov pochopiteľne aj voda v nádrži, či iné prevádzkové kvapaliny.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Kde možno automobil odvážiť?

Na vozidlových váhach, ktoré bývajú napríklad na skládkach, alebo v zberniach odpadu. Prvou možnosťou je odvážiť samotné auto a tento údaj odpočítať od celkovej povolenej hmotnosti, takže výsledkom je povolená nosnosť.

Skutočná hmotnosť auta sa od údajov v dokladoch najčastejšie líši vplyvom úprav. Pri obytných automobiloch to môže byť napríklad rozšírením ich výbavy. Druhou a pohodlnejšou možnosťou merania hmotnosti je ísť na váhu s autom, ktoré je už pripravené na cestu. Nemožno však zabudnúť na pasažierov.

Čo robiť, ak je vozidlo príliš ťažké?

Ak má vyššiu hmotnosť príves, riešením je preložiť veci do ťažného automobilu, samozrejme len v prípade, ak to jeho nosnosť dovoľuje. Prepravovať náklad v prípojných vozidlách sa tak či tak neodporúča.

Ak je preťažený obytný automobil, prvým krokom k zníženiu hmotnosti môže byť vypustenie jeho nádrže s vodou, ktorá sa dá doplniť aj v cieli. Ani zásoby netreba viesť vo veľkej miere, tie sa tiež dajú kúpiť po dojazde. Ak ale zníženie hmotnosti ani potom nestačí, jediným riešením je nechať niektoré veci doma.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Hmotnosť na nápravu, užitočná hmotnosť, zaťaženie strechy...

Okrem celkovej hmotnosti vozidla sú dôležité tiež rôzne čiastkové hmotnosti. Niektoré z nich možno nájsť v manuáli k autu, no hlavne v technickom preukaze, iné sa dajú pomocou nich jednoducho vypočítať.

Zaťaženie nápravy: Tento parameter určuje aká veľká hmotnosť pripadá zvlášť na prednú a zvlášť na zadnú nápravu. Pri nakladaní auta, hlavne dodávkového, či karavanu, preto treba myslieť aj na rozloženie nákladu. Skutočné hmotnosti možno zistiť na váhe tak, že sa na ňu vyjde najskôr prednými kolesami a potom zadnými.

Maximálne prípustné hodnoty možno nájsť v technickom preukaze, kde sú uvedené ako „Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4“. Čísla pritom určujú poradie náprav spredu dozadu. V rozkladacom osvedčené o evidencii ich možno nájsť na riadku 33, pod položkou označenou N. Hodnoty bývajú okrem toho uvedené aj na štítku v motorovom priestore, či pri dverách spolujazdca.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Užitočná hmotnosť: Tento parameter je rozdiel medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou a pohotovostnou, resp. prevádzkovou hmotnosťou a vyjadruje nosnosť vozidla. Netreba zabudnúť, že z užitočnej hmotnosti uberá aj rôzne dodatočne namontované príslušenstvo auta.

Zaťaženie strechy: V niektorých prípadoch možno nedostatok miesta v auta vyriešiť strešným nosičom. Koľko kilogramov batožiny naň možno vyložiť určuje práve povolené zaťaženie strechy. Udáva ho výrobca a možno ho nájsť aj v technickom preukaze. Napríklad v jeho rozkladacej forme je uvedené na riadku č. 26.

Hmotnosť prívesu: Kto si chce za auto zapojiť príves, či už obytný, alebo nákladný, napríklad s motorovým člnom, musí poznať tiež jeho maximálnu povolenú hmotnosť. Udávajú sa vždy dva parametre, podľa toho, či má prípojné vozidlo vlastné brzdy, alebo nemá.

Hodnoty sú vždy uvedené v technickom preukaze, v rozkladacej verzii je to na riadku 35 položka označená „Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla, O.1 brzdeného a O.2 nebrzdeného“. Okrem toho musí vodič rešpektovať aj limit pre ťažné aj ťahané vozidlo spolu. Ten nájde v technickom preukaze na riadku 34 ako „ F.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy“.

Zvislé zaťaženie ťažného zariadenia: Pri zapojení prívesu je tiež dôležité, ako zaťažuje ťažné zariadenie vo zvislom (vertikálnom) smere. Maximálna prípustná hodnota pre osobné automobily je spravidla 75 kg, dodávkové, či obytné automobily môžu mať niekedy až 100 kg.

Povolenú hodnotu nemožno prekročiť, je však dobré čo najviac sa jej priblížiť. Pri takom rozložení hmotnosti v prívese je totiž jazdná súprava stabilnejšia. Skutočnú hmotnosť možno zistiť ľahko pomocou domácej osobnej váhy. Ak je prekročená, treba nejaké predmety premiestniť za nápravu.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Pozor na správne rozloženie nákladu

Správne rozloženie a upevnenie batožiny je zvlášť dôležité nielen pre stabilitu auta počas jazdy. V prípade havárie sa totiž nedostatočne ukotvené predmety rozletia cez kabínu tak, že je ich energia podobná zbrane vystreleným guľkám.

Pasažieri preto môžu sedieť v obytnom priestore výlučne vtedy, ak sú tam sedadlá, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi. Prítomnosť osôb v prívese počas jazdy je samozrejme absolútne tabu. Ťažké predmety musia byť uložené čo najnižšie, ideálne v priestore nápravy, medzi kolesami.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Objemné, no relatívne ľahké diely, ako je napríklad kempingový nábytok, je najvhodnejšie uložiť do vonkajších schránok. Riady by mali byť nerozbitné a umiestnené v uzamknutých skrinkách. Ľahké predmety, napríklad oblečenie potom možno dať aj do vyššie položených odkladacích priestorov.

Psy a iné domáce zvieratá by sa mali zásadne prepravovať v špeciálnych transportných boxoch, ktoré im poskytujú maximálnu možnú mieru bezpečnosti. Ich voľný pobyt by mal byť úplne vylúčený. Testy dokazujú, že v prípade nárazu rýchlosťou 70 km/h nemajú takto šancu prežiť.

Sadzby za prekročenie hmotnosti

Slovenský sadzobník pokút stanovuje už za prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb vo vozidle pokutu 50 eur a rovnaká je i sankcia za najnižšie prekročenie prípustnej hmotnosti vozidla. V prípade väčšieho preťaženia musí vodič načrieť do peňaženky hlbšie – až do výšky 650 eur. Sankcie v zahraničí, zvlášť na západ od našich hraníc, však môžu byť podstatne vyššie. Pozrite si prehľad pokút v prehľadnej tabuľke.

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD
Zdroj: Redakcia AUTO BILD