Málokedy sa k máločomu strhne v diskusiách k našim článkom taká ostrá výmena názorov, ako k téme downszingu. A hlavne pokiaľ si z celej šírky záberu tejto témy vyberieme tú hlavnú podtému: malé (čím sa myslí aj voči výkonu relatívne malé) prepĺňané benzínové motory. Downsizing sa síce týka aj dieselových agregátov a pri benzínových motoroch sa v konzervatívnej forme aplikuje aj inak, než prepĺňaním, nasledujúce riadky však budú patriť iba benzínovým a iba prepĺňaným agregátom.

Malé, ale silné: žiadajú si motory, formované
Malé, ale silné: žiadajú si motory, formované
Zdroj: archiv

Oslovili sme slovenských zástupcov automobiliek a z ich reakcií, ktoré nám prišli do stanoveného termínu, sme zostavili tento materiál. Vyjadrenia importérov sú nami spracované, nie však ovplyvnené naším názorom. Zaujímal nás konštruktívny pohľad automobiliek na prevádzku benzínových turbomotorov a ich rady, ktoré majú pomôcť k tomu, aby sa downsizované agregáty z dobrých sluhov nezmenili na zlých pánov.

Ako jazdiť?

Viaceré motory, ktoré spadajú pod hlavičku „downsizing“, sa nám pri testovaní predviedli citlivosťou na prácu s plynom, inak povedané veľkými výkyvmi v spotrebe v závislosti od štýlu a dynamiky jazdy. Preto nás ako prvá téma vyjadrení slovenských importérov jednotlivých automobiliek zaujímal hlavne ich pohľad na techniku jazdy. V čom by podľa nich mala byť špecifická? Čo vo všeobecnosti odporúčajú?

Audi slovami svojho zástupcu pripomína výhodu malých prepĺňaných motorov oproti pôvodným atmosférickým, ktorá pri rovnakom výkone spočíva vo vyššom krútiacom momente z nižších otáčok. A pridáva konkrétne odporúčanie: „Keď má motor maximálny krútiaci moment povedzme od 1700 do 4500 otáčok, treba jazdiť niekde na dolnej hranici tohto pásma,“ vysvetľuje Peter Nevický, produktový tréner Audi z importérskej spoločnosti Porsche Slovakia.

Svoj názor ohľadom downsizingu má zástupca Audi aj na často parafrázované vyjadrenia o dobrom sluhovi a zlom pánovi: „Vy ako vodiči máte v pravej nohe tú voľbu - buď jazdiť výrazne úspornejšie, než s atmosférickým predchodcom, alebo výrazne dynamickejšie. Strednou zlatou cestou tu je: o čosi dynamickejšie a zároveň o čosi úspornejšie. A to chce iba svojho partnera pod kapotou trocha spoznať,“ uzatvára Nevický.

Citat

Aj zástupca značky Ford upozorňuje na to, že downsizing podstatne znížil pásmo otáčok, v ktorých motory vyvinú maximálny ťah. „Z hľadiska techniky jazdy nie je potrebné pre dosiahnutie každodenných dynamických výkonov motory vytáčať nad hranicu 2500 otáčok, čo si za účelom zníženia spotreby žiada zmeniť spôsob radenia,“ hovorí Ján Vrábel, produktový špecialista importérskej spoločnosti Summit Motors.

Na ukazovatele na prístrojovom paneli, asistujúce vodičovi pri radení, upozorňuje zástupca značky Honda. A pridáva svoje súhlasné stanovisko k technike jazdy v súvislosti s otáčkami: „Motoru sa najlepšie dýcha v otáčkovom spektre maxima krútiaceho momentu,“ formuluje svoje odporúčanie Ľubomír Konečný zo spoločnosti Honda Motor Limited Europe Slovensko.

Pre hospodárnu jazdu radia zástupcovia
Pre hospodárnu jazdu radia zástupcovia
Zdroj: archiv

Chevrolet odporúča pre najvyššiu možnú dynamiku udržiavať otáčky blízko oblasti najvyššieho krútiaceho momentu, z ktorých vozidlo najlepšie akceleruje. A čo konzum? “Pre čo najnižšiu spotrebu je vhodné využitie vyšších prevodových stupňov a rozumná jazda v nízkych prípustných otáčkach,“ hovorí Dalibor Klíma, PR manažér dovozcu Chevrolet  Central and Eastern Europe LLC, zodpovedný za túto značku na Slovensku.

Kia odporúča využívať motor v rozsahu otáčok medzi vrcholom krivky krútiaceho momentu a vrcholom krivky výkonu. „Pre dynamickú a ekonomickú jazdu je preto potrebné ideálne poznať otáčkovú charakteristiku motora,“ spresňuje Milan Klacik, aftersales manažér importérskej spoločnosti Kia Motor Sales Slovakia. Zároveň dodáva, že pri prepĺňaných motoroch je potrebné počítať s menším zaváhaním kým otáčky turbodúchadla, t. j. jeho plniaci tlak, dosiahne optimálnu hodnotu.

Citat

Zástupca značky Renault pridáva ďalšiu konkrétnu radu ohľadom jazdného štýlu: „Ak je to možné, je potrebné viac využívať brzdenie motorom, keďže vtedy má motor na rozdiel od jazdy s vyradeným rýchlostným stupňom nulovú spotrebu,“ spresňuje Valter Martinek, Technical Assesor spoločnosti Renault Slovensko. Zároveň odporúča riadiť sa systémami vozidla, ktoré radia vodičovi upraviť jazdný štýl.

Turbodúchadlo je komponent, ktorý umožnil posunúť
Turbodúchadlo je komponent, ktorý umožnil posunúť
Zdroj: archiv
Zástupca Subaru sa s názormi kolegov v podstate zhoduje, pridáva však ešte jedno odporúčanie, v súvislosti s otáčkami motora: „Rovnako tak nie je vhodné podtáčať motor do príliš nízkych otáčok, odporúčame radšej voliť nižší prevodový stupeň (pomer), ktorý ponúka možnosť pružnejšej akcelerácie,“ spresňuje Vladimír Mifkovič, servisný a produktový manažér spoločnosti Mikona, zodpovednej za dovoz tejto japonskej značky.

Zástupca značky Škoda odporúča pri jazde predvídavosť, ktorou sa dá zabrániť častej akcelerácii vozidla z príliš nízkych rýchlostí. A zdôrazňuje aj nutnosť optimálne radiť. „Pri rozjazde vozidla na prvom rýchlostnom stupni je postačujúce prejsť približne vzdialenosť dĺžky vozidla, pre zaradenie druhého rýchlostného stupňa. Na najbližší vyšší rýchlostný stupeň je vhodné zaradiť vo chvíli, keď motor dosiahne 2 000 až 2 500 otáčok,“ spresňuje Roman Rajtár, PR manažér spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Zástupca značky Volkswagen bol jedným z viacerých, ktorí charakteristiku downsizovaného prepĺňaného benzínového motora prirovnali k naftovým agregátom. „Všeobecne platí, že najhospodárnejšia je jazda v strednom rozpätí otáčok, pri využití maximálneho plniaceho tlaku turbodúchadla,“ dodáva Jozef  Umriam, zodpovedný za starostlivosť o produkt tejto značky u importéra Porsche Slovakia.

BANNER300

Zástupcovia viacerých značiek pripomenuli aj všeobecné zásady šetrenia, ktoré sa dajú aplikovať aj pre dowsizované motory. Tak napríklad odporúčajú kontrolovať správne nahustenie pneumatík, nevoziť so sebou v aute zbytočnú záťaž, či minimalizovať krátke jazdy hlavne v zime, kedy sa motor nestihne zohriať a za studena konzumuje viac.

Ako sa starať o motor?

Často diskutovanou témou v súvislosti s downsizingom je nielen technika jazdy, ale aj starostlivosť o relatívne malé prepĺňané benzínové motory, ako základ ich životnosti a servisnej spoľahlivosti. Aké zaobchádzanie s pohonnými agregátmi tohto typu odporúčajú slovenskí importéri rozličných automobiliek?

Peter Nevický z Audi uznáva, že „tieto motory sú predsa len mechanicky aj tepelne viac namáhané“ a v tej súvislosti odporúča zvýšenú disciplínu pri starostlivosti o správnu hladinu oleja a jeho pravidelné výmeny presne podľa pokynov výrobcu. Zároveň zdôrazňuje nutnosť chladenia turbodúchadla pred vypnutím motora.

Citat

Ján Vrábel z importu značky Ford upozorňuje, že malé benzínové turbomotory sú „náročnejšie na kvalitu motorového oleja a čistotu vzduchového filtra“. Preto používateľom odporúča dôsledne sa držať pokynov výrobcu na údržbu.

Honda v podaní svojho zástupcu Ľubomíra Konečného uznáva, že zákazník nie vždy dokáže ovplyvniť všetky faktory, ktoré môžu mať vplyv na životnosť, napríklad počet a frekvenciu studených štartov. V tom prípade ale odporúča aspoň „pozvoľné zohrievanie motora (a prevodovky) jazdou v nízkom až strednom zaťažení, nie státím na mieste a voľnobehu, rovnako ako pozvoľné ochladzovanie v prípade, že motor bol vo veľkom zaťažení.“

Jedným z predpokladov dlhej životnosti malého
Jedným z predpokladov dlhej životnosti malého
Zdroj: Dreamstime

O nutnosti pravidelného servisu je presvedčený aj Dalibor Klíma od dovozcu značky Chevrolet. A pridáva aj radu, ako šetriť turbodúchadlo ako jednu z najviac namáhaných súčiastok: „Po dlhšej jazde s vyšším výkonom, napríklad na diaľnici, je vhodné nevypínať motor hneď po zastavení, ale nechať ho niekoľko desiatok sekúnd až jednu minútu vychladnúť na voľnobehu.“

Časový odstup je dôležitý aj podľa zástupcu značky Kia. „Po naštartovaní je motor potrebné nechať bežať na voľnobehu aspoň 30 sekúnd, aby sa motorový olej dostal ku všetkým pohyblivým súčiastkam, hlavne k turbodúchadlu,“ radí Milan Klacik. Zároveň takisto zdôrazňuje nutnosť použitia kvalitného oleja a výmeny podľa predpisov výrobcu, rovnako ako aj pravidelné kontrolovanie dostatočného množstva oleja v motore.

Citat

Obdobný názor pridáva aj Valter Martinek z importu značky Renault: „Motory by sa nemali plne zaťažovať pokiaľ nedosiahnu pracovnú teplotu, po dlhšej jazde je potrebné nechať turbo vychladnúť na voľnobehu a až následne motor vypnúť. Okrem toho dodáva, že pre downsizované motory vo všeobecnosti platia tie isté pravidlá starostlivosti ako o ktorýkoľvek iný turbodúchadlom prepĺňaný motor.

Zástupca Subaru poukazuje aj na význam správneho zábehu motora podľa pokynov výrobcu, ktorý „nielen optimalizuje spotrebu, ale aj predĺži životnosť.“ Vladimír Mifkovič takisto zdôrazňuje dôležitosť chladenia turbodúchadla pred vypnutím motora, ale naopak upozorňuje aj na to, že pred agresívnejším štýlom jazdy s využitím vyšších otáčok je potrebné nechať motor zohriať, aby sa zabezpečilo dokonalé mazanie jeho komponentov.

Hlavne pri zimnej prevádzke je obzvlášť dôležité
Hlavne pri zimnej prevádzke je obzvlášť dôležité
Zdroj: Continental

V podstate všetci zástupcovia výrobcov, ktorí nám poskytli vyjadrenie, sa zhodujú na tom, že pri downsizovaných motoroch obzvlášť záleží na pravidelnej starostlivosti. Podľa Romana Rajtára z importu značky Škoda je kľúčovou starostlivosť „v rozsahu a v intervaloch určených výrobcom vozidla a dodržiavanie jeho pokynov, uvedených v návode na obsluhu“.

Volkswagen takisto ponúka riešenie pre prípad, že sa nedokážete vyhnúť kratším jazdám so studeným motorom. Jozef Umriam radí „občasnú dlhšiu jazdu na zohriatie motorového oleja a zvýšenie teploty katalyzátora na spoľahlivé fungovanie systému čistenia emisií.“ A dodáva: „Ak vozidlo jazdí často krátke trasy alebo najazdí menej než 10 000 kilometrov ročne, odporúčame výmenu motorového oleja v ročnom intervale.

Záver bez komentára

K téme downsizingu sme náš redakčný názor už neraz vyjadrili a aj v budúcnosti neraz vyjadríme. Úlohou tohto článku to však nebolo. Tu mali priestor zámerne iba zástupcovia automobiliek, ktorých sme požiadali o čo najkonkrétnejšie a najpragmatickejšie stanoviská. Šancu na vyjadrenie dostali všetci. Rozhodne sme tu nechceli pranierovať tých, čo sa nevyjadrili (niektorých sa downsizing v podstate netýka), ani komentovať tých, čo sa vyjadrili. Spoliehame sa totiž na čitateľa, že vie čítať, aj medzi riadkami.

Takže na záver iba stručné zhrnutie toho, čo odporúčajú samotné automobilky. Pri jazde radia držať otáčky zväčša v pásme okolo najvyššej hodnoty krútiaceho momentu. V oblasti starostlivosti zdôrazňujú hlavne nutnosť zohrievať motor pre lepšie mazanie a nechať ho pred vypnutím vychladiť pre šetrenie turbodúchadla. A pripomínajú aj dôležitosť kvalitného oleja, jeho pravidelných výmen a priebežnej kontroly stavu.