Autobatérie trpia najmä v zime. Nielen nízke teploty, ale aj mnohé prvky komfortnej výbavy, ako sú vyhrievané sedadlá, vyhrievané okno alebo ventilátor, prispievajú k zvýšenej spotrebe energie. V spojení s jazdou na krátke vzdialenosti je problém na svete.

Batéria sa pri krátkych jazdách nedokáže dostatočne nabiť prirodzenou cestou, a tak sa jedno chladné ráno môže stať, že jednoducho nenaštartujete. Vybitú batériu ale netreba hneď vymieňať, väčšinou sa dá dobiť pomocou nabíjačky. Ako funguje nabíjanie a prečo je dôležité pravidelne nabíjať batériu?

Krok za krokom

Podrobný návod na nabíjanie nájdete v návode výrobcu batérie a v návode k nabíjačke. Zapaľovanie, motor a ostatné spotrebiče musia byť počas celého procesu nabíjania batérie vypnuté. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú všetky vetracie otvory batérie priechodné, aby sa vo vnútri nehromadili uvoľnené plyny.

  • Krok 1: V prípade potreby odpojte batériu (postupujte podľa pokynov výrobcu vozidla): najskôr odpojte negatívny pól (čierny kábel) a potom odpojte pozitívny pól (červený kábel).
  • Krok 2: Pripojte vypnutú nabíjačku. Najprv červený kábel ku kladnému pólu, potom čierny kábel k uzemňovaciemu bodu auta (ak je batéria zapojená) alebo k zápornému pólu batérie (ak je batéria odpojená).
  • Krok 3: Zapnite nabíjačku. Pozor: Uistite sa, že ste vykonali všetky predchádzajúce kroky podľa návodu k vozidlu a že sú káble nabíjačky pripojené na správne póly, inak
    (v závislosti od typu nabíjačky) riskujete poškodenie batérie.
  • Krok 4: Ukončite proces nabíjania. Moderné nabíjačky sa vypnú automaticky, keď je batéria plná alebo prejdú do režimu udržiavania.

Takmer všetky autobatérie sú v dnešnej dobe bezúdržbové, takže pred nabíjaním nie je potrebné kontrolovať hladinu kyseliny. Pri starších batériách (rozpoznateľné podľa skrutkovacích uzáverov článkov na vrchu) je potrebné najprv skontrolovať hladinu kyseliny.

Pred začatím nabíjania sa uistite, že je nabíjačka vhodná pre daný typ batérie (napr. olovené batérie alebo gélové batérie). Je vhodné použiť nabíjačku autobatérií, ktorá má mechanizmus automatického vypínania a proces nabíjania ukončí, akonáhle je batéria plne nabitá. Najvhodnejšie sú nabíjačky s mikroprocesorom: po pripojení automaticky rozpoznajú typ a napätie batérie a optimálne ju nabijú.

V opačnom prípade je potrebné nabíjanie nastaviť manuálne: najlepšie je začať nabíjať pri nízkej rýchlosti, ktorá sa pomaly zvyšuje, kým sa nedosiahne požadovaný prúd. V zásade by mala byť batéria dobre vetraná, keďže sa počas nabíjania zahrieva. Počas nabíjania batériu priebežne kontrolujte: ak sa príliš zahrieva, dôjde k úniku plynu alebo dokonca úniku elektrolytu, nabíjanie je nutné okamžite zastaviť.

Mohlo by vás zaujímať