Možno si myslíte, že tankovaním aj po „cvaknutí“ ušetríte čas, pretože sa nebudete musieť tak skoro vrátiť na čerpaciu stanicu. V skutočnosti vás môže vyjsť skutočne draho.

Tankovanie.
Zdroj: Pexels.com

Moderné automobily sú vybavené systémom na zachytávanie výparov paliva, ktorý zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých emisií do ovzdušia. V prípade, že tankujete palivo aj po „cvaknutí“, môže sa do tohto systému dostať kvapalina a narušiť jeho funkciu. Riešením je oprava alebo výmena.

Palivo má tendenciu meniť svoj objem v závislosti na teplote. Keď naplníte nádrž až po vrch, najmä v teplejších mesiacoch, palivo sa môže pri zvýšených teplotách rozpínať a vytiecť z nádrže. Okrem straty časti paliva tak riskujete aj znečistenie životného prostredia.

Ďalšia nástraha ›››