Na čerpacích staniciach ste sa určite stretli s varovnými tabuľami a nápismi, že pred začatím plnenia nádrže treba vypnúť motor. V prvom rade by sme si mali pripomenúť tradičný požiarny trojuholník, ktorý vysvetľuje, ako k horeniu môže dôjsť. Skladá sa z troch častí, ktoré sú od seba závislé – palivo, oxidant a zdroj zapálenia. Na založenie ohňa potrebujete všetky tri činitele tejto chemickej reakcie a oheň si treba predstaviť skôr ako udalosť, ktorá si vyžaduje prísun všetkých troch faktorov, a nie ako stabilnú vec.

Na benzínke ste zrejme postrehli pach paliva poletujúci vzduchom. Ide zvyčajne o benzínové pary, ktoré horia iba vo veľmi úzkom rozmedzí koncentrácie, presne medzi 2 a 8 percentami. Ak je koncentrácia plynov nižšia ako 2%, vo vzduchu nie je dostatok paliva na udržanie plameňa. V opačnom prípade, ak koncentrácia plynov prekročí 8%, znamená to, že nie je k dispozícii dostatok kyslíka, ktorý by sa prepojil s benzínovými parami, takže opäť nič nevzbĺkne. Šanca na správnu koncentráciu benzínových pár bezprostredne s teplom aj okysličovadlom je veľmi nízka.

Druhou z potrebných zložiek vzniku ohňa je oxidátor. Vzduch, ktorý nás obklopuje, tvorí asi 20 percent kyslíka. Takže touto časťou požiarneho trojuholníka ste obklopený prakticky neustále. Tretím faktorom je zdroj zapálenia. V aute sa nachádza tiež niekoľko potenciálnych zdrojov zapálenia. Štartér v motorovom priestore odoberá veľa prúdu a môže vytvárať horúce elektrické iskry. S týmto problémom ale výrobcovia rátali a tak jeho útroby zabalili tak, aby k jeho komponentom vonkajší vzduch nemal prístup.

Rovnako sú na tom aj zapaľovacie sviečky, ktoré majú za úlohu zapaľovanie zmesi benzínu a vzduchu v motore. Prenášajú desaťtisíce voltov elektriny, no zvyčajne sú veľmi dobre izolované od vonkajších vnemov. Ďalším potenciálnym zdrojom vznietenia by podľa logiky mohol byť katalyzátor – magická skrinka, ktorá čistí výfukové plyny motora. Staršie komponenty sa dokázali zahriať na ešte stále relatívne bezpečnú hranicu 750 °C, no niektoré novšie katalyzátory sú dimenzované až na 900 °C. Keďže sú ukryté hlboko vo výfukovom systéme, rýchlo sa dokážu schladiť a tak nepredstavujú riziko.

Čerpacie stanice sa samozrejme chránia proti požiarom tiež. Majú zachytávajúce zariadenia na skladovacích nádržiach aj na stojanoch. I keď je to vymyslené hlavne preto, aby sa zabránilo prenikaniu pár do atmosféry a znížilo sa tak znečistenie, pomáha to tiež zabezpečiť správnu koncentráciu benzínových plynov. Tento systém ju držiava pod úrovňou potrebnou na zapálenie.

Nechať naštartované alebo motor radšej zhasnúť?

Nechať bežať motor na pumpe je určite nebezpečné v mnohých ohľadoch, aj keď to zväčša nesúvisí priamo so vznikom požiaru. To by musela byť poriadne veľká náhoda. Ak si však počas vášho platenia zlodej zmyslí, že by sa mu hodilo nové auto zo všetkými vašimi dokladmi a kľúčom v zapaľovaní, s políciou či poisťovňou sa o adekvátnom zabezpečení opusteného vozidla zrejme vyhádate len veľmi ťažko.  Na čerpacích staniciach sa zvykne kradnúť aj dnes, preto si tu treba dávať pozor na zlodejov. Nikdy si nemôžte byť istý tým, že práve vám sa to nestane, preto je takýmto situáciám lepšie predchádzať. Preto určite odporúčame pred tankovaním motor vypnúť a auto zamknúť.