Vozidlo s vyšším nájazdom kilometrov nemusí byť automaticky v horšom technickom stave, ako auto s nižším nájazdom. Tak ako aj v iných životných sférach, aj tu je podstatná prevencia. Majiteľov, ktorí svoj dopravný prostriedok vnímajú iba ako nástroj na presúvanie a nevenujú údržbe dostatočnú pozornosť, takéto konanie častokrát dobehne vo väčšom merítku.

Vložka olejového filtru.
Zdroj: Shutterstock

1. Včasná výmena oleja a filtrov

Rady v tomto smere sa opakujú často, no aj tak ich množstvo ľudí neberie dostatočne vážne. Možno znejú až príliš banálne, možno majú majitelia vozidiel pocit, že ide iba o snahu servisov zarobiť. Faktom však je, že tento bod je najpodstatnejší. Mazanie mechanických komponentov, ale aj odfiltrovanie nečistôt z oleja, alebo kvalita a množstvo nasávaného vzduchu, je pre fungovanie motora nesmierne dôležité.

Odborníci odporúčajú výmenu motorového oleja maximálne po 15 000 km, aj v prípade benzínových, aj naftových motorov. Pri nižšom nájazde kilometrov raz za rok. Netreba zabúdať ani na fitre: olejový, palivový a vzduchový. Ako vyplýva z ich názvu, slúžia na čistenie vzduchu, alebo tekutiny, ktorá cez nich prechádza. Aby plnili svoju funkciu správne, je na mieste zaručiť ich čistotu.