Moderné vozidlá sú technicky a technologicky čoraz vyspelejšie, disponujú stále väčším počtom prepracovaných systémov. Ruka v ruke s tým ide aj rastúci počet varovných a informačných kontroliek na prístrojovej doske. Ak by sa rozsvietili všetky naraz, vianočný stromček by sa mohol potichu hanbiť niekde v kúte. Čo však všetky tie malé symboly znamenajú? A sú vôbec podstatné?

Dôležité sú, o to pokoj. Nemalé množstvo z nich nás informuje o technickom stave pohonnej sústavy vozidla, iné zasa o nedostatku prevádzkových kvapalín, a niekoré zas o defekte. Preto by ste ich výskyt na prístrojom paneli nemali podceňovať a naučiť sa im rozumieť. Kontrolky sú farebne rozdelené do troch skupín: zelené, oranžové a červené. Jedinou výnimkou sú diaľkové svetlá, ktoré svietia modro.

Zelenou farbou sú označené informatívne kontrolky a ich úlohou je informovať vodiča, že daná funkcia je zapnutá. V prípade oranžových ešte nie je dôvod na paniku, vozidlo si zväčša niečo pýta, napríklad doplnenie oleja alebo ostrekovacej kvapaliny. Červená už označuje kritickú poruchu, ktorá obyčajne znamená okamžité prerušenie jazdy a vypnutie motora, aby sa zamedzilo väčšej škode. A niekedy ide doslova o sekundy. Napríklad červená kontrolka tlaku oleja signalizuje, že do motora netečie olej a hrozí jeho zadretie. Kto napriek tomu ide ďalej, môže si hneď objednať nový motor. Odťah vyjde určite lacnejšie.

Riadenie a zapaľovanie

Posilňovač riadenia

Zdroj: Auto Bild

V niektorých modeloch môže byť vedľa ikonky volantu výkričník, význam je však rovnaký. Kontrolka označuje chybu vo funkcii posilňovača riadenia. Ak svieti oranžová, riadenie je funkčné, ovládanie volantu si ale vyžaduje väčšiu silu. Vytočte volant naplno doľava, následne naplno doprava a prejdite krátku vzdialenosť rýchlosťou 15 až 20 km/h.

Zdroj: Auto Bild

Pokiaľ kontrolka nezhasne, podľa situácie pomalou a opatrnou jazdou choďte do servisu alebo nechajte vozidlo odtiahnuť. Ak zasvieti červená, hrozí akútny výpadok servoriadenia. Vypnite motor na 30 sekúnd a pokiaľ kontrolka stále svieti, podľa situácie pomalou a opatrnou jazdou choďte do servisu alebo nechajte vozidlo odtiahnuť.

Zámok riadenia

Zdroj: Auto Bild

Oranžová kontrolka signalizuje poruchu v elektronickom zámku riadenia, vyžaduje sa veľmi obozretná jazda. Červená farba varuje pred akútnou možnosťou zablokovania riadenia počas jazdy, ďalšia jazda sa z bezpečnostných dôvodov neodporúča. Nechajte vozidlo odtiahnuť do servisu.