Dialnice

Poradca Stavba križovatky Triblavina na D1 môže stáť 28,5 mil. eur

Foto: Dreamstime

24.9. 2013 17:00 NDS začala tender na stavbu mimoúrovňovej križovatky Triblavina, ktorá bude napojená na diaľnicu D1 Bratislava - Trnava. Stavebné práce sú plánované na dva roky a financované majú byť zo štátneho rozpočtu.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na stavbu mimoúrovňovej križovatky Triblavina s jej napojením na diaľnicu D1 Bratislava - Trnava. Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na dva roky je 28,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vzhľadom na budúce rozšírenie diaľnice na šesť pruhov sú navrhnuté súbežné dvojpruhové komunikácie po oboch stranách diaľnice. Stavba križovatky Triblavina má byť financovaná zo štátneho rozpočtu.

Podľa informácií NDS vo Vestníku verejného obstarávania, v mieste styku vetiev križovatky na miestnu zbernú komunikáciu križujúcu D1 sú navrhnuté okružné turbo križovatky. Ide o nový typ križovania ciest na zrýchlenie premávky. V prípade okružnej turbo, resp. špirálovej križovatky sú jednotlivé smery od seba oddelené istým zvýšením, pruhy sa tak nekrižujú s inými, čo umožňuje rýchlejší prejazd áut cez okružnú križovatku.

Súčasťou stavby križovatky Triblavina sú štyri mosty, technologické zariadenia a niekoľko preložiek, resp. úprav inžinierskych sietí. Práce na stavbe križovatky Triblavina a súvisiacich komunikácií sa uskutočnia na území obcí Chorvátsky Grob a Bernolákovo v okrese Senec. V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj cena vrátane všetkých možností a prípadných predĺžení zmluvy formou dodatkov.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 5. novembra a otvárať sa majú v ten istý deň. Zoznam prác na diaľniciach a rýchlostných cestách, vrátane mostných objektov, ktoré boli vykonané v rokoch 2008 až 2012, má obsahovať aspoň jednu stavbu, súčasťou ktorej bol most s nákladmi najmenej 1,6 mil. eur bez DPH. Celkové požadované náklady ostatných uskutočnených stavieb obdobného charakteru v uvedenom období majú byť minimálne 120 mil. eur bez DPH.

Kľúčoví pracovníci budúceho zhotoviteľa vo funkciách riaditeľ stavby, hlavný stavbyvedúci a súčasne zástupca riaditeľa stavby, ako aj stavbyvedúci pre mosty sa v spomínaných rokoch museli na svojich pozíciách zúčastniť aspoň na jednom projekte stavby diaľnic alebo rýchlostných ciest. Zmluvná cena takejto stavby musí byť najmenej 20 mil. eur bez DPH.

(SITA)

Diskusia  ()

Video

Diskusia