ikona Spotreba podľa výrobcu

Poradca Spotreba podľa výrobcu: Mimo reality?

Foto: archív

19.3. 2013 7:35 Je spotreba uvádzaná výrobcami automobilov reálna? Ako sa meria? Akými faktormi sa líši normovaný údaj od výsledkov, dosahovaných skutočnou jazdou?

Vari každý vodič sa stretol so situáciou, keď nedokázal s autom dosiahnuť spotrebu na úrovni, uvádzanej výrobcom. V lepšom prípade iba v niektorých režimoch jazdy, v horšom prípade vôbec. Takýchto prípadov sú plné aj naše testy. Podnikatelia by vám vedeli rozprávať o tom, aké diery im robia do rozpočtu nadspotreby, ktoré si nemôžu vyúčtovať a platia ich z vlastného.

V čom spočíva problém? Sme ozaj všetci takí ľaví a nedokážeme úsporne jazdiť? Alebo sa spotreba, uvádzaná výrobcom, stanovuje spôsobom, príliš vzdialeným od reality? Ako vlastne vznikajú údaje o normovanej spotrebe?

Z reality do laboratória

S meraním a vykazovaním spotreby vozidiel súvisia viaceré smernice a ich doplnky (smernica Európskeho parlamentu a Rady 80/1268/EHS, príloha III smernice 70/220/EHS a ďalšie). Pre zjednodušenie sa na nasledujúcich riadkoch pridržíme často používanej skratky NEDC z anglického „New European Driving Cycle“ (t.j. Nový európsky jazdný cyklus).

Meranie je síce založené na reálnom automobile, v konečnom dôsledku sa však absolvuje v laboratóriu. Reálne sa s vozidlom jazdí iba v prípravnej fáze merania. V rámci nej sa absolvuje dojazdový zotrvačný test, z ktorého sa získajú údaje o celkových jazdných odporoch, najmä valivom odpore pneumatík a aerodynamickom odpore.

Normovaná spotreba: prečo ostáva často iba
Normovaná spotreba: prečo ostáva často iba
Zdroj: archív

Tie sa následne vložia do ovládacieho programu valcového dynamometra v laboratórnej skúšobni, kde sa pomocou nich už pri samotnom meraní simulujú odpory vozidla pri jazde. Prúdenie vzduchu sa simuluje pomocou ventilátorov, ktoré ho smerujú na prednú časť vozidla s intenzitou závisiacou od simulovanej rýchlosti jazdy.

Pri meraní sa spotreba nevyhodnocuje priamo, do vozidla sa neinštaluje žiaden prietokomer paliva či podobné meracie zariadenie a už tobôž sa na to nepoužíva samotný palubný počítač vozidla. Spotreba sa zisťuje prepočtom z objemu zachytených emisií oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov.

Jazdný cyklus NEDC: Dráhy, rýchlosti a časy

Samotné meranie pozostáva z mestského a mimomestského cyklu. Mestský cyklus sa opakuje štyrikrát, po ňom nasleduje jedna mimomestská „jazda“.  Dĺžka jedného mestského cyklu je 1,013 km a auto ho prejde za 195 sekúnd (tri a štvrť minúty). Všetky štyri opakovania mestského cyklu sú teda dlhé 4,052 km a zaberú 780 sekúnd (13 minút). Vozidlo v mestskom cykle dosiahne priemernú rýchlosť 19 km/h.

Mimomestský cyklus trvá celkovo 400 sekúnd (6 minút a 40 sekúnd). Vozidlo počas neho absolvuje 6,955 km a dosiahne priemernú rýchlosť 62,6 km/h. Celkový súčet troch mestských a jedného mimomestského cyklu je teda vzdialenosť 11,007 kilometra a čas 1180 sekúnd (19 minút a 40 sekúnd). Celkový priemer rýchlosti je 33,6 km/h.   

BANNER300         

Presne predpísané sú nielen uvedené vzdialenosti a časy, ale aj zrýchlenie a spomalenia, presnejšie povedané úseky, keď vozidlo na valcovej skúšobni akceleruje, brzdí, pohybuje sa stálou rýchlosťou alebo stojí s motorom na voľnobehu. Zobrazuje to nasledujúci graf:

Graf kombinovaného jazdného cyklu NEDC: štyri
Graf kombinovaného jazdného cyklu NEDC: štyri
Zdroj: archív

Ako ukazuje graf, mestský cyklus sa po naštartovaní motora začína 11-sekundovou pauzou. Potom vozidlo v priebehu štyroch sekúnd zrýchli na 15 km/h, túto rýchlosť stabilne drží osem sekúnd. Nasleduje 5 sekúnd trvajúce brzdenie až do zastavenia. Po 21-sekundovej pauze vozidlo za 12 sekúnd zrýchli na 32 km/h, 24 sekúnd rýchlosť nemení, potom za 11 sekúnd spomalí až do zastavenia. Po ďalšej 21-sekundovej pauze zrýchli za 26 sekúnd na 50 km/h, udržiava tempo 12 sekúnd, následnej spomalí na 35 km/h za 8 sekúnd, toto tempo drží 13 sekúnd a potom spomalí do úplného zastavenia za 12 sekúnd. Súčasťou cyklu je aj záverečná 7-sekundová pauza.

Po štyroch zopakovaniach mestského cyklu nasleduje mimomestský. Vozidlo najprv 20 sekúnd stojí, potom za 41 sekúnd zrýchli na 70 km/h a toto tempo drží ešte 50 sekúnd. Následne v priebehu 8 sekúnd spomalí na 50 km/h a tempo drží ešte 69 sekúnd. Potom v priebehu 13 sekúnd zrýchli na 70 km/h a túto rýchlosť nemení po dobu 50 sekúnd. Nasleduje zrýchlenie na 100 km/h za 35 sekúnd a držanie tohto tempa po dobu 30 sekúnd. Po nich vozidlo za 20 sekúnd zrýchli na 120 km/h, nemení rýchlosť počas 10 sekúnd. Nasleduje spomalenie za 34 sekúnd do úplného zastavenia a záverečná 20-sekundová pauza na voľnobehu.

Dynamometer verzus skutočnosť

Ste aktívne jazdiacimi vodičmi, ale doteraz vám nebolo jasné, prečo sa tie reálne spotreby tak líšia od papierových? Potom tipujeme, že po preštudovaní predošlého popisu aj s grafom vám mnohé došlo. Tak veru, aj podľa nás je „jazdný štýl“ simulovaný počas merania európskej normovanej spotreby, veľmi ďaleko od aktuálnej reality.

Na odlišnosti simulovaného od reálneho jazdného štýlu sa asi najviac prejavuje neaktuálnosť jazdného cyklu NEDC. Je totiž dobré tri desaťročia starý a vychádzal z bežnej dynamiky vtedajších vozidiel, ktoré mali v priemere podstatne nižšie výkony a aj adekvátne slabšie jazdné parametre.

Od tých čias dodnes sa napríklad časy akcelerácie áut z pokoja na stovku skrátili v priemere zhruba o 40 percent. A to isté platí aj pre spomalenie: s celkovým zlepšením brzdných vlastností áut a skrátením núdzových brzdných dráh sa skrátili aj časy bežného komfortného spomaľovania v každodennej premávke.

Reálna spotreba súvisí aj so stále sa zväčšujúcim
Reálna spotreba súvisí aj so stále sa zväčšujúcim
Zdroj: archív

Dnes už zrýchlenie na 50 km/h v meste trvá 26 sekúnd vari len autoškolám, a aj to len niektorým. A aj celých 20 sekúnd, potrebných podľa grafu NEDC na rozbeh zo stovky na 120, je len pre veľmi silné nervy a veľmi pomalé archívne črepy, ktoré dávno patria do šrotu. Čím samozrejme nemyslíme poctivo zreštaurované veterány, ktoré každý slušný vodič dokáže tolerovať. A to sú iba dva selektívne vybrané príklady z množstva situácií, ktoré graf merania naznačuje.

Skrátka, ako sme ten graf študovali, tak sme študovali, nadobudli sme presvedčenie, že každý, kto by dnes zrýchľoval a spomaľoval podľa neho, stal by sa nevyhnutne prekážkou cestnej premávky v meste. Nehovoriac o tom, že u nás a v mnohých ďalších krajinách je mimo mesta na diaľnici povolených nie 120, ale 130 km/h. A to sa nevyhnutne tiež prejaví na rozdieloch v laboratórnej a reálnej spotrebe.

Nejde iba o techniku jazdy

Reálnu spotrebu od tej normovanej, vytvorenej v laboratórnych podmienkach, nevzďaľuje iba štýl jazdy. Je tu ešte množstvo ďalších faktorov, z ktorých mnohé vodič ani nemá šancu priamo ovplyvniť.

Významným činiteľom reálnej spotreby je teplota. Vozidlo pri laboratórnom meraní podľa cyklu NEDC musí najprv dostatočne dlho zotrvať v priestore s teplotou od 20 do 30° C: minimálne 6 hodín, pričom za tento čas sa teplota chladiacej zmesi aj motorového oleja musí vyrovnať teplote okolia. Samotné meranie zvyčajne prebieha pri teplote okolo 25 °C.

Cyklus NEDC pri laboratórnom meraní nezohľadňuje
Cyklus NEDC pri laboratórnom meraní nezohľadňuje
Zdroj: Dreamstime

To znamená, že tu nijako nie sú zohľadnené klimatické „extrémy“, dokonca ani tie z nášho tzv. mierneho klimatického pásma. Nie je vari nutné pripomínať, že v zime, pri studených štartoch, je spotreba výrazne vyššia, hlavne keď s vozidlom absolvujete časté krátke jazdy. Nehovoriac o tom, že v mrazivých dňoch často a reálne používame napríklad vyhrievanie zadného skla. To však pri meraní normovanej spotreby podľa NEDC musí byť vypnuté.

Na druhej strane v lete, keď u nás teplota bežne stúpa až na 35°C, vari každý, kto má vozidlo vybavené klimatizáciou, ju aj používa, čiže si automaticky zvyšuje spotrebu. Pri menších autách so slabším výkonom dokonca aj veľmi výrazne, v extréme rádovo aj o 20-30 percent. Ani tento systém však pri laboratórnej meracej „jazde“ nesmie byť zapnutý.

Výrazná odchýlka môže nastať v neprospech benzínových motorov pri ich porovnaní s naftovými. Keďže v čase vzniku normy NEDC nikto ani nechyroval o dieselových filtroch pevných častíc a za celé tri desaťročia sa nikto neunúval adekvátnou priebežnou úpravou normy, tak sa tento komponent pri meraní nezohľadňuje. To je však chyba, hlavne z pohľadu mestského jazdenia, pretože pri ňom sa časticový filter rýchlejšie naplní a jeho častejšie „vypaľovanie“ stojí extra palivo.

Laboratórne meranie spotreby prebieha pri stálej
Laboratórne meranie spotreby prebieha pri stálej
Zdroj: Dreamstime

V dejinných hlbinách 20. storočia sa nepočítalo ani s hybridnými pohonmi, čiže norma NEDC nie je reálna ani v ich prípade. Hybridným autám totiž dovoľuje medzi jednotlivými štyrmi segmentmi merania mestskej spotreby absolvovať takzvané „stabilizačné jazdy“, pri ktorých si dobijú batérie. V reálnom živote vám ale nikto batériu zadarmo dobíjať nebude a bude to musieť urobiť spaľovací motor, samozrejme nie zadarmo, ale za palivo.

Mimo reality....  mimo zákona?

Niet pochýb o tom, že európsky jazdný cyklus NEDC, podľa ktorého sa stanovuje normovaná spotreba, potrebuje aktualizáciu ako soľ, inak bude stále menej uveriteľný. Prípadne by to možno chcelo celkom novú, reálnejšiu normu, ktorá by dokázala lepšie zohľadniť štýl jazdy, vplyv prostredia, pokračujúci vývoj technológií....

Hlavné problémy európskeho jazdného cyklu NEDC:

  • Je neaktuálny, keďže vznikol podľa vozidiel jazdiacich pred tridsiatimi rokmi
  • Akcelerácie, spomalenia a rýchlosti jazdy meracieho cyklu nezodpovedajú súčasnému bežnému jazdnému štýlu
  • Meranie prebieha pri rovnakej teplote a neberie do úvahy klimatické vplyvy na spotrebu
  • Neberie do úvahy „vypaľovanie“ filtrov pevných častíc naftových motorov
  • Nezohľadňuje vplyv dobíjania batéria hybridných áut na spotrebu
  • Necháva priestor na možné manipulácie a špekulácie zo strany automobiliek

Vo výpočte faktorov by sa dalo ešte dlho pokračovať. Nespomenuli sme napríklad ešte jeden veľmi významný súbor faktorov: aktívnu snahu automobiliek o dosiahnutie čo najnižšej normovanej spotreby. Táto téma je v poslednom čase mimoriadne horúca a objavujú sa už dokonca aj explicitné obvinenia zo snahy výrobcov podvádzať. Sú tieto obvinenia oprávnené? Opúšťa meranie normovanej spotreby okrem medzí reality aj hranice etiky a práva? Do lúskania týchto tvrdých orechov sa pustíme v blízkej budúcnosti.

Video

Diskusia