Ilustračná snímka

Poradca Veľké zmeny v zákone: Toto čaká vodičov v SR

Foto: Soňa Zverková

17.1. 7:15 Zákon o premávke sa mení minimálne raz ročne, tento rok nie je výnimkou. Až na to, že od prvého avíza trvalo takmer presne rok, kým sme sa dozvedeli, čo si ministerstvo vnútra na nás pripravilo. Prinášame podrobný prehľad najdôležitejších zmien.

Konečne! Ministerstvo vnútra takmer presne na deň po roku interných rokovaní zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) dlho očakávanú novelu zákona o premávke. Ide o jednu z najobsiahlejších noviel z posledných rokov, ktorou rezort reaguje nielen na technologický vývoj, ale aj na neraz kritickú situáciu v cestnej premávke. Upozorňujeme, že nejde o finálnu verziu, nakoľko zmeny môžu nastať nielen v samotnom MPK, ale aj v parlamente.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Soňa Zverková

Našťastie z novely aspoň nateraz vypadlo ustanovenie o posilnení prednosti chodcov na priechodoch a dúfame, že to nepribudne v MPK ani parlamente. Nechceme chrániť ani ofukovať vodičov, nakoľko mnohí by si naozaj zaslúžili zopár poza uši. No arogancia sa nevyhýba ani chodcom, ktorí si z celého zákona o premávke pamätajú len jedinú vetu. Konkrétne, že na priechode majú prednosť. O tom, že zákon im ukladá aj určité povinnosti, netušia resp. ich to vôbec nezaujíma.

Ak by prešlo to, čo sa prezentovalo ako absolútna prednosť, nastalo by doslova peklo. Najmä v zime. Kým sa nebudú chodci správať zodpovedne, novinka tohto typu by priniesla viac mŕtvych a zaplnila väznice nešťastníkmi, ktorí len doplatili na zhodu okolností. Za svoj život a zdravie nesie zodpovednosť každý sám, nemožno ju hádzať na iných. Kým sa to chodci nenaučia, napríklad, aj nosením reflexných prvkov, nebudeme podporovať ich absolútnu ani inak posilnenú prednosť. Á propos, ani Rakúšan nevstúpi do vozovky bezhlavo ako niektorí našinci.

Zo skutočne obsiahleho prvotného návrhu ministerstva vnútra vyberáme tie najdôležitejšie zmeny.

Základné definície a povinnosti vodičov

Elektrické kolobežky sú čoraz populárnejšie, no doteraz sa pohybovali v sivej zóne zákona o premávke. Po novom už zákon pamätá aj na ne, no zároveň s tým sa mení aj postavenie kolobežkárov. Do definície nemotorového vozidla pribudla „kolobežka s pomocným motorčekom“ a rovnako aj samostatný paragraf, ktorý sa týka pre kolobežiek.

Tým, že sa z kolobežkára stáva vodič nemotorového vozidla, dostáva sa na úroveň cyklistu so všetkými povinnosťami, ktoré k tomu patria. V praxi to znamená okrem iného aj to, že priechod pre chodcov smie používať iba vtedy, keď kolobežku tlačí vedľa seba, nesmie používať chodník resp. musí byť ohľaduplný voči chodcom na chodníku.

Cyklisti majú od 1. januára 2017 majú cyklisti právo jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Ako ministerka vnútra Denisa Saková avizovala v predstihu, spresňuje sa oblasť, v ktorej sa môžu pohybovať pod vplyvom alkoholu. Z ustanovenia vypadlo slovné spojenie „v zastavanom území obce“ a namiesto toho sa uvádza „v obci“. Podľa vyhlášky pojem „obec“ predstavuje územie označené dopravnými značkami Obec a Koniec obce. Novela rovnakú 0,5-promilovú toleranciu zavádza aj pre vodičov samovyvažovacích vozidiel.

A prichádza všeobecne rozšírená bolesť, s ktorou zápasia všetky európske štáty bez výnimky. Hovoríme o mobilných telefónoch. Často vidno vodiča pri telefonovaní, no mobil nemá pri uchu, ale má ho v ruke na hlasný odposluch. Je nám záhadou, čo sa tým vyriešilo, nakoľko už terajšie znenie zákona zakazuje telefonovanie bez hands-free. Držaním telefónu v ruke sa tento zákaz obísť nedá.

Nemusíme veľa vysvetľovať, nové znenie príslušného ustanovenia je jasné i tak: „Vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.“ Sprísňujú sa aj sankcie: bloková pokuta sa zdvojnásobí zo súčasných 50 eur na 100 eur a v správnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Objektívna zodpovednosť

Do ustanovení o objektívnej zodpovednosti pribudne neumožnenie prejazdu vozidla s právom prednostnej jazdy. Absolútnou novinkou je povinnosť vytvoriť núdzový jazdný pruh počas kolóny alebo spomalenia premávky v takej miere, že autá sa vlečú krokom.

I keď sa nám to zdá zbytočné, nakoľko naši vodiči sú zvyknutí uhýbať sanitkám či hasičom, je pravdou, že núdzový jazdný pruh je povinný aj v Rakúsku a Česku. Na druhej strane vieme, že ani po dlhých rokoch v tom Rakúšania ani Česi nemajú jasno a až pričasto pruh nevytvoria alebo ho zatvoria hneď po prejazde prvého záchranného vozidla. Uvidíme, ako to zafunguje u nás.

V každom prípade za to hrozia nemalé pokuty. Ak vodič neumožní prejazd vozidla s právom prednostnej jazdy, prispeje do rozpočtu sumou 300 eur. No konečne! Pokiaľ sa nájde hlupák, ktorý pre hlasnú hudbu nepočuje sirény alebo nemá úctu pred ľudským životom, nech sa aspoň poriadne pleskne po vrecku. Rovnakú sumu zaplatí aj riaditeľ zemegule, ktorý využije núdzový pruh pre svoj zrýchlený presun kolónou. Nevytvorenie núdzového pruhu a za nezastavenie na „stopke“ vyjde vodiča v rámci objektívnej zodpovednosti na 99 eur.

Ustanovenia o spôsobe jazdy

1. Zbiehanie jazdných pruhov do jedného
Podľa doterajšej úpravy je vodič v končiacom sa pruhu povinný dať prednosť v jazde vozidlu v priebežnom pruhu. Výnimkou je striedavé radenie, tzv.„zipsovanie“, upravené príslušnou dopravnou značkou, keď vodič v priebežnom pruhu musí umožniť zaradiť sa inému vozidlu pred neho. Rovnaké pravidlo platí aj pre prípad, ak sa dva pruhy zbiehajú do jedného a nie je jasné, ktorý z nich je priebežný. Vtedy má prednosť vodič v pravom pruhu.

Po novom sa výnimka nebude týkať „zipsovania“, ale súbežnej jazdy. Počas súbežnej jazdy novela prikazuje vodičovi v priebežnom resp. pravom pruhu umožniť prvému vozidlu v rade v končiacom sa pruhu zaradiť sa pred neho. Pri zaraďovaní sa vodič nesmie ohroziť vozidlo, pred ktoré sa zaraďuje. Pozor, v prípade, keď sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného a nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, sa mení aj spôsob používania smeroviek. Vodič v ľavom pruhu musí dať smerovku vpravo a vodič v pravom pruhu musí dávať smerovku vľavo.

Na toto môžeme povedať len jedno: Pomooooc! Už teraz sa smerovky neraz používajú chaoticky, napríklad, na kruhových objazdoch, prípadne sa nepoužívajú vôbec a toto bude v praxi naozaj veľmi zaujímavé. Povinnosť dávať ľavú smerovku patrí podľa nás akurát do skartovačky. Ak už chce ministerstvo riešiť smerovky, uprednostnili by sme povinnosť zapínať smerovku na „ypsilonkách“, i keď vodič nemení smer jazdy, ale pokračuje rovno a opúšťa hlavnú cestu alebo sa na ňu zaraďuje.

2. Električkové pásy
Najzávažnejšia zmena spočíva vo vypustení jediného slovíčka z odstavca, ktorý umožňuje vodičovi vchádzať na električkový pás v úrovni vozovky. Kým vodič v súčasnosti smie vojsť na pás pri „pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti“, po novom zo zákona vypadne slovíčko „predchádzanie“.

3. Železničné priecestia
Doteraz platilo, že najvyššia rýchlosť bola obmedzená na 30 km/h vo vzdialenosti 50 m pred priecestím a pri jeho prechádzaní a na 50 km/h, ak bolo na priecestí biele blikajúce svetlo. Z celého tohto odseku zostala len jediná veta: „Vodič nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.“

Ministerstvo v dôvodovej správe vysvetľuje, že obmedzenie rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy ani pravidlá cestnej premávky, napríklad, v Nemecku alebo Rakúsku. Podľa neho je vhodnejšie regulovať rýchlosť na každom priecestí zvlášť podľa konkrétnej situácie resp. zachovať bežnú rýchlosť tam, kde to je možné. Ustanovenia o zákaze vchádzania na železničné priecestie, napríklad, pri rozsvietení červených výstražných svetiel či spustení závory, ostávajú nedotknuté.

4. Diaľnice a rýchlostné cesty
Núdzový jazdný pruh prináša aj samostatné ustanovenie. Do paragrafu o diaľniciach pribudol nový odsek, ktorý hovorí o povinnosti vytvoriť na diaľnici takýto pruh, ak vznikne kolóna stojacich vozidiel. Zákon ho označuje ako záchranársku uličku, čo je preklad z nemeckého označenia Rettungsgasse.

Na diaľniciach s tromi a viac pruhmi platí, že vozidlo v ľavom pruhu uhýba čo najviac doľava, vozidlá v ostatných pruhoch uhýbajú doprava. Pokiaľ je to nevyhnutné, smiete vojsť na krajnicu, ktorá sa za normálnych okolností môže použiť len pri núdzovom státí. Ak vodič nevytvorí záchranársku uličku, zaplatí pokutu 99 eur, a ak neoprávnene využije tento pruh, vyjde ho to na 300 eur.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: TASR

Veľkou zmenou prešli rýchlostné cesty, ktoré sa po novom budú v celom zákone označovať ako cesty pre motorové vozidlá (cesty označené písmenom „R“). V novele sa rozšíri § 37, ktorý upravuje spôsob jazdy. Azda najväčším rozdielom je fakt, že na cestu pre motorové vozidlá smú vchádzať vozidlá s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou aspoň 60 km/h. V praxi to znamená, že minimálna rýchlosť je tu 60 km/h, kým v prípade diaľnic je 80 km/h. Ak sa vyskytne situácia, že ju pre technickú chybu nemôže dosiahnuť, musí cestu opustiť.

Kým diaľnice sú striktne určené výlučne pre motorové vozidlá a iní účastníci cestnej premávky sa na nej nesmú objaviť, na cestách pre motorové vozidlá platí miernejší režim. Napríklad, chodci ju smú prechádzať a vozidlá križovať, avšak iba na mieste, ktoré je na to určené. Diaľnice túto možnosť už svojím stavebným riešením vylučujú. Ostatné ustanovenia zostávajú rovnaké ako pre diaľnice, napríklad, najvyššia povolená rýchlosť, zákazy, priraďovacie pruhy a podobne.

Parkovanie

Novela síce aj naďalej uvádza povinnosť dodržať minimálnu šírku chodníka 1,5 metra, no možnosť zaparkovať na chodníku sa výrazne obmedzila. V dôvodovej správe sa uvádza, že mnohí vodiči si doterajšiu úpravu nelogicky vysvetľovali ako povolenie prejsť po chodníku k miestu, kde po zaparkovaní zostane šírka chodníka aspoň 1,5 metra. Neraz pritom prešli poriadnu vzdialenosť, čím dochádzalo ku kritickým situáciám, nakoľko po chodníkoch sa pohybujú aj deti.

Z tohto dôvodu pribudla do druhého odseku nasledovná veta: „Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla.“ Prvá veta hovorí práve o 1,5-metrovej šírke chodníka a zároveň do nej pribudla povinnosť stáť len na časti chodníka, ktorá priamo susedí s cestou. Zjednodušene povedané: nad obrubníkom. Prvá veta sa rozšírila aj o hmotnostné obmedzenie, ktoré umožňuje parkovanie na chodníku len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ministerstvo to odôvodňuje tým, že chodník nie je dimenzovaný pre autá a dochádza k jeho poškodzovaniu.

Jazda po chodníku na miesto, kde sa dodrží 1,5-metrová šírka, bude striktne zakázané
Jazda po chodníku na miesto, kde sa dodrží 1,5-metrová šírka, bude striktne zakázané
Zdroj: TASR

Posilnenie oprávnení policajta

V zákone dochádza k posilneniu právomocí policajta pri vymáhaní sankcií. Vo všeobecných oprávneniach pribudla možnosť požadovať od vodiča údaje o vozidle a jeho majiteľovi, ak nemá doklady od auta. Musí uviesť meno resp. názov firmy, adresu a základné technické údaje o vozidle.

Policajt okrem toho smie použiť „technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla“ až do preukázateľného uhradenia pokuty. Týka sa to prípadov, keď je pre konkrétne vozidlo v rámci objektívnej zodpovednosti evidovaná pokuta za minulý priestupok, napríklad, radar zaznamenal „ešpézetku“, ale majiteľa sa nepodarilo zistiť. Pokiaľ policajt pri cestnej kontrole takéto vozidlo odhalí, má právo od vodiča požadovať zaplatenie pokuty priamo na mieste. Akonáhle vodič nezaplatí, môže mu hliadka zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom (TEČ). Vodič však môže jazdiť s iným autom, zákaz sa týka výlučne konkrétneho vozidla. Vozidlo sa tak stane akousi zálohou, aby sa pokuta zaplatila.

Ak nie je pokuta zaplatená ani do 30 dní, polícia zabezpečí odťah vozidla na náklady osoby, ktorá si bude preberať vozidlo. Pokiaľ polícia nezistí majiteľa auta, zverejní výzvu s jeho popisom. V prípade, že sa majiteľ neprihlási ani po šiestich mesiacoch od zaistenia auta, stáva predmetom exekúcie. V praxi to znamená, že auto sa predá v aukcii.

Zadržanie vodičského preukazu

Hoci policajt môže po zadržaní vodičského preukazu povoliť ďalšiu jazdu na 15 dní, po novom dochádza k sprísneniu. Pokiaľ vodič spáchal priestupok, za ktorý je možné uložiť trest zákazu činnosti (ods. 1 písm. a), žiadne povolenie nehrozí: „V potvrdení o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 písm. a) policajt ďalšiu jazdu s vozidlom zakáže.“

Toto ustanovenie sa v podstate zaoberá zadržaním vodičského preukazu za pokuty, ktoré vodič chcel zaplatiť, ale nemohol tak urobiť na mieste (ods. 1) alebo nedodržal lehotu stanovenú v rozhodnutí o priestupku (ods. 6). Do paragrafu pribudol celý nový odsek, ktorý sa týka prípadov, ak má vodič nezaplatených viacero pokút. Umožňuje zadržať vodičák do uhradenia všetkých.

Trikrát a dosť

Princíp trestu má v zákone o premávke pevné miesto a týka sa to aj pravidla „trikrát a dosť“. Podľa súčasnej úpravy hrozí preskúšanie alebo návšteva lekára, ak vodič za posledných 12 mesiacov trikrát spáchal závažný priestupok, za ktorý dostal pokutu aspoň 60 eur. V novele však výška pokuty vypadla. Podľa dôvodovej správy by nemala rozhodovať výška pokuty, ale predovšetkým fakt, že vodič opakovane pácha závažné priestupky. Ak polícia rozhodne o viacerých opatreniach, skúška z dopravných predpisov bude posledná v poradí.

Vodiči-začiatočníci

Ide o úplne nový paragraf, ktorý sa týka začínajúcich vodičov, ktorí majú oprávnenie kratšie ako dva roky. Z aktuálnych policajných štatistík vyplýva, že približne každú piatu smrteľnú nehodu zavinili práve začiatočníci. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov len osem percent, no za posledných päť rokov ročne zavinili smrť 19 percent z celkového počtu usmrtených osôb. V rovnakom období spôsobili ročne v priemere 21 percent dopravných nehôd, kde zohral úlohu alkohol u vodiča.

Ministerstvo preto navrhuje dvojročné skúšobné obdobie. Ak vodič v priebehu dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia dvakrát spácha závažný priestupok alebo prekročí najvyššiu povolenú rýchlosť, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, sedenie u dopravného psychológa a preskúšanie z pravidiel cestnej premávky na polícii. I keď samotné sedenie, ktoré potrvá tri 50-minútové vyučovacie hodiny, je dostatočným trestom, cieľom nie je trestať, ale zmeniť riskantné postoje a správanie sa vodiča.

Ak aj napriek tomu vodič spácha tretí závažný priestupok alebo prekročí povolenú rýchlosť, automaticky prichádza o vodičské oprávnenie. Znovu oň bude môcť požiadať najskôr po šiestich mesiacoch, no bude musieť absolvovať preskúmanie psychickej a zdravotnej spôsobilosti a nakoniec aj skúšku z dopravných predpisov. Pozor, po vrátení vodičského oprávnenia začne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými obmedzeniami a následkami.

Novinky v evidencii vozidiel

Vodičom by sa mohlo už čoskoro uľaviť od „papierovačiek“ pri prihlasovaní auta. Je len otázkou času, kedy sa zmenší počet tlačív, ktoré je potrebné vypisovať. Zákon totiž za slová „vyplniť príslušné tlačivá“ vsúva spojenie „ak sú na tento účel zavedené“. V súčasnosti síce tieto tlačivá existujú, no po tom, ako novela vstúpi do platnosti, môžu začať postupne miznúť.

Návrh odbremení majiteľa auta od povinnosti predkladať polícii tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré dostala už úradu v elektronickej podobe. Ďalšou novinkou je možnosť pre majiteľa nového auta, aby si vozidlo prihlásil sám cez elektronickú službu. Väčšinou evidenčné úkony zabezpečuje predajca alebo dovozca, môžu však v systéme vyznačiť možnosť, že auto elektronicky prihlási nový majiteľ. Ten následne dostane doklady od vozidla a tabuľky poštou na svoju adresu. Pokiaľ sa evidenčný úkon týka vozidla, ktoré už malo vydané doklady a TEČ, zafunguje princíp „z rúčky do rúčky“. To znamená, že doručovacej službe bude musieť výmenou za nové doklady odovzdať pôvodné. Ak tak neurobí, výmena sa dokončí na dopravnom inšpektoráte.

Pri nahlasovaní zmien je majiteľ auta povinný oznámiť zmenu miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, inšpektorátu príslušnému podľa novej adresy. Po novom sa situácia zjednoduší. Pokiaľ nejde o presun do iného okresu, čiže sa nebudú meniť doklady ani „ešpézetky“, majiteľ bude môcť nahlásiť zmenu adresy na ľubovoľnom inšpektoráte. Rovnaký princíp bude platiť aj pre dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Ďalšia novinka asi poteší viacero motoristov, nakoľko už nebude potrebné fyzicky pristaviť vozidlo pre porovnanie identifikátorov s dokladmi. Podľa dôvodovej správy totiž takéto kontroly pravidelne vykonávajú stanice technickej kontroly a vybavené sú na to aj pracoviská kontroly originality.

Novinky v sankciách

Prichádzame k časti, ktorá je pre motoristov mimoriadne zaujímavá. Hovoríme o pokutách a sankciách. Do zoznamu závažných priestupkov pribudne „vedenie motorového vozidla akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel“. To znamená, že zákaz činnosti platí pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.

Ministerstvo vysvetľuje, že porušenie zákazu vedenia vozidla je možné postihovať len ako bežný priestupok, čo je podľa súčasného zákona o priestupkoch honorované sumou do 100 eur. Tento typ postihu je vzhľadom na závažnosť priestupku nedostatočný. Navrhovaná úprava zákona o priestupkoch zatiaľ neuvádza výšku pokuty za tento priestupok.

Ďalšou novinkou je rozlíšenie medzi útekom z miesta nehody a opustením miesta škodovej udalosti, napríklad, po ťukanci na parkovisku. Ak vodič v súčasnosti nesplní svoje povinnosti a odíde, zo škodovej udalosti sa automaticky stáva dopravná nehoda so všetkým, čo k tomu patrí. Po novom sa už nebude jednať o útek z miesta nehody a sankcie za „odídenie“ budú nižšie. Veľmi sa netešte, rozdiel nie je nijak závratný. Namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov. Rozdiel je nielen v sume, ale aj v spodnej hranici zákazu činnosti. Kým v súčasnosti je to minimálne rok, v novele je určená iba horná hranica.

Návrh zavádza nový druh sankcie: blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Ministerstvo vysvetľuje, že ide o vymáhanie pokút za minulé priestupky spáchané konkrétnym vozidlom. Napríklad, radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale polícia nedokázala zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu. Ak hliadka takéto vozidlo stretne na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na mieste vodičovi. Ak ten nezaplatí namiesto majiteľa, policajt bude oprávnený zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty. Rovnaký postup bude platiť aj za jazdu po diaľnici bez úhrady známky resp. mýta.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia