Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime

Poradca Smerovky: Ako sa ozaj majú používať správne?

Foto: Dreamstime

30.1. 2017 10:04 Na cestách sa opakovane stretávame s vodičmi, ktorí takmer zásadne nepoužívajú smerové svetlá. Vzhľadom na rastúcu intenzitu premávky však ide o veľmi arogantný prístup.

Každý vodič to už zažil. Stojí na vedľajšej ceste a celé veky čaká, kým sa uvoľní priestor na rušnej hlavnej ceste. Zrazu zbadá medzeru s tým, že počká, kým najbližšie vozidlo prejde. Lenže v tom okamihu toto auto prudko spomalí a odbočí. A príležitosť je fuč. Len preto, že niekto je príliš lenivý alebo arogantný na to, aby použil jedno malé zaznávané zariadenie. Volá sa smerovka.

Žlté blikajúce svetlo nie je na vozidlo bezdôvodne. Foto: Dreamstime
Žlté blikajúce svetlo nie je na vozidlo bezdôvodne. Foto: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Evolúcia sa nikdy nezastaví a platí to aj pre druh homo sapiens. No vývojový stupeň, na ktorom by sa telepatia stala bežnou vecou, ešte nedosiahol. A naše vozidlá neriadia počítače, ale ľudia. Preto je z hľadiska bezpečnosti potrebné dávať všetkým účastníkom premávky, vrátane chodcov, najavo svoje úmysly. Nanešťastie, stále sa nájde množstvo vodičov, ktorí túto povinnosť ignorujú.

Čo hovorí zákon

Používanie smeroviek je aj súčasťou zákona o premávke. Ten hovorí, že vodič je povinný zapnúť smerovku „vždy pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky“. Hneď ďalšie ustanovenie sa spolieha na svojprávnosť vodičov, keďže uvádza, že smerovku je potrebné zapnúť včas pred začatím jazdného úkonu.

Žlté svetielko na strane vozidla teda musí blikať dostatočne dlho, aby si ostatní účastníci premávky uvedomili, že vôbec niečo bliká a na ktorej strane. Sekunda pred odbočením alebo zmenou smeru túto definíciu nespĺňa. Hoci policajti za smerovku vodičov netrestajú príliš často, za jej nepoužitie hrozí pokuta od 30 do 50 eur.

1. Odbočovanie a zmena jazdného pruhu

Smerovky musia zostať zapnuté počas celého manévra, čiže až do dokončenia odbočovania alebo preradenia do jazdného pruhu. Najdôležitejšie je včasné zapnutie smerovky pri zmene jazdného pruhu v hustej mestskej premávke alebo pri striedavom radení, tzv. zipsovaní. Vodičom v pruhu, do ktorého sa preraďujete, tak dávate možnosť uvoľniť vám priestor. Mnohí vodiči sa už tomuto umeniu naučili. Dúfame, že tí ostatní to skôr či neskôr zvládnu tiež.

2. Státie v križovatke

Smerovku je potrebné zapnúť aj pri státí v odbočovacom pruhu na križovatke. Možno si poviete, veď je to každému jasné. Tým za vami určite. Pozná však križovatku chodec, ktorý križuje cestu, na ktorú budete odbočovať? Navyše mnohé križovatky využívajú rovnaký pruh na jazdu priamo aj na odbočovanie. Zapnutím smerovky dávate každému jasne najavo svoje úmysly.

3. Križovatka v tvare písmena „ypsilon“

Špecifickým prípadom sú križovatky v tvare písmena „Y“ alebo „T“, najmä však vtedy, ak hlavná cesta zatáča do jedného ramena. Zákon hovorí, že smerovku je potrebné používať aj vtedy ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť premávky. A presne „ypsilonky“ a „téčka“ sú takéto prípady.

Ak ide o rušnejšiu križovatku, môžu vodiči na vedľajšej ceste stráviť mladosť čakaním na medzeru, ktorá im umožní prejsť. A neraz by sa aj možnosť našla, ak by vozidlá, ktorí opúšťajú hlavnú cestu a pokračujú rovno mali zapnutú smerovku. Tak veľkú námahu predsa jedna páčka pod volantom nemôže znamenať. Najlepšie túto situáciu dokumentuje nasledujúci obrázok.

Grafika: Soňa Zverková
Grafika: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

4. Kruhový objazd

Ďalším špeciálnym prípadom pre používanie smeroviek je kruhový objazd. Na rozdiel od bežnej križovatky sa smerovka nezapína pri vstupe do objazdu, ale až pred jeho opustením. Má to logiku, keďže smer jazdy je pevne daný a dôležité je informovať ostatných o výjazde, ktorý chce vodič použiť. Z tohto dôvodu odporúčame znížiť rýchlosť, aby ste stihli riadiť vozidlo a včas zapnúť „blínker“. O to viac, že pri natočení volantu doľava môže byť problematické zapnúť pravú smerovku. Jedinou výnimkou je situácia, keď chcete použiť najbližší výjazd, vtedy je možné zapnúť smerovku ešte pred vstupom do objazdu.

Samostatným prípadom sú veľké okružné križovatky, ktoré môžu mať viacero jazdných pruhov. V takom prípade je potrebné zapínať smerovku nielen pred výjazdom, ale aj pri preraďovaní z jedného jazdného pruhu do druhého.

5. Prikázaný smer jazdy

Mnohí vodiči nedávajú smerovky ani vtedy, ak dopravná značka prikazuje smer jazdy. Opäť platí rovnaké pravidlo ako pri státí v odbočovacom pruhu v križovatke. Značku vidíte a vodiči za vami tiež. Protiidúce vozidlá vidia iba kruhový plech a pokiaľ nemajú supermanovský röntgenový zrak, nemajú šancu odhadnúť, čo značka hovorí. Aj chodci a cyklisti musia vedieť, ktorým smerom pôjde blížiace sa vozidlo. Z pohľadu zákona je irelevantné, či zmenu smeru nariadila dopravná značka alebo tak urobil vodič z vlastnej vôle. Smerovka musí byť zapnutá pri každej zmene smeru. Bodka.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

6. Mimoúrovňové križovatky v meste

Veľmi sporným prípadom sú veľké mimoúrovňové križovatky v mestách. Ako veľmi dobrý príklad môžeme spomenúť bratislavskú križovatku Bajkalská - Ružinovská. Pri odbočení z Bajkalskej alebo Ružinovskej sa pochopiteľne zapína pravá smerovka. Otázka znie, ktorú smerovku zapnúť pri priraďovaní. Niektoré vozidlá blikajú vpravo, iné vľavo a ďalšie pre zmenu vôbec.

S výnimkou vypnutej smerovky sú v podstate obidva spôsoby správne. Odporúčame však vždy zapnúť ľavú smerovku, akoby vozidlo používalo bežný priraďovací jazdný pruh. Pravú smerovku môžu vodiči na hlavnej ceste prehliadnuť, ľavú však zbadajú určite. A presne o to ide. To najpodstatnejšie z hľadiska bezpečnosti je informovať ostatných vodičov o vašich úmysloch.

7. Vozidlá záchranných zložiek

Spôsobu, ako správne uvoľniť cestu policajtom, hasičom alebo sanitkám sme sa venovali v samostatnom článku, no aj v tomto prípade je potrebné používať smerovky. Pred niekoľkými rokmi sa rozšírila nesprávna informácia. Vodiča záchranného vozidla je najlepšie informovať o tom, že o ňom viete, zapnutím výstražnej funkcie smerových svetiel. Nie. Je to veľký omyl. Okrem vybočenia k najbližšiemu okraju vozovky je potrebné zapnúť príslušnú smerovku. Tento manéver spolu s „blinkrom“ postačí a vodič záchranného vozidla môže venovať pozornosť ostatným účastníkom premávky.

Čo robiť, ak nefungujú smerovky

Technika občas zlyhá a nevyhýba sa to ani smerovkám, i keď v moderných vozidlách je to skôr zriedkavé. Zákon o premávke počíta aj s touto možnosťou. Vodič musí dávať znamenie rukou vystrčenou z okna: pri odbočovaní vľavo signalizuje vystretou rukou ako na bicykli, pri odbočovaní doprava musí ruku zohnúť v lakti smerom nahor. V oboch prípadoch sa znamenie dáva iba pred začatím manévra. Je to pochopiteľné, nakoľko pri točení volantom by sa pre väčšiu bezpečnosť mali používať obidve ruky.

Oveľa horšia je situácia za zníženej viditeľnosti. Vtedy musí bezpečné odbočenie zaistiť „spôsobilá a náležite poučená osoba“ alebo vodič musí „použiť iný zreteľný spôsob“. Ak to nie je možné, vodič môže vykonať manéver len vtedy a takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil ostatných účastníkov cestnej premávky.

Záver

Smerovky nie sú vo vozidle samoúčelné, ale plnia dôležitú funkciu. Je len ťažko pochopiteľné, keď ľudia, ktorí investujú veľa času a peňazí do zdravého životného štýlu a svojej kondície, nemajú dosť sily urobiť jeden malý pohyb prstami. Presne to si totiž zapnutie smerovky vyžaduje.

Na koniec ešte malý tip. Pri používaní smeroviek vo väčšine prípadov platí jednoduchá zásada: smerovka musí byť zapnutá na tej strane, ktorou vozidlo „seká“ bielu čiaru, os vozovky alebo hranicu križovatky.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia