Ilustračná snímka

Poradca Za rýchlosť už o vodičák neprídete: Stačia peniaze

Foto: TASR

26.1. 2016 8:00 Od 1. januára nám platí novela zákona o premávke, ktorá chcela šliapnuť na krk cestným pirátom. Ukázalo sa však, že obsahuje obrovskú medzeru, ktorá môže dokonca pirátov motivovať. Najmä tých bohatších, ktorí majú dostatočnú hotovosť na vysoké pokuty. O papiere neprídu.

Ministerstvo vnútra a jeho šéf Robert Kaliňák prezentovali novelu zákona ako bič na cestných pirátov. Pozrime sa však bližšie na to, či naozaj plní ohlasovaný účel. Objavili sme totiž závažnú medzeru, ktorá cestným pirátom doslova nahráva do karát.

V rámci novely rezort vnútra rozdelil prekročenie rýchlosti do troch kategórií a pokuty sú odstupňované podľa nich. Ich presné rozdelenie s príslušnou výškou pokút nájdete v prehľadnej tabuľke vloženej vo fotografii. Potiaľ by bolo všetko jasné. Problém spočíva v inom.

Zo zákona o premávke totiž v ustanoveniach o závažných dopravných priestupkoch vypadlo veľmi dôležité písmeno d), ktoré znelo nasledovne: „Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac.“ Inými slovami, vysoká rýchlosť už po novom nie je závažným dopravným priestupkom.

Foto: TASR; grafika: Soňa Zverková
Foto: TASR; grafika: Soňa Zverková
Zdroj: TASR / Soňa Zverková

Podľa zákona môže policajt zadržať vodičský preukaz, buď v prípade, že vodič je ochotný zaplatiť, ale nemá pri sebe peniaze, alebo za priestupky, za ktoré je možné uložiť trest zákazu činnosti. Podľa novely, ktorá sa dotkla aj priestupkového zákona, sa však trest zákazu činnosti, teda šoférovania, na obdobie od šiestich mesiacov do troch rokov týka len najvyššej „rýchlostnej kategórie“, čiže prekročenia povolenej rýchlosti o vyše 50 km/h v obci a o viac než 60 km/h mimo obce. Problém spočíva v tom, že táto sankcia sa týka výlučne správneho konania.

V preklade do slovenčiny to znamená asi toľko, že ak pirát dokáže na mieste zaplatiť blokovú pokutu, celá vec sa uzatvorí a môže pokračovať v jazde. Navyše v prípade maximálnej sadzby môže v blokovom konaní ušetriť minimálne 200 eur, keďže v správnom konaní je strop 1 000 eur plus zákaz činnosti, kým v blokovom je limit 800 eur bez zákazu činnosti. Z tohto hľadiska je pre piráta voľba jasná – zaplatí na mieste a vodičský preukaz mu ostane, aj keby sa rútil 200-kou. „Žiaden všeobecne záväzný ani interný právny predpis nenariaďuje policajtovi odoberať vodičské preukazy po prekročení určitej najvyššej dovolenej rýchlosti,“ vysvetľuje Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie policajného prezídia a dodáva: „Ak sú splnené podmienky blokového konania, vec je na mieste riešená v blokovom konaní.“

Pravidlo „trikrát a dosť“ zostáva

Pravidlo, ktoré sa zvykne ľudovo označovať ako „trikrát a dosť“, zostáva v platnosti. Toto ustanovenie zákona o premávke sa vzťahuje vodičské oprávnenie. Pripomeňme si rozdiel medzi vodičským oprávnením a vodičským preukazom. Oprávnenie sa získava absolvovaním výcviku v autoškole, kde vodičský dorast preukáže schopnosť viesť vozidlo a orientovať sa v premávke. Fyzickým dôkazom o nadobudnutí oprávnenia je práve vodičský preukaz.

Akonáhle niekto príde o vodičské oprávnenie, stráca akékoľvek právo sadnúť za volant a musí absolvovať predpísaný doškoľovací kurz v autoškole (prípadne celý kurz), vrátane lekárskej prehliadky a prípadne aj psychologické poradenstvo. Zadržaním preukazu vodič toto oprávnenie nestráca, nesmie však počas zákazu jazdiť. Jeho vrátenie môže byť taktiež podmienené kurzom, lekárom alebo psychológom, napríklad, v prípade alkoholu za volantom.

Záber z policajného radaru: Cez dedinu 125 km/h
Záber z policajného radaru: Cez dedinu 125 km/h
Zdroj: PZ SR


§ 92 Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia

(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto

a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,

b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti,

c) sa nepodrobil nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

d) osvedčením vydaným autoškolou nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu,

e) sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odbornému poradenstvu,

f) v čase jeho udelenia nespĺňal niektorú z podmienok na jeho udelenie.

(3) Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla

a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo

b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholualebo inej návykovej látkyalebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.


AUTOBILD.SK komentuje

Keď minister vnútra Robert Kaliňák prezentoval úmysel šliapnuť na krk cestným pirátom, zatlieskali mu všetci rozumní vodiči. V prvom rade preto, že doteraz sa pokuty sprísňovali paušálne pre všetkých vodičov práve kvôli niekoľkým exotom, ktorí sa za volantom nevedeli vpratať do kože. Úsmev na tvári nám zamrzol pri poriadnom preštudovaní novely a jej porovnaní s predchádzajúcou verziou zákona.

Nemienime hádzať vinu na políciu, i keď čistá z toho asi nevyjde. Problém spočíva v tom, že hoci sa polícia podieľa na tvorbe zákona, výlučnú zodpovednosť za to nesie ministerstvo vnútra. Neboli sme pri rokovaniach, takže nevieme, čo sa tam odohrávalo a názor polície na nové ustanovenie nepoznáme. To, čo však vieme absolútne naisto, je to, že radoví policajti smú postupovať len v zmysle zákona. A ak im ten neumožní vodičský preukaz zadržať, tak to skrátka urobiť nesmú.

Každému súdnemu človeku je jasné, že cestnému pirátstvu sa venujú predovšetkým majitelia výkonných áut. Ak si niekto môže dovoliť kúpiť vozidlo za niekoľko desiatok tisíc eur alebo za viac než stotisíc, je jasné, že 800 eur mu väčší problém neurobí, obzvlášť, ak mu ich vyplatenie policajtovi na mieste zachráni vodičský. Pre väčšinu bežných vodičov pritom môže byť likvidačná už pokuta 50 eur. Zdá sa nám absolútne nespravodlivé, že zadržanie vodičského preukazu resp. trest zákazu činnosti za rýchlosť hrozí až v správnom konaní. Ak sa niekto valí cez obec stovkou a viac, prípadne po diaľnici rýchlejšie ako 190 km/h, mal by prísť o vodičák okamžite, a to bez toho, aby bol zákon ústretovejší k tým, ktorí dostatočnou hotovosťou disponujú a prísnejší k tým, ktorí, bohužiaľ, tak vysokú sumu pri sebe nemajú.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia