Ilustračná snímka. zdroj: Dreamstime

Poradca Vodiči platia štátu oveľa viac než dostávajú späť

Foto: dreamstime

18.11. 2016 8:34 Poplatky za používanie vozidiel v celej Európe, vrátane Slovenska, z roka na rok stúpajú, no výdavky štátov na údržbu a výstavby infraštruktúry klesajú. Európske vlády tak na motoristoch zarobili takmer 108 miliárd eur. Zistenia sú tristné: Ako vodiči platíme oveľa viac, ako dostávame!

Európske cesty umožňujú bezpečnú prepravu z jedného miesta na druhé a predstavujú dôležitý predpoklad pre rozvoj hospodárstva. Európska komisia však uvažuje, že krajinám umožní uvaliť na svojich občanov nové poplatky na financovanie a údržbu cestnej siete. A presne na tento aspekt sa pozrela Medzinárodná automobilová federácia (FIA – Federation Internationale de l´Automobile) vo svojej najnovšej štúdii Better Deal for Motorists, čo vo voľnom preklade znamená Lepšie podmienky pre motoristov.

Ilustračná snímka. zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Cieľom štúdie bolo preskúmať, aké sumy dostávajú štáty od svojich motoristov a koľko z nich reálne použijú na rozvoj a údržbu cestnej siete. Dokument veru členské štáty nepochváli, nakoľko zistil, že príspevky motoristov vo forme priamych a nepriamych daní a poplatkov výrazne prevyšujú to, čo štát reálne investuje do prevádzky, obnovy, rozvoja a údržby cestnej siete. Veľká časť týchto peňazí smeruje do iných oblastí.

Priame a nepriame dane a poplatky, ktoré súvisia s vlastníctvom a prevádzkou motorových vozidiel, v roku 2013 v EÚ (mimo Cypru) dosiahli 286,3 miliardy eur, z čoho až 71 percent, čiže 205,8 miliardy eur, pochádzalo od majiteľov osobných vozidiel. Z celkovej sumy 63 percent tvorili dane a poplatky z motorových palív. Dane a poplatky používateľov cestnej siete nemalou mierou prispeli aj samotnej ekonomike, keďže tvorili dve až tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

Naproti tomu sa do cestnej siete v EÚ investovalo celkovo 178,4 miliardy eur, čo predstavuje len 0,8 percenta HDP. Najviac výdavky na rozvoj a údržbu cestnej infraštruktúry od roka 1995 do roka 2013 neustále klesali, čo znamená, že medzera medzi príjmami štátnych rozpočtov od motoristov a výdavkami na cestnú sieť sa rozrastá každým rokom. Inými slovami, vlády sú z hľadiska príjmov vysoko ziskové a ich prebytok stúpa.

Zdroj: FIA
Zdroj: FIA
Zdroj: FIA

FIA tvrdí, že európski motoristi si vzhľadom na svoj nemalý príspevok do štátneho rozpočtu zasluhujú skutočne vysoko kvalitnú cestnú sieť, na ktorú aj reálne prispievajú. „Namiesto nových poplatkov alebo zvyšovania tých existujúcich by sa vlády mali pozrieť na financie, ktoré už majú k dispozícii,“ píše sa v štúdii. „Prebytok príjmov z cestnej dopravy sa musí použiť na bezpečnú, cenovo dostupnú a ekologicky udržateľnú mobilitu.“

Odkiaľ pochádzajú príjmy od motoristov

Európske krajiny pristupujú rôznym spôsobom k spoplatneniu cestnej dopravy, poplatky a dane, na ktoré sa štúdia zamerala, sa týkajú takmer všetkých členských štátov. Ide o registračné poplatky, daň z vlastníctva vozidla (tzv. cirkulačná daň), mýto a diaľničné známky, spotrebná daň z palív, daň z pridanej hodnoty (DPH) z registračného poplatku a ďalšie spotrebné dane. Zo štúdie boli vylúčené zdaňovanie firemných vozidiel, zdanenie poistenia, parkovacie poplatky a DPH pri kúpe vozidla a DPH z palív.

Motoristi vo väčšine členských štátov pri kúpe vozidla platia registračnú daň či už vo forme poplatku alebo spotrebnej dane. Táto daň sa platí za vozidlá pri evidencii v danej krajine, no podľa štúdie len Taliansko, Rumunsko a SLOVENSKO ich uplatňujú na všetky typy vozidiel. Majitelia osobných áut platia poplatky v 20 krajinách, ale len v Taliansku, Rumunsku, Grécku, vo Francúzsku a na Slovensku ich musia platiť aj majitelia veľkých nákladných vozidiel. V roku 2013 získali štátne rozpočty 10,2 miliardy eur, z čoho 2,1 miliardy eur tvorila DPH.

Zdroj: FIA
Zdroj: FIA
Zdroj: FIA

Vo všetkých členských krajinách musia motoristi každoročne platiť daň z vlastníctva motorového vozidla, tzv. cirkulačnú daň, ktorá v roku 2013 priniesla do rozpočtov 37,8 miliardy eur. Na Slovensku túto daň platia len podnikatelia, no pred štyrmi rokmi aj u nás vznikla štúdia, ktorá navrhovala rozšírenie cirkulačnej dane aj na každého vlastníka vozidla.

Motoristi platia aj poplatky za používanie cestnej infraštruktúry. V Európe sa cesty spoplatňujú podľa prejdenej vzdialenosti (mýto) alebo časovo (známky). Príjmy z týchto poplatkov v roku 2013 dosiahli 30,6 miliardy eur, z čoho mýto tvorilo 28,5 miliardy eur a diaľničné známky 2,1 miliardy eur. Okrem toho tu máme spotrebné dane z palív, ktoré plynú priamo do štátnych rozpočtov. Štúdia FIA vyčíslila prijatú sumu v rámci celej EÚ na 179,7 miliardy eur plus ďalších 25,9 miliardy eur vo forme DPH.

Členské štáty EÚ celkovo vybrali na spomínaných poplatkoch od všetkých druhov cestnej dopravy na 286,3 miliardy eur a k tomu sa pripočítava aj 78,7 miliardy eur na DPH z palív a nákupu vozidiel. Z tejto sumy 82 percent súvisí s priamo s používaním vozidla.

Financovanie infraštruktúry

Zdroje potrebné na výstavbu, prevádzkovanie a údržbu cestnej infraštruktúry sú hlavným faktorom, podľa ktorého sa musia hodnotiť dane a poplatky od motoristov. Náklady na infraštruktúru sú definované ako priame výdavky a náklady vlád na modernizáciu, obnovu, údržbu a prevádzkovanie cestnej siete. Náklady na parkovanie nie sú vo výpočte zahrnuté.

Celkové náklady na infraštruktúru možno rozdeliť na pevné náklady (83,4 percenta) a variabilné (16,6 percenta). Pevné náklady nie sú závislé od frekvencie používania ciest, ich súčasťou sú stavebné a prevádzkové náklady. Variabilné výdavky závisia práve od intenzity využívania infraštruktúry. Celkové náklady sa rozdeľujú medzi jednotlivé typy cestnej dopravy podľa vplyvu rôznych druhov vozidiel. Na základe tejto metódy osobné vozidlá predstavujú 54 percent všetkých nákladov, nakoľko sú najväčšími používateľmi ciest.

Zdroj: FIA
Zdroj: FIA
Zdroj: FIA

Keďže väčšinu kilometrov pod cestách najazdia osobné vozidlá, 60 percent fixných nákladov pripadá práve na ne. Na druhej strane autobusy a ťažké kamióny predstavujú 74 percent variabilných nákladov, nakoľko vzhľadom na ich hmotnosť a veľkosť majú oveľa väčší vplyv na kvalitu ciest než osobné autá. A to i napriek tomu, že ich počty sú menšie.

Štúdia prichádza k záveru, že štátne investície do infraštruktúry za posledných 20 neustále klesajú. Experti porovnali celkové príjmy z cestnej dopravy so štátnymi investíciami do infraštruktúry. Tento pomer náklady - výdavky naznačuje úroveň, ktorou cestná doprava prispieva do štátnych rozpočtov.

Pomer nad 100 percent naznačuje, že určitý typ cestnej dopravy úplne pokrýva svoj vplyv na infraštruktúru. Celkový pomer nákladov a výdavkov dosahuje 162 percent, čo znamená, že sektor cestnej dopravy vytvoril prebytok 107,9 miliardy eur v porovnaní s tým, čo štát reinvestoval späť do infraštruktúry. Pri pohľade na jednotlivé druhy cestnej dopravy vo väčšine prípadov tento pomer výrazne prevyšuje stopercentnú hranicu, dokonca aj ťažká nákladná doprava dokáže svoj vplyv na infraštruktúru vykompenzovať.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia