Motor reve na plné otáčky, celé okolie je zaplavené čiernym dymom a šofér nedokáže auto vypnúť. Takýmto spôsobom sa prejavuje strašná porucha naftových motorov zvaná “runaway diesel”. Ak takýto prípad nastane, môžete sa vo väčšine prípadov s motorom auta rozlúčiť, pretože ten umrie biednou, no zato hlučnou a dymivou smrťou. 

Počuli ste už niekedy anglický výraz “runaway diesel”? Keďže toto slovné spojenie nemá v slovenčine presný ekvivalent, nezostáva nám nič iné len, si ho doslovne preložiť: anglické slovo runaway znamená únik/útek. Ide teda o splašený, unikajúci či utekajúci diesel, čo je popis prejavu tejto poruchy. 

Veľkým šťastím je však fakt, že táto porucha sa na motoroch objaví len veľmi zriedkavo, no na Youtube je možné nájsť hneď niekoľko videí, kde k takejto poruche došlo. Nič netušiaci vodič sa len bezmocne pozerá na to, ako sa motor jeho dieselového auta zničí sám a to ešte i s veľkou pompou. 

Ako sa prejavuje porucha zvaná runaway diesel:

O čo presne pri tejto poruche ide? V jednoduchosti povedané, ide o jav, kedy motor nekontrolovateľne spotrebováva vlastnú olejovú náplň a po jej minutí sa sám zadrie a zničí. Predstavme si situáciu, respektíve jazdu autom, pri ktorej nejde ubrať plyn bez ohľadu na to, či stláčate plynový pedál alebo máte nohu mimo neho. Motor stále akceleruje a jeho otáčky stúpajú i napriek tomu, že máte zaradenú rýchlosť či neutrál. 

Nič netušiaci vodič sa len bezmocne pozerá na to, ako sa motor jeho dieselového auta zničí sám a to ešte i s veľkou pompou.
Autor

Bežnému šoférovi napadne, že po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania sa motor sám vypne. To však v prípade tejto poruchy nenastane a tak sa pre neskúsených vodičov začína doslova horor, pretože motor si už žije vlastným a krátkym životom. 

Prečo sa motor nevypne po vytiahnutí kľúča? 

Dieselový agregát totiž k svojmu chodu nepotrebuje klasické zapaľovanie ako benzínový motor a tak stačí, že doň bude neustále prúdiť nejaké palivo. Keď hovoríme o palive, nemyslíme tým naftu. Vo väčšine extrémnych situácií totiž ide o motorový olej, ktorý je naftiak schopný bez problémov spáliť. Práve skutočnosť, že do jednotky preniká mazivo, je príčinou už spomínanej poruchy runaway diesel. 

Keď hovoríme o zvýšenej spotrebe oleja, nemyslíme tým nárast apetítu na úrovni niekoľkých decilitrov na 10 000 km. Práve naopak, na mysli máme totálny kolaps, pri ktorom praskne samotné telo turbodúchadla, či dôjde k zničeniu piestnych krúžkov. Tlak z valcov začne prenikať do kľukovej skrine odkiaľ vytlačí veľké množstvo oleja cez odvetrávanie do sacieho potrubia.

Čím viac motorového oleja sa do agregátu dostane, tým vyššie otáčky jednotka nadobúda a o to rýchlejšie svoju olejovú náplň vyčerpá. To vedie len k dvom možným scénarom. Buď si motor spotrebuje celú olejovú náplň, čím sa zastaví a zároveň aj zadrie, alebo druhou variantou, pri ktorej niektorá zo súčiastok pohonného ústrojenstva nevydrží to sa kompletne zničí. Preskočené rozvody, odtrhnutá ojnica, prerazený blok. Diely srdca automobilu, ktoré lietajú všade naokolo. Aj toto je scénar, ktorý sa môže v prípade poruchy “runaway diesel” vyskytnúť.

Ako postupovať v prípade krízy?

Ak sa už dostanete do situácie, kedy sa vám váš dieselový motor splaší, treba si zachovať chladnú hlavu a vyriešiť tento problém elegantne bez stresu. Veľa šoférov sa v podobnej situácii snaží odpojiť baterku, pretože vytiahnutie kľúča zo zapaľovania nestačí. Ani odpojenie baterky však nemá žiaden účinok, pretože agregát beží bez ohľadu na to či je elektricky napájaný alebo nie.

Symptómy poruchy zvanej "runaway" diesel sú ľahko čitateľné, riešenie krízovej situácie však jednoduché nie je
Zdroj: Filip Kadlečík

 Takto splašený motor musíte jednoducho zadusiť a to buď prerušením dodávky vzduchu alebo mechanickou záťažou. Najlepším spôsobom je sadnúť do auta, zaradiť čo najvyšší prevodový stupeň (ak vozidlo nedisponuje samočinnou prevodovkou), zatiahnuť ručnú brzdu, zošliapnuť brzdový pedál a pustiť spojku. V tejto situácii by jednotka mala zhasnúť ako v prípade zlého rozjazdu.

 Ďalšou cestou môže byť zamedzenie prístupu vzduchu do motora, bez ktorého nevie ďalej fungovať. Dosiahnuť to možno upchaním sacieho potrubia handrou či nastriekaním peny hasiaceho prístroja do sania. V oboch prípadoch však svoje zdravie vystavujete značnému riziku. Stáť totiž nad naftiakom, ktorý by sa mohol v každej chvíli rozletieť na kúsky, nie je práve najrozumnejšie.

Ako predísť poruche “runaway diesel”? 

Krízovému stavu možno predísť pravidelnou a správnou údržbou komponentov motora, predovšetkým turbodúchadla. Taktiež netreba zabúdať na to, že jednotky, ktoré majú už svoje najlepšie roky za sebou, netreba zbytočne upravovať a snažiť sa im pomocou ladenia riadiacej jednotky nadeliť niekoľko koní navyše. Vyžité súčiastky totiž nemusia navýšenie výkonu vydržať, čo môže viesť priamo k poruche runaway diesel.