Ak po 1. septembri v Rakúsku prekročíte rýchlosť o viac ako 30 km/hod, nezáleží či v meste alebo mimo neho, rozsah pokút sa už nebude pohybovať v rozmedzí 70 až 2 180 eur, ale začne na 150 eurách a môže skončiť až výškou 5 000 eur, v závislosti od závažnosti. Ich hlavným cieľom je obmedziť počet cestných pirátov na minimum. 

Každý, kto prekročí limitovanú rýchlosť na ceste v obývaných oblastiach o 40 km/hod alebo mimo obývaných oblastí o 50 km/hod, zaplatí pokutu od 300 do 5 000 eur. Dotyčný navyše dostane mesačný zákaz šoférovania. Pri ešte vyššom prekročení rýchlosti sprevádza pokutu šesťmesačný zákaz šoférovania. Zákaz by mal ale platiť na území Rakúska, no pendlerom by takéto obmedzenie určite nezapadlo do plánov.