Ilustračná snímka

Poradca Rakúsko žaluje firmy, ktoré demontujú DPF filtre

Foto: AUTO BILD

30.3. 2017 9:00 Demontáž alebo deaktivácia filtra pevných častíc je v Rakúsku nelegálna a úrady sa rozhodli zakročiť. Dolné Rakúsko žaluje zhruba 50 firiem, ktoré túto službu ponúkajú. Sankcie môžu byť vysoké.

Dolnorakúske Zastupiteľstvo pre životné prostredie podalo u štátnej prokuratúry žaloby približne na 50 firiem aj súkromných osôb, ktoré v Rakúsku ponúkajú odstránenie filtra pevných častíc alebo jeho softvérovú deaktiváciu. Firmy, či už ide o servisy alebo tuningové kluby, propagujú tento postup úsporou nákladov, lepším výkonom motora a nižšou spotrebou. Demontáž či iná manipulácia s filtrami je však v Rakúsku nelegálna.

Ilustračná snímka. Zdroj: Auto BILD
Ilustračná snímka. Zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

Filtre redukujú obsah jemných častíc vo výfukových plynoch dieselových motorov. V dôsledku demontáže či deaktivácie filtrov sa tak do ovzdušia dostávajú niekoľkonásobne vyššie množstvá častíc. „Čím novšie dieselové motory, tým menšie sú tieto častice,“ vysvetľuje predstaviteľ zastupiteľstva Thomas Hansmann. Podľa neho sú jemné častice zdraviu škodlivé a môžu viesť k dýchacím problémom najmä u detí, starších a chorých detí. Navyše môžu zvyšovať aj úmrtnosť.

Žaloba smeruje nielen proti 50 menovaným firmám a jednotlivcom, ale aj proti neznámemu páchateľovi. Podkladom sa stal vlastný prieskum zastupiteľstva na internete. Impulz dodal typ od oddelenia Technických automobilových záležitostí pri Úrade krajinskej vlády Dolného Rakúska.

Poskytovateľov týchto služieb odhalilo zastupiteľstvo vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou Vorarlberska a Burgendlandska, pričom na internete našli aj reklamu jednej maďarskej firmy. Spoločnosti zareagovali veľmi rýchlo, niektoré stránky sú medzičasom zmenené a iné prestali existovať.

Zastupiteľstvo podalo žalobu pre navádzanie na trestný čin podvodu a ďalšie delikty voči zákonu o ochrane životného prostredia. Majitelia vozidiel môžu byť stíhaní pre trestný čin podvodu a porušenie zákona o podmienkach prevádzky vozidiel. Vozidlá sú totiž po demontáži alebo deaktivácii továrensky zabudovaného filtra nespôsobilé pre cestnú premávku.

Zastupiteľstvo ďalej požaduje zrušenie daňového zvýhodnenia dieselových vozidiel. Výmenou za vyššie daňové zaťaženie dieselov navrhuje zastupiteľstvo zavedenie ročného cestovného lístka, ktorý by platil pre hromadnú dopravu v celom Rakúsku.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia