ikona tankovanie

Poradca Pri tankovaní v lete hrozí požiar, plynu sa netreba báť

Foto: Dreamstime

23.5. 2013 14:26 VAŠA TÉMA   V lete sa neoplatí tankovať po hrdlo nádrže, požiarov automobilov prerobených na plyn sa netreba báť.

Rutinná záležitosť, akou je tankovanie, sa v lete ľahko môže zmeniť na tragédiu. Hoci konštrukcia palivového systému vozidiel a tankovacích pištolí dokáže zabrániť veľkému úniku paliva, vždy existuje možnosť vznietenia. Hoci je riziko nízke, vylúčiť ho nemožno.

Vodiči by sa mali mať na pozore najmä pri tankovaní počas horúcich letných dní. Podľa veliteľa jednej z bratislavských hasičských staníc Mariána Dritomského najväčšie riziko spôsobuje natankovanie paliva po hrdlo a následné parkovanie na prudkom slnku. Palivo má totiž určitú tepelnú rozťažnosť a ak je využitých 100 percent kapacity nádrže, môže cez netesnosť viečka nádrže začať unikať.

Ilustračná snímka. Zdroj: Gastonia Fire Department
Ilustračná snímka. Zdroj: Gastonia Fire Department
Zdroj: Gastonia Fire Department

Riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity Gustáv Kasanický považuje riziko úniku takmer za zanedbateľné, nakoľko ho podstatne redukujú moderné konštrukcie palivového systému. „Ak by došlo k technickej chybe, mohlo by palivo uniknúť, množstvo by však bolo zanedbateľné.“

BANNER300

K bezpečnosti prispieva aj konštrukcia tankovacích pištolí, ktoré sa automaticky vypínajú. „Jedine pri násilnej snahe v štýle 'ešte trošku, ešte trošku' môže palivo uniknúť, rozhodne však pôjde o malé množstvá,“ dodáva Kasanický.

Na druhej strane poukazuje na to, že riziko vznietenia paliva nemožno úplne vylúčiť. Vodič totiž môže nešikovnou manipuláciou s tankovacou pištoľou alebo snahou natankovať auto až po hrdlo vyliať malé množstvo na karosériu. A ak koncentrácia výparov dosiahne kritický objem, na vznietenie skutočne postačí aj elektrostatický výboj.

Pozor na elektrostatický náboj

Potenciálnym problémom je veľmi nízky bod vzplanutia benzínu, teda teplota, pri ktorej sa nad hladinou paliva vytvorí taká koncentrácia nasýtených pár, že po priblížení plameňa vzplanie. V prípade benzínu hovoríme o teplote zhruba -40°C. Pri 30-stupňových letných horúčavách teda postačí iskra alebo výboj statickej elektriny na to, aby sa pary okamžite vznietili.

Veľmi rozšírený je aj názor, že samotné ľudské telo sa dokáže elektrostaticky nabiť a prípadný výboj by mohol zapáliť benzínové výpary. Kasanický síce pripúšťa, že je to možné, avšak len za určitých okolností. Rozhodujúca je pritom koncentrácia výparov. „To musí byť taká súhra okolností, že pravdepodobnosť je zanedbateľná,“ hovorí Kasanický.

Ilustračná snímka. Zdroj: YouTube
Ilustračná snímka. Zdroj: YouTube
Zdroj: YouTube

Oveľa horšia situácia nastane, ak palivo po otvorení viečka nádrže vystrekne na vodiča. Hrozba pre zdravie a život je vysoká a pre vzplanutie stačí aj minimálna iskra. Dritomský preto radí, aby vodiči starších modelov otvárali viečko pomaly a postupne tak uvoľňovali tlak nahromadených pár. Požiar dokáže v okamihu zachvátiť vozidlo a pokiaľ nie je nablízku hasiaci prístroj, auto zhorí do tla. Ako dokazuje nasledujúce video, našťastie nemusí vždy dôjsť k tragédii a výpary môžu rýchlo vyhorieť a vodič zažije iba šok. Napriek tomu je vhodné vytiahnuť tankovaciu pištoľ po tom, čo sa prvýkrát automaticky vypne.

Spornejšia situácia nastáva okolo používania mobilných telefónov. Prevádzkovatelia čerpacích staníc vo svojich interných predpisoch zakázali telefonovanie počas tankovania, nakoľko sa obávajú, že pri určitej koncentrácii pár môže dôjsť k prenosu elektrostatického náboja a následnému požiaru. Hoci ide o súhru „priaznivých“ okolností, ktoré by umožnili vznietenie paliva, riziko sa vylúčiť nedá. „Ešte som nepočul, že by sa to stalo, ale v záujme bezpečnosti a prevencie boli predpisy takto nastavené,“ hovorí Kasanický.

Zdroj: YouTube

LPG ani CNG nie sú nebezpečné

Požiar vozidla je sám o sebe hrozivý, na rozdiel od rozšírených obáv však majiteľom vozidiel prerobených na skvapalnený (LPG) alebo stlačený (CNG) plyn nehrozí väčšie nebezpečenstvo než pri bežných palivách. Plynový palivový systém je vybavený viacerými poistnými ventilmi, ktorých hlavnou úlohou je priebežne uvoľňovať plyn, znižovať tlak a zabrániť tak explózii nádrže.

Ilustračná snímka. Zdroj: wikimedia
Ilustračná snímka. Zdroj: wikimedia
Zdroj: wikimedia

Obavy z úniku plynu viedli prevádzkovateľov podzemných garáží k zákazu vjazdu vozidiel s pohonom na LPG, áut s pohonom na CNG sa to netýka. Napriek tomu, že riziko explózie je u oboch typov paliva minimálne, zákaz súvisí najmä s rozdielnymi vlastnosťami LPG a CNG pri prípadnom úniku. CNG je stlačený plyn, ľahší ako vzduch, ktorý stúpa a vetrací systém ho dokáže z garáže odstrániť. LPG je však skvapalnená zmes, ktorá je ťažšia ako vzduch a drží sa pri zemi, čím sa komplikuje jeho odstránenie. Zdravotné riziká a potenciálna možnosť vznietenia sú preto vyššie.

V súvislosti so zákazom vjazdu do podzemných garáží Kasanický upozorňuje, že neplatí plošne, ale závisí od stavebného riešenia. Týka sa len garáží s nedostatočným odvetrávaním a pred vjazdom musí byť umiestnená dopravná značka, napríklad Zákaz vjazdu s príslušným nápisom alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou. Do ostatných garáží vozidlá s plynovým pohonom smú vojsť. Typickým príkladom môžu byť parkovacie miesta pod novostavbami s mrežovými alebo roletovými bránami, ktoré zabezpečujú dostatočné vetranie podzemných priestorov.

Rady pre bezpečné tankovanie do kanistrov

  1. Používajte výlučne schválené prenosné kanistre (nikdy nepoužívajte sklenené fľaše alebo fľaše od nápojov)
  2. Netankujte palivo do kanistra umiestneného vo vozidle alebo batožinovom priestore, na ložnej ploche alebo na podlahe prívesu
  3. Kanister vždy umiestnite na zem. Zabránite tým prípadnému vznieteniu benzínových výparov v dôsledku elektrostatického výboja.
  4. Tankovaciu pištoľ zasuňte do hrdla kanistra tak, aby sa vzájomne dotýkali. Udržujte tento kontakt aj počas tankovania.
  5. Tankujte ručne, pomaly a celý čas držte spúšť tankovacej pištole v ruke, aby ste znížili riziko preplnenia a vzniku statickej elektriny.
  6. Neplňte kanister po hrdlo, vždy vytvorte rezervu na rozpínanie paliva.
  7. Po naplnení kanister pevne uzavrite zátkou.
  8. Pri preprave zabezpečte kanister proti prevrhnutiu a posuvu, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a nenechávajte zbytočne v batožinovom priestore.

Video

Diskusia