"Je extrémne dôležité dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli. A nielen to. Je potrebné dodržiavať aj príslušnú vzdialenosť pred vami idúceho vozidla. Od vašej rýchlosti totiž závisí vaša brzdná dráha," uviedol odborník. Napríklad pri 80-kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov. V prípade dodržiavania predpísanej rýchlosti a vzdialenosti je podľa Schmidta pri potrebe reagovať na nečakané spomalenie alebo zastavenie vysoká pravdepodobnosť bezpečného zabrzdenia, čím sa zabráni nárazu.

Za žiadnych okolností sa nesmie vchádzať do tunela, ak svieti na semafore červená alebo červený kríž. "Medzi ďalšie chyby patria aj nezvýšená pozornosť, nesledovanie dopravného značenia a nerozsvietenie stretávacích svetiel. Vodiči by nikdy nemali podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže, a už vôbec nie do tunela," zdôraznil bezpečnostný technik. Za život ohrozujúcu situáciu označil otáčanie sa do protismeru.

Jarná údržba v diaľničnom tuneli Branisko. Beharovce 1. mája 2021 FOTO TASR – Milan Kapusta
Zdroj: Milan Kapusta

 Pri vzniku dopravnej nehody v tuneli treba okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý poskytne inštrukcie. Mobilom sa volať neodporúča, upozornil bezpečnostný technik pre tunely Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Schmidt. "Nevolajte mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, navyše, ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, vie najlepšie vyhodnotiť situáciu a vie vás inštruovať o ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolá potrebnú pomoc," vysvetlil odborník.

Na základe informácií od volajúceho môže operátor zavolať potrebné záchranné zložky, ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek. "Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička," radí ďalej Schmidt. Potrebné je tiež počúvať pokyny z rádia na frekvenciách Slovenského rozhlasu, poprípade tunelového rozhlasu. Odporúča sa tiež vypnúť motor a čakať na pokyny polície, prípadne pracovníkov tunela.

Pri vzniku požiaru v tuneli treba bezodkladne použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky. "V prípade, že je požiar väčšieho rozsahu a je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela," radí bezpečnostný technik. Svedkovia požiaru by mali odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku, vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní a bezodkladne opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.