ikona

Poradca Detailný návod: Čo robiť pri kúpe a predaji auta?

Foto: Soňa Zverková

10.2. 2017 8:04 Kúpa alebo predaj nového či ojazdeného vozidla sa spája s určitými povinnosťami. Stres vyvoláva situácia, ak motorista nevie, aké doklady bude potrebovať. Ponúkame detailný prehľad dokladov pri zmenách v evidencii vozidiel.

Každý motorista v živote aspoň raz kúpil vozidlo, a to nové alebo ojazdené. V prípade nového auta často pomôže samotný autorizovaný predajca, ktorý spolu s kľúčmi odovzdá novému majiteľovi aj doklady. Postup pri väčšine evidenčných úkonov je zväčša veľmi podobný, rovnako aj doklady, ktoré je potrebné predložiť.

Ilustračná snímka. Zdroj: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Zdroj: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Celý proces urýchli elektronický portál, ktorým rezort vnútra vstúpil do 21. storočia. Podmienkou pre jeho používanie je čítačka čipových kariet, občiansky preukaz s čipom a zaručený elektronický podpis. Portál je prehľadný a povedie používateľa krok za krokom. Všetky služby, ktoré ponúka, nájdete na lište vľavo pod odkazom „Životné situácie“. Na portáli si môžete zabezpečiť časenku na dopravnom inšpektoráte resp. v klientskom centre, tento úkon si nevyžaduje zaručený elektronický podpis.

O registrácii vozidla zo zahraničia sme sa venovali v samostatnom článku, v tomto prípade sa síce postup nezmenil, no registračné poplatky za jazdenky sa od 1. februára výrazne zvýšili.

Ako postupovať pri zmene v evidencii vozidla

V zásade platí, že nezávisle od typu evidenčného úkonu musíte na dopravnom inšpektoráte predložiť potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Zo zákona totiž každé vozidlo, ktoré má evidenčné číslo, musí byť poistené. Bez ohľadu na to, či auto jazdí alebo stojí nepojazdné v garáži. Bez platnej poistky dopravný inšpektorát nevykoná žiadnu zmenu.

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

Správne poplatky za evidenčné úkony je možné platiť v hotovosti priamo na inšpektoráte, platobnou kartou, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. V hotovosti je možné poplatky zaplatiť, ak má na to inšpektorát podmienky a nepresiahnu 300 eur. Pokiaľ ide o viaceré evidenčné úkony, sumy sa nespočítavajú, ale posudzujú sa oddelene. Napríklad, žiadate o zapísanie nového vozidla s vyšším výkonom motora, za ktorý zaplatíte 260 eur, vydanie dvoch tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) stojí 33 eur a povedzme žiadate aj o tabuľku na nosič bicyklov za 16,50 eura. Celková suma síce presahuje 300 eur, no keďže jednotlivé úkony sú pod touto hranicou, môžete zaplatiť v hotovosti.

1. Prihlásenie nového vozidla (kúpené v SR)

Väčšina autorizovaných predajcov ponúka svojim zákazníkom vybavenie všetkých potrebných evidenčných úkonov, čiže nielen samotné prihlásenie vozidla, ale aj uzatvorenie zákonného poistenia. To znamená, že spolu s autom odovzdajú novému majiteľovi aj všetky doklady a TEČ. Pokiaľ sa rozhodnete prihlásiť vozidlo samostatne, musíte tak urobiť do 15 dní od jeho kúpy. Pred návštevou inšpektorátu si musíte vybaviť povinné zmluvné poistenie, v opačnom prípade vám vozidlo nezaevidujú.

Na dopravnom inšpektoráte musíte predložiť nasledovné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

V nasledujúcich kapitolách sa venujeme prevodu vlastníctva jazdených vozidiel. V tejto súvislosti upozorňujeme na nové registračné poplatky, ktoré platia pre každý prevod vlastníctva nezávisle od toho, či v rámci rovnakého okresu alebo z jedného okresu do druhého.

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

2. Prepis vozidla v rámci okresu

Na dopravný inšpektorát sa musia dostaviť pôvodný aj nový majiteľ aj s dokladmi totožnosti a musia pristaviť vozidlo ku kontrole. V prípade, že sa dostaví iba pôvodný majiteľ, aby vozidlo odhlásil, nový vlastník musí auto prihlásiť do 30 dní od dňa odhlásenia. Pri prihlásení musí pristaviť vozidlo a umožniť kontrolu údajov dokladov s údajmi na aute.

V tejto súvislosti upozorňujeme na zmenu zákona o premávke, ktorá s cieľom odstrániť pochybné alebo špekulatívne prevody vlastníctva vozidiel nariaďuje prítomnosť predávajúceho aj kupujúceho na inšpektoráte. Pokiaľ sa kupujúci nedostaví, musí predávajúcemu poskytnúť splnomocnenie s notársky overeným podpisom. Toto splnomocnenie nie je potrebné, ak ide o príbuzného v priamom rade, čiže rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku. Doklad sa nevyžaduje ani vtedy, ak nový majiteľ poslal splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby (vyžaduje to zaručený elektronický podpis).

V zozname dokladov sa nachádza doklad o predbežnom poistení vozidla. Ide o návrh poistnej zmluvy, ktorou sa majiteľ vozidla preukáže na inšpektoráte. Na rozdiel od bežnej poistky však účinnosť nenastáva s 24-hodinovým omeškaním, ale okamžite. To znamená, že v momente podpísania návrhu poistnej zmluvy je motorista pre prípad škodovej udalosti alebo nehody úplne krytý, pokojne môže z inšpektorátu cestovať aj do zahraničia.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

3. Odhlásenie vozidla do iného okresu

Majiteľ pri odhlasovaní nemusí pristaviť vozidlo ku kontrole, odhlásenie je bezplatné a na vozidle zostávajú pôvodné TEČ. Polícia si ponechá čipovú kartu (ak bola vydaná) a do osvedčenia o evidencii časť II zaznamená zmenu vlastníctva. Čipovú kartu vydáva až inšpektorát v mieste bydliska nového majiteľa. V prípade zmeny bydliska do iného okresu nie je potrebné auto odhlásiť, stačí ho len prihlásiť v mieste nového trvalého bydliska.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

4. Prihlásenie vozidla z iného okresu

Nový majiteľ je povinný prihlásiť vozidlo do 30 dní od dňa odhlásenia. Na dopravný inšpektorát musí pristaviť vozidlo pre porovnanie údajov v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

5. Zmena trvalého bydliska alebo zmena mena

V prípade, že došlo k zmene pobytu alebo priezviska majiteľa vozidla, napríklad, po svadbe, sú doklady od vozidla neplatné, nakoľko záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti. Vtedy je potrebné požiadať o ich výmenu. Majiteľ sa musí do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, dostaviť na príslušný dopravný inšpektorát. Ak ste sa presťahovali do iného okresu, príslušný je dopravný inšpektorát v mieste nového bydliska.

Pokiaľ ak ešte nemáte vydaný nový občiansky preukaz, na dopravnom inšpektoráte bude postačovať, ak sa preukážete žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu. Informačný systém národnej evidencie vozidiel si automaticky zaktualizuje vykonanú zmenu pobytu osoby aj zmenu priezviska. V takomto prípade nie je potrebné auto odhlásiť ani pristaviť na kontrolu.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

6. Zmena vlastníctva vozidla

Pri zmene vlastníctva je potrebné túto skutočnosť oznámiť dopravnému inšpektorátu do 15 dní. Najtypickejším prípadom je ukončenie leasingu, keď spravidla nedochádza k zmene držiteľa vozidla, ale len majiteľa, ktorým bola doteraz leasingová spoločnosť. Pokiaľ sa mení nielen vlastník, ale aj držiteľ, platia rovnaké pravidlá ako pri prepise vozidla v rámci okresu alebo z jedného okresu do druhého.

Potrebné doklady:

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia