Predtým, ako začnete s predajom, by ste si mali svojho štvorkolesového miláčika naceniť. Hodnotu automobilu určuje mnoho faktorov - popularita značky a konkrétneho modelu, špecifikácie a úroveň výbavy, fyzický vzhľad, počet najazdených kilometrov a podmienky, v ktorých auto pracovalo. Je vaše prevážadlo pre kupujúcich zaujímavé alebo má práve teraz nižšiu hodnotu?

Nech je to tak či onak, hodnotu auta môžete zvýšiť tým, že ho "dáte dokopy". Prvý dojem si kupujúci spraví na základe osobného kontaktu alebo fotografií, ktoré pridáte na internet. Špinavé auto sa nepredáva dobre, pretože si kupca môže myslieť, že za vrstvou blata skrývate nejaké vizuálne vady, ktoré napríklad v inzeráte nespomínate. 

Tu je niekoľko našich tipov na jednoduchú údržbu auta pred predajom: 

  • Vezmite auto mechanikovi aby zistil, či nemá skryté nedostatky a skontrolujte platnosť emisnej a technickej kontroly
  • Auto by ste mali predávať čisté
  • Interiér treba povysávať a vyhádžte z neho neporiadok a staré veci
  • Poutierajte palubnú dosku a umyte okná aj zvnútra, hlavne ak je auto po fajčiarovi
  • Nadvihnite kapotu a skontrolujte olej, hladinu vody v ostrekovačoch, sviečky
  • Skontrolujte všetky svetlomety a tiež žiarovky nad zadnou poznávacou značkou
  • Ak máte prasknuté okno alebo spätné zrkadlo, odporúčame ich vymeniť
  • Ak auto prejde vyššie uvedenou starostlivosťou, bude pripravené na predaj

Ak má auto náhodou závažnejšiu poruchu, máte dve možnosti – buď zainvestujete do opravy, alebo sa k nej priznáte v inzeráte a necháte nového majiteľa, aby opravu vykonal po kúpe. Musíte však počítať s tým, že takáto chybička krásy zníži predajnú cenu.

Auto by ste mali predávať čisté, ako zvonka tak aj zvnútra.
Zdroj: Pixabay

Ako čo najjednoduchšie vyriešiť prepis vozidla?

Aktuálne platí novela zákona o premávke, ktorá stanovuje spôsob prevodu vlastníctva vozidla z jedného majiteľa na druhého. S cieľom zabrániť fiktívnemu prihlasovaniu vozidiel na osobu, ktorá ani nemusela tušiť, že sa stala vlastníkom auta, musí byť pri odhlásení auta z evidencie prítomný nový majiteľ.

Pokiaľ sa však kupujúci nemieni dostaviť na dopravný inšpektorát, musí predávajúcemu poskytnúť splnomocnenie s notársky overeným podpisom alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva s overeným podpisom. A tu nastáva často problém. Pokiaľ sa majiteľ uspokojí s tým, že od kupujúceho dostane hotovosť, môže sa dostať do poriadnych ťažkostí.

V prípade, že vlastník nesplní zákonom stanovené podmienky, nie je možné vozidlo odhlásiť. Inými slovami, peniaze síce má, ale podľa práva zostáva aj majiteľom. So všetkými povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú, napríklad, povinnosťou platiť povinné zmluvné poistenie či pokuty v inštitúte objektívnej zodpovednosti.

Zdroj: Pixabay

Pokuty v inštitúte objektívnej zodpovednosti

Ak kupujúca osoba zaviní priestupok, no auto nie je prepísané, výzva k zaplateniu pokuty príde na adresu vlastníka. Zákon v takom prípade umožňuje vlastníkovi vozidla podať odvolanie, v ktorom môže uviesť údaje o skutočnom vinníkovi. Musí uviesť meno a priezvisko vodiča a jeho adresu, napríklad, z kúpno-predajnej zmluvy. 

Okrem toho by mal uviesť všetky skutočnosti, ktoré by ho mohli zbaviť povinnosti zaplatiť pokutu. Následne polícia správne konanie voči majiteľovi preruší a začne celú vec preverovať. Problém nastane, ak sa nový „vlastník“ neprizná a polícia mu nedokáže, že naozaj auto šoféroval. Skutočný majiteľ musí pokutu zaplatiť.

Problém nastane, ak sa nový vlastník neprizná.
Zdroj: Pixabay

Podľa právnikov môže náhradu vymáhať až súdnou cestou. Právnici zároveň upozorňujú, že neznalosť zákona neospravedlňuje a majiteľ, ktorý si vopred nezabezpečí splnomocnenie od kupujúceho, koná veľmi ľahkovážne. A na túto ľahkovážnosť môže aj doplatiť. Odporúčajú preto, aby sa nedali zlákať platbou v hotovosti ani ponúkanou sumou, ale všetko vybavili cez pracovný týždeň, vrátane splnomocnenia s overeným podpisom.

Dohodnite si notára vopred

Ak vlastník vidí veľkú šancu, že vozidlo predá cez víkend, môže sa vopred dohodnúť s notárom resp. nájsť úradníka, ktorý pracuje aj cez víkendy. Väčšina notárov síce úraduje len cez pracovný týždeň, no nájdu sa aj takí, ktorí sú ochotní overiť podpis cez víkend a dokonca prísť na dohodnuté miesto.

V takom prípade je ale potrebné počítať s dodatočnými nákladmi. Podľa vyhlášky ministerstva spravodlivosti cez víkendy a v dňoch pracovného pokoja má notár nárok na 50-percentný príplatok plus náhradu vo výške 3,32 eura za každú, aj začatú polhodinu.

Elektronická služba v evidencii vozidiel

Okrem písomných dokladov existuje aj ďalšia možnosť. A tou je elektronická služba ministerstva vnútra. Ak je kupujúci majiteľom nového občianskeho preukazu s čipom a má aktivovaný zaručený elektronický podpis (ZEP), môže využiť túto službu. Splnomocnenie potvrdené ZEP nahrádza jeho písomnú formu s notársky overeným vlastnoručným podpisom. Následne môže pôvodný vlastník využiť elektronický systém aj na odhlásenie vozidla.

Môžete využiť zaručený elektronický podpis.
Zdroj: Pixabay

Ak kupujúci ani predávajúci nemajú ZEP, elektronický systém im umožní objednať si konkrétny termín (deň a hodinu) na dopravnom inšpektoráte. Na inšpektoráte však musia byť predávajúci aj kupujúci resp. pôvodný vlastník s písomnými dokladmi s notársky overeným podpisom kupca. Predaj vozidla nemožno brať na ľahkú váhu, je to predsa váš majetok a hoci ho chcete predať, určite máte s peniazmi lepšie plány, než ich míňať na pokuty a súdy.