Medzi tradičné nástrahy na cestách patria drobné kamienky, ktoré dokážu vodičom poriadne skomplikovať život. Predovšetkým v momente, keď vyletia spod pneumatiky iného vozidla a poškodia čelné sklo.

Čelné sklo a litera zákona

Dobrá viditeľnosť z miesta vodiča je jedným zo základných predpokladov pre technickú spôsobilosť vozidla a riešia ju hneď dva právne predpisy. Prvým je zákon o cestnej premávke, ktorý v § 4 definuje základné povinnosti vodiča. Okrem iného ukladá vodičom povinnosť „zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla“. Môžeme síce polemizovať o tom, či dierka alebo prasklina po kamienku predstavuje predmet alebo nie, v zásade však platí, že vodič musí mať nerušený výhľad.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Oveľa konkrétnejšie sa vyjadruje vyhláška 464/2009 ministerstva dopravy, ktorá v § 17 ustanovuje podmienky technickej nespôsobilosti vozidla. Okrem iného sa tu uvádza, že vozidlo nie je technicky spôsobilé, ak je „výhľad z miesta vodiča obmedzený alebo znemožnený“ alebo je „prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm“. V druhom prípade to znamená, že auto je nespôsobilé, pokiaľ sa na ploche, ktorú čistia stierače, nachádza poškodenie väčšie ako jednoeurová minca.

Pokuta a zadržanie osvedčenia

Akonáhle poškodenie spĺňa vyššie uvedené podmienky, polícia môže zadržať osvedčenie o evidencii resp. technické osvedčenie. A v prípade vážneho poškodenia čelného skla môže zadržať aj tabuľky s evidenčným číslom, ľudovo povedané „ešpézetky“.

Policajt priamo na mieste vydá vodičovi potvrdenie o zadržaní osvedčenia a tabuľky, v ktorom môže povoliť ďalšiu jazdu najviac na 15 dní. Samozrejme za predpokladu, že vodič svojou jazdou neohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Vodič musí v určenej lehote zabezpečiť výmenu alebo opravu poškodeného čelného skla. Nemusí však absolvovať technickú kontrolu, ale stačí, ak pristaví auto na kontrolu na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Polícia mu následne osvedčenie aj tabuľky vráti. Podľa údajov policajného prezídia sa za tento úkon sa poplatky neúčtujú.

Ilustračná snímka. Zdroj: Fricke GmbH
Zdroj: Fricke GmbH

Ak policajt zadrží osvedčenie alebo tabuľky, pokuta sa neplatí, nakoľko podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej je samotné zadržanie osvedčenia alebo tabuliek dostatočným trestom. Baloghová zároveň upozorňuje, že každý prípad posudzujú policajti individuálne a výhovorky v štýle „stalo sa to pred chvíľou“ nepomôžu, nakoľko sú nedokázateľné. Akonáhle je čelné sklo poškodené a spĺňa predpoklady dané v zákone, policajt jednoducho osvedčenie alebo tabuľku zadrží.

BANNER300

Vodič má v zásade dve možnosti. Tou prvou je úplná výmena, ktorá najmä v prípade špeciálnych či vyhrievaných skiel nemusí by práve najlacnejšia. Nemusíte sa obávať, že prídete o diaľničnú známku alebo nálepky z technickej a emisnej kontroly. Servisy sú schopné tieto nálepky prelepiť bez ich poškodenia.

Druhou a lacnejšou možnosťou je oprava, ktorá je však možná len za určitých okolností, napríklad poškodenie je malé a nachádza sa ďalej od okraja skla. Po oprave si sklo zachová všetky vlastnosti, vrátane priehľadnosti a pevnosti. Servisy však upozorňujú, že na kvalitu opravy výrazne vplýva čas, ktorý uplynie od vzniku poškodenia. Ak sa dostaviť do servisu včas, prelepte miesto priehľadnou lepiacou páskou, ktorá zabráni prieniku vlhkosti a nečistôt. Samozrejme za predpokladu, že tým nezhoršíte výhľad z miesta vodiča...

Poškodenie čelného skla verzus poisťovne

Trúfame si tvrdiť, že pri poškodení čelného skla vznikajú najväčšie problémy pri vymáhaní poistného plnenia. Štandardné zákonné poistky takúto škodu nepokrývajú, čiže ak nepoznáte vinníka alebo ten odmietne prevziať zodpovednosť, nemáte šancu peniaze získať. Nesnažte sa však prinútiť vinníka zastaviť za každú cenu, keďže dopravná nehoda spôsobí podstatne vyššiu škodu než prasknuté čelné sklo.

Ak sa vám to predsa podarí a vinník je ochotný priznať vinu, spíšte Správu o nehode, ktorú musia obaja vodiči podpísať. Vo väčšine prípadov však s veľkou ochotou vinníka nepočítajte. Pokiaľ pri riešení škodovej udalosti alebo nehody si nie ste istí, čo všetko potrebujete, kontaktujte svoju poisťovňu na asistenčnom telefónnom čísle, kde vám ochotne poradia.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Poisťovne upozorňujú na to, že nestačí mať evidenčné číslo vozidla, ktoré poškodenie zavinilo. Podmienkou na to, aby si majiteľ poškodeného auta mohol nárokovať peniaze zo zákonnej poistky, je priznanie vinníka. Inými slovami: priznanie znamená, že vinník škodu nahlási vo svojej poisťovni. Pokiaľ sa tak nestane, poisťovňa posudzuje prípad ako poškodenie neznámym vinníkom, čo PZP nekryje.

Na druhej strane, väčšina poisťovní ponúka buď pripoistenie čelného skla a nájdu sa dokonca aj také, ktoré umožňujú samostatné poistenie čelného skla, i keď je vozidlo poistené u konkurencie. Niektoré poisťovne ponúkajú v rámci pripoistenia k havarijnej poistke výmenu skla bez spoluúčasti a vplyvu na bonus. Pokiaľ má vodič havarijné poistenie, niektoré poisťovne zabezpečia bezplatnú opravu v zmluvnom servise. Iné poisťovne síce špeciálne pripoistenie čelného skla neponúkajú, viaceré servisy však ich klientom opravia sklo bezplatne. Vo všetkých prípadoch platí, že oprava nie je možná pri všetkých druhoch poškodenia.

AutoMoto.sk komentuje

O etike poisťovní môžeme polemizovať, keďže ide o očividnú snahu zarobiť na niečom, čo väčšina z nich označuje za najčastejší druh poškodenia vozidla. Myslíme si, že práve preto by sa čelné sklo malo stať štandardnou súčasťou PZP.

Kým sa toto status quo nezmení, vodičom nezostáva nič iné, než poistenie uzatvoriť. Poistenie čelného skla nebýva veľmi drahé a nakoľko ide o častý typ poškodenia auta, odporúčame túto sumu obetovať. O to viac, že poisťovňa neúčtuje amortizáciu, ale zaplatí celú hodnotu nového skla, zníženú o prípadnú spoluúčasť. Poistná udalosť sa zväčša nezohľadňuje ani pri výpočte bonusu riadneho PZP alebo havarijného poistenia.

Diaľničná nálepka

Pri výmene čelného skla väčšina vodičov rieši otázku diaľničnej nálepky. Národná diaľničná spoločnosť umožňuje výmenu , to sa však týka iba ročnej známky. Nálepky sa vymieňajú pri poškodení čelného skla a pri odcudzení kontrolného kupónu. Môže dôjsť k trom prípadom:

1) Nálepka má rozpoznateľný holografický ochranný prvok a sériové číslo

K žiadosti je potrebné priložiť:
- časť nálepky s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom, aby bolo možné porovnaním s kontrolným kupónom jednoznačne potvrdiť pravosť a príslušnosť známky
- pôvodný vyplnený kontrolný kupón
- doklad o výmene čelného skla

2) Nálepka je znehodnotená

K žiadosti je potrebné priložiť:
- pôvodný vyplnený kontrolný kupón,
- policajný doklad o vyšetrovaní (napríklad, kópia zápisu o dopravnej nehode alebo kópia o vyšetrení požiaru vozidla s fotografiami)
- potvrdenie z poisťovne

3) Odcudzenie kontrolného kupónu

K žiadosti je potrebné priložiť:
- diaľničnú nálepku s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom
- zápis polície o odcudzení kontrolného kupónu s uvedením sériového čísla.