Podstatou kontroly originality je overenie pravosti dokladov vozidla a aj jeho samotného. Pracovníci špecializovanej stanice zisťujú, či sa auto nenachádza v pátracích evidenciách SR, ale aj v zahraničí. Okrem iného prebieha kontrola exekučnej blokácie, meria sa vrstva laku, fotia sa poškodené miesta a celkový vzhľad vozidla, zaznamenáva sa stav odometra.

Ilustračná foto.
Zdroj: Nina Pánska

Pravosť vozidla sa kontroluje aj podľa identifikátorov na karosérií. Jedným z nich je VIN číslo, 17 miestny kód, ktorý môžeme nazvať rodným číslom auta. Okrem numerických znakov obsahuje aj kód výrobcu, značky. V minulosti boli VIN čísla kratšie, pretože neexistovala povinnosť, aby obsahovali 17 znakov.To môže priniesť situáciu, kedy bude s rovnakým VIN-kom evidovaných viacero vozidiel v SR alebo mimo nej.

Ilustračná foto.
Zdroj: Nina Pánska

Pracovníci kontroly originality môžu prísť k zisteniu, že bolo s niektorým z identifikátorov vozidla manipulované. Dochádza napríklad k zmene VIN čísla na karosérií, ktorá nemusí byť na prvý pohľad badateľná. Zasahuje sa aj do samotnej konštrukcie vozidla a to výmenou podstatných dielov. V niektorých prípadoch sú vozidlá poskladané z niekoľkých fatálne havarovaných vozidiel, čo oslabuje odolnosť karosérie a predstavuje pre šoféra nebezpečenstvo.