Ilustračná snímka

Poradca Pozor, obrovské novinky v zákone: TOP 13 zmien

Foto: Soňa Zverková

20.6. 9:00 Príprava aktuálne novely zákona o premávke trvala približne 1,5 roka a po viacerých zmenách konečne vláda schválila finálnu verziu, ktorá ide do parlamentu. Ponúkame prehľad tých najdôležitejších zmien.

V januári to bol rok, čo v rezorte vnútra prebiehali interné rokovania o novele zákona o premávke. Následne sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie a konečne po ďalšom polroku sme sa dočkali finálnej verzie, ktorú vláda schválila tento týždeň a posunie ju do parlamentu. Pochopiteľne ani teraz nejde o definitívne znenie, nakoľko ďalšie zmeny môžu vyplynúť z rokovaní v parlamente.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Soňa Zverková

Tak či onak je na čase pozrieť sa podrobne na to, čo aktuálna verzia novely prináša. Niektoré zmeny vodiči aj ostatní účastníci cestnej premávky privítajú, iné ich zrejme nepotešia. Hoci návrh prináša veľké množstvo noviniek, ponúkame prehľad tých najdôležitejších, ktorými sa bude onedlho zaoberať parlament. Nové znenie zákona by malo vstúpiť do platnosti 1. novembra tohto roka.

1. Elektrické kolobežky a samovyvažovacie vozidlá

V prvom rade pribudnú nové definície, ktoré majú priamy vplyv na ďalšie povinnosti osôb na elektrických kolobežkách. Do definície chodca totiž pribudne práve osoba na kolobežke bez pomocného motorčeka a osoba, ktorá tlačí motorizovanú kolobežku.

E-kolobežky pribudnú do definície nemotorového vozidla. To znamená, že pre kolobežku s pomocným motorčekom budú platiť rovnaké pravidlá ako pre samovyvažovacie vozidlá, čo okrem iného znamená, že na chodníku budú môcť jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov. Cyklisti, kolobežkári aj osoby na samovyvažovacích vozidlách (napríklad Segway alebo Hoverboard) môžu jazdiť pri pravej krajnici, ak tým neobmedzia ani neohrozia pohyb chodcov.

Ministerstvo vysvetľuje, že osoby na elektrických kolobežkách jazdia po chodníkoch a ohrozujú chodcov. Kolízie s chodcami nie sú ničím výnimočným, no podľa súčasného zákona nejde o nehodu a môžu jazdiť aj pod vplyvom alkoholu. Preto došlo k odlíšeniu elektrickej kolobežky od bežnej, nakoľko osoba na kolobežke bez motorčeka bude aj naďalej považovaná za chodca.

Zmeny nastanú aj z hľadiska alkoholu. Konkrétne hovoríme o povolenej 0,5-promilovej tolerancii alkoholu u cyklistov v obci a na cestičke pre cyklistov. Po novom sa rovnaké ustanovenie týka aj osôb na elektrických kolobežkách a samovyvažovacích vozidlách. Naviac sa upravuje vek pre samovyvažovacie vozidlá: po novom ho totiž s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

2. Mobily, navigácie a podobné zariadenia

Tu dochádza opäť k spresneniu, nakoľko až pričasto vidno ľudí, ktorí skrátka majú mobil na hlasný odposluch a držia ho v ruke. Preto nové znenie príslušného ustanovenia znie: Vodič nesmie „počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla“.

Podľa dôvodovej správy vodiči v praxi často oponovali hliadke, že telefón nepoužívali, len ho držali v ruke. Tým bolo objasňovanie priestupku veľmi zdĺhavé a náročné. Preto do zákona pribudol jednoznačný zákaz telefón držať aj akýmkoľvek spôsobom obsluhovať . To isté platí, napríklad aj pre kamery či iné zariadenia.

Rezort však pri výklade upozorňuje aj na iné prípady. Podľa neho do zakázanej kategórie nespadajú úkony, ktoré možno vybaviť stlačením jedného tlačidla či s pomocou tlačidiel na volante, napríklad úprava hlasitosti rádia alebo zapnutie klimatizácie. Na druhej strane sa zákaz dotkne každého zdĺhavejšieho procesu, ktoré výrazne odpútavajú pozornosť vodiča, ako ladenie rozhlasových staníc alebo zadávanie cieľa do navigácie.

V zákone o priestupkoch sa zvyšuje horná hranica blokovej pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur a v správnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

3. Striedavé radenie („zipsovanie“)

Absolútna novinka je plošné zavedenie „zipsovania“ bez potreby umiestniť na danom mieste príslušnú dopravnú značku. Podľa novely sa totiž bude uplatňovať nielen pri súbežnej jazde pred prekážkou, ale aj pri zbiehaní jazdných pruhov. Príslušný odsek (§10 ods. 6) sa podstatne predĺži a po novom bude znieť takto:

„Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, kedy vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

Rovnaký princíp platí v mieste, kde sa dva pruhy zbiehajú, pričom je jasné, ktorý z nich je priebežný (§ 10 ods. 10): „Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu. Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.“

4. Záchranárska ulička

Ďalšou novinkou je núdzový jazdný pruh pre záchranné zložky, tzv. záchranárska ulička. Ide o bežnú prax v zahraničí a aj u nás možno poľahky rozpoznať vodičov, ktorí často jazdia za hranice. Pri kolónach sa totiž automaticky natlačia k pravému alebo ľavému okraju vozovky.

Po novom sa pochopiteľne budú musieť prispôsobiť všetci vodiči. To znamená, že vodiči v ľavom pruhu už pri spomalení premávky, keď vozidlá idú krokom, uhnú na ľavú krajnicu, vodiči v pravom pruhu na pravú. A budú smieť využívať aj miesta, na ktoré je to inak zakázané, napríklad ostrovčeky alebo už spomínané krajnice. Povinnosť bude platiť len na diaľniciach a smerovo rozdelených cestách mimo obce, ktoré majú najmenej dva jazdné pruhy v každom smere jazdy. Na rozdiel od celého zákona, toto ustanovenie začne platiť až od 1. apríla 2020.

Obrázok ukazuje spôsob vytvárania núdzového jazdného pruhu, ktorý je rovnaký ako v Česku či Rakúsku
Obrázok ukazuje spôsob vytvárania núdzového jazdného pruhu, ktorý je rovnaký ako v Česku či Rakúsku
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Spolu s novou povinnosťou pribudnú aj nové sankcie. Polícia bude mať právo potrestať vodičov v rámci objektívnej zodpovednosti, napríklad, na základe záberov z kamier priamo v záchranárskych vozidlách či iných schválených záznamov. Ak vodič nevytvorí záchranársku uličku, pôjde o bežný prehrešok, za ktorý hrozí pokuta 99 eur. Pokiaľ však znemožní prejazd záchranných zložiek, pôjde už o závažný priestupok s honorárom 300 eur.

5. Chodci – nový pojem

Zákon vo viacerých ustanoveniach zavádza pojem „miesto na prechádzanie“. Vodič má zakázané otáčanie, cúvanie, zastavenie a státie na priechode pre chodcov a na spomínanom mieste na prechádzanie. Rovnako aj chodci musia prednostne okrem priechodu, nadchodu a podchodu použiť práve takéto miesto.

Ministerstvo vnútra poukazuje na skúsenosti zo zahraničia. Miestom na prechádzanie sa rozumie miesto, ktoré je spravidla stavebno-technicky prispôsobené na prechádzanie chodcov cez vozovku, avšak nie je vyznačené ako priechod pre chodcov. To znamená, že chodci nemajú prednosť a z hľadiska pravidiel o prechádzaní cez cestu sa uplatňujú pravidlá o prechádzaní mimo priechod. Pre vodičov však platia vyššie spomínané zákazy. Miesto na prechádzanie sa bude vyznačovať dvoma prerušovanými čiarami vzdialenými od seba spravidla 4 m a môže ísť, napríklad o križovatky s premávkou riadenou svetelnými signálmi alebo miesta na prechádzanie električkových koľají.

Autobild.sk komentuje: Tu skrátka musíme zareagovať. Zákon totiž vo viacerých ustanoveniach zavádza úplne nový pojem, s ktorým drvivá väčšina našich chodcov ani vodičov nemá žiadne skúsenosti a ani nevedia, čo si pod tým vlastne majú predstaviť. Považujeme preto za absolútne nevyhnutné, aby ministerstvo priamo do zákona zadefinovalo, o čo ide aj s príslušným odkazom na vyhlášku. Vysvetlenie v dôvodovej správe nestačí!

6. Cyklisti

Cyklisti starší ako 15 rokov nebudú musieť mimo obce nosiť prilby, pre deti do 15 rokov ostáva táto povinnosť zachovaná bez zmeny, čiže prilbu musia nosiť neustále. Podľa dôvodovej správy povinnosť nosiť prilbu u dospelých majú v Európe len dve krajiny: Slovensko a Španielsko. Rozhodnutie, či cyklista použije prilbu sa tak ponecháva na jeho zvážení a zodpovednosti za svoj život a zdravie. Rovnako odpadá aj povinnosť mať reflexné prvky alebo oblečenie za zníženej viditeľnosti. Ministerstvo argumentuje, že ide o duplicitnú požiadavku, nakoľko samotný bicykel musí byť vždy vybavený presne stanovenými reflexnými prvkami a osvetlením.

7. Státie na chodníku

Zákon umožňuje parkovanie na chodníku, ak na ňom zostane aspoň 1,5 metra voľnej šírky. Táto možnosť síce pretrvá, avšak s dvomi výraznými zmenami. Prvá obmedzí státie na chodníku iba pre vozidlá do 3,5 tony, nakoľko hrozí poškodenie chodníka. Druhá zakazuje jazdu po chodníku.

Vozidlo bude môcť stáť iba na mieste priľahlom k ceste, čiže iba na mieste, ktoré priamo susedí s cestou. Inými slovami, zákon zatrhne doterajšiu prax, keď niektorí vodiči prešli po chodníku nemalú vzdialenosť. To už možné nebude, nakoľko novela spresňuje význam. „V zákone je pritom jednoznačne uvedený zákaz iným účastníkom cestnej premávky používať chodník; výnimka platí len pre zastavenie alebo státie vozidla, nie pre neobmedzenú premávku na chodníku,“ vysvetľuje ministerstvo vnútra.

8. Parkovacie preukazy zdravotne postihnutých osôb

Rezort vnútra sa rozhodol zatočiť s falšovateľmi parkovacích preukazov zdravotne a telesne postihnutých osôb. Do zákona totiž pribudne ustanovenie, na základe ktorého bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pravidelne elektronicky posielať polícii aktuálne údaje o vydaných parkovacích preukazoch. Hliadky si tak budú môcť priamo na mieste overiť, či ide o registrovaný preukaz alebo falzifikát. Do systému budú mať prístup aj obecní a mestskí policajti, nakoľko priestupky súvisiace s parkovaním na vyhradených miestach pre zdravotne postihnuté spadajú aj do ich kompetencie.

9. Posilnenie oprávnení policajta

V zákone dochádza k posilneniu právomocí policajta pri vymáhaní sankcií. Vo všeobecných oprávneniach pribudla možnosť požadovať od vodiča údaje o vozidle a jeho majiteľovi, ak nemá doklady od auta. Musí uviesť meno resp. názov firmy, adresu a základné technické údaje o vozidle.

Policajt okrem toho smie použiť „technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla“ až do preukázateľného uhradenia pokuty, a dotkne sa to aj cudzincov. Týka sa to prípadov, keď je pre konkrétne vozidlo v rámci objektívnej zodpovednosti evidovaná pokuta za priestupok v minulosti, napríklad, radar zaznamenal „ešpézetku“, ale majiteľa sa nepodarilo zistiť. Pokiaľ policajt pri cestnej kontrole takéto vozidlo odhalí, má právo priamo na mieste požadovať zaplatenie pokuty od vodiča, ktorý je práve za volantom. Akonáhle vodič nezaplatí, môže mu hliadka zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom (TEČ). Vodič však môže jazdiť s iným autom, zákaz sa týka výlučne konkrétneho vozidla. Vozidlo sa tak stane akousi zálohou, aby sa pokuta zaplatila.

Do zákona pribudne aj možnosť zadržať vodičský preukaz na základe exekučného príkazu. Ďalšou novinkou je zadržanie vodičského preukazu za nezaplatené pokuty. A to bez ohľadu na to, či ide o prípad, keď vodič chcel zaplatiť, ale nemohol tak urobiť na mieste, alebo nedodržal lehotu stanovenú v rozhodnutí o priestupku. Do paragrafu pribudol celý nový odsek, ktorý sa týka prípadov, ak má vodič nezaplatených viacero pokút. Umožňuje zadržať vodičák do uhradenia všetkých.

10. Sankcie

Trikrát a dosť

Princíp trestu má v zákone o premávke pevné miesto a týka sa to aj pravidla „trikrát a dosť“. Podľa súčasnej úpravy hrozí preskúšanie alebo návšteva lekára, ak vodič za posledných 12 mesiacov trikrát spáchal závažný priestupok, za ktorý dostal pokutu aspoň 60 eur. V novele však výška pokuty vypadla. Podľa dôvodovej správy by nemala rozhodovať výška pokuty, ale predovšetkým fakt, že vodič opakovane pácha závažné priestupky. Ak polícia rozhodne o viacerých opatreniach, stanoví poradie, v akom sa musia absolvovať, pričom skúška z dopravných predpisov bude posledná v poradí.

Útek z miesta nehody

Ministerstvo navrhuje aj zmenu v zákone o priestupkoch, konkrétne ide o rozlíšenie medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti. V súčasnosti ide o identický priestupok, za ktorý hrozí 300 až 1 300 eur a zákaz činnosti na jeden až päť rokov. Pokiaľ vodič odíde z miesta škodovej udalosti, napríklad po ťukanci na parkovisku, sankcia sa zníži na 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov.

Väčšie právomoci obecnej polície

Obecná resp. mestská polícia smie v súčasnosti riešiť iba priestupky, ktoré vyplývajú z dopravnej značky. T znamená, že prehrešky vyplývajúce priamo zo zákona, napríklad zastavenie a státie 5 m pred hranicou križovatky, pokutovať nesmie. Po novom by mala mať obecná polícia právo prejednávať všetky priestupky, ktoré má v kompetencii, bez ohľadu na to, či k nim došlo pre nerešpektovanie značenia alebo zákona.

Lekár, psychológ a psychiater

Pokiaľ vodič musí absolvovať niektoré z opatrení typu lekárske alebo psychologické vyšetrenie, smie predložiť potvrdenie len od špecialistu, ktorý má licenciu podľa slovenskej legislatívy. Inými slovami, vodiči už nebudú môcť predložiť potvrdenia zo zahraničia. Po novom musí byť v doklade uvedené aj dátumy začiatku a konca odborného poradenstva, ktoré musí podľa vyhlášky trvať najmenej štyri týždne.

11. Vodiči-začiatočníci

Ide o úplne nový paragraf, ktorý sa týka začínajúcich vodičov, ktorí majú oprávnenie kratšie ako dva roky, a to bez ohľadu na vek. Začiatočníkom totiž môže byť aj človek vo vyššom veku. Z aktuálnych policajných štatistík vyplýva, že približne každú piatu smrteľnú nehodu zavinili práve začiatočníci. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov len osem percent, no za posledných päť rokov ročne zavinili smrť 19 percent z celkového počtu usmrtených osôb. V rovnakom období spôsobili ročne v priemere 21 percent dopravných nehôd, kde zohral úlohu alkohol u vodiča.

Preceňovanie schopností a „frajerina“ sú častým neduhom začiatočníkov, ktorý môže mať tragické následky
Preceňovanie schopností a „frajerina“ sú častým neduhom začiatočníkov, ktorý môže mať tragické následky
Zdroj: DVR

Ministerstvo preto navrhuje dvojročné skúšobné obdobie. Ak vodič v priebehu dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia dvakrát spácha závažný priestupok alebo prekročí najvyššiu povolenú rýchlosť, bude musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, sedenie u dopravného psychológa a preskúšanie z pravidiel cestnej premávky na polícii. I keď samotné sedenie, ktoré potrvá tri 50-minútové vyučovacie hodiny, je dostatočným trestom, cieľom nie je trestať, ale zmeniť riskantné postoje a správanie sa vodiča.

Ak aj napriek tomu vodič spácha tretí závažný priestupok alebo prekročí povolenú rýchlosť, automaticky prichádza o vodičské oprávnenie. Znovu oň bude môcť požiadať najskôr po šiestich mesiacoch, no bude musieť absolvovať preskúmanie psychickej a zdravotnej spôsobilosti a nakoniec aj skúšku z dopravných predpisov. Pozor, po vrátení vodičského oprávnenia začne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými obmedzeniami a následkami.

12. Nižší vek pre vodičov kamiónov a autobusov

Ministerstvo v novele na základe zmeny smernice Európskej únie o vodičských preukazoch navrhuje znížiť minimálny vek pre vodičov nákladných vozidiel nad 3,5 tony (skupiny C a CE) a autobusov pre viac než osem osôb (skupiny D a DE).

Minimálny vek pre vodičské oprávnenie skupín C a CE za znižuje z 21 na 18 rokov s tým, že podmienkou je získanie kvalifikačnej karty vodiča za základný kvalifikačný kurz. V prípade skupín D a DE sa vek znižuje z 24 na 21 rokov s podmienkou získania kvalifikačnej karty. Pokiaľ však vodič absolvoval iba zrýchlený kvalifikačný kurz, bude smieť dva roky viesť len autobus na linke s dĺžkou najviac 50 km. Inými slovami, nebude smieť šoférovať zájazdové alebo diaľkové autobusy. Toto obmedzenie platí až do veku 24 rokov.

Autobild.sk komentuje: Opäť musíme zareagovať, nakoľko zníženie veku sa nám nezdá vhodné. Všetci si azda pamätáme, čo sme stvárali v 18-tke a do akej miery sme mali vyvinutý pud sebazáchovy a zmysel pre zodpovednosť. Pochopiteľne nemožno paušalizovať, ale zveriť 12-tonový kamión alebo životy ľudí ešte nevyzretému človeku je dosť na hrane. Pritom aj samotní dopravcovia s týmto návrhom nesúhlasia a považujú ho za bezpečnostné riziko! Naviac aj ministerstvo dopravy v súvislosti s mladými začiatočníkmi poukazuje na ich psychickú nevyzretosť. Preto v tomto návrhu nevidíme žiadnu logiku.

13. Evidencia vozidiel

Vodičom by sa mohlo už čoskoro uľaviť od „papierovačiek“ pri prihlasovaní auta. Je len otázkou času, kedy sa zmenší počet tlačív, ktoré je potrebné vypisovať. Zákon totiž za slová „vyplniť príslušné tlačivá“ vsúva spojenie „ak sú na tento účel zavedené“. V súčasnosti síce tieto tlačivá existujú, no po tom, ako novela vstúpi do platnosti, môžu začať postupne miznúť.

Návrh odbremení majiteľa auta od povinnosti predkladať polícii tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré dostala už úradu v elektronickej podobe. Ďalšou novinkou je možnosť pre majiteľa nového auta, aby si vozidlo prihlásil sám cez elektronickú službu. Následne dostane doklady od vozidla a tabuľky poštou na svoju adresu. Pokiaľ sa evidenčný úkon týka vozidla, ktoré už malo vydané doklady a TEČ, zafunguje princíp „z rúčky do rúčky“. To znamená, že doručovacej službe bude musieť výmenou za nové doklady odovzdať pôvodné. Ak tak neurobí, výmena sa dokončí na dopravnom inšpektoráte.

Pri nahlasovaní zmien je majiteľ auta povinný oznámiť zmenu miesta pobytu, sídla alebo prevádzkarne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, inšpektorátu príslušnému podľa novej adresy. Po novom sa situácia zjednoduší. Pokiaľ nejde o presun do iného okresu, čiže sa nebudú meniť doklady ani „ešpézetky“, majiteľ bude môcť nahlásiť zmenu adresy na ľubovoľnom inšpektoráte. Rovnaký princíp bude platiť aj pre dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Ďalšia novinka asi poteší viacero motoristov, nakoľko už nebude potrebné fyzicky pristaviť vozidlo pre porovnanie identifikátorov s dokladmi. Podľa dôvodovej správy totiž takéto kontroly pravidelne vykonávajú stanice technickej kontroly a vybavené sú na to aj pracoviská kontroly originality.

Úplnou novinkou sú špeciálne tabuľky s evidenčným číslom pre elektromobily a hybridy. Pôjde predovšetkým o farebné odlíšenie, nakoľko tieto tabuľky budú mať zelený podklad.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia