Po relatívne pokojných letných mesiacoch v septembri na cestách cítiť výrazný prírastok účastníkov premávky. Autá sú všade a to vytvára komplikácie na križovatkách. Upchané križovatky sú bežným javom, neraz sú príčinou samotní vodiči. Najmä tí, ktorí sa snažia prejsť na zelenú za každú cenu. Zostanú však trčať v strede križovatky, zablokujú ostatné smery a potom už len nechápavo krčia plecami v štýle „no čo iné som mal robiť“.

V tejto súvislosti zákon o cestnej premávke hovorí jasnou rečou: „Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.Za porušenie hrozí pokuta 50 eur.

Riziko pokuty je v tomto prípade minimálne. Pokiaľ je premávka hustá, je pochopiteľné, že policajti nemajú kde a ako vodiča odstaviť. Navyše obvykle sú počty áut tak vysoké, že by to ani nezvládli a situáciu by mohli výrazne zhoršiť. Bez ohľadu na pokuty, toto ustanovenie má svoju logiku aj praktický význam, ktorý azda nemusíme vysvetľovať žiadnemu vodičovi.

Anketa
Stalo sa vám niekedy, že ste týmto spôsobom chtiac-nechtiac prispeli k zablokovaniu križovatky?
  • 22%
  • 78%

Napriek tomu sa upchávanie križovatiek deje denno-denne. Pre vznik týchto situácií vidíme dva hlavné dôvody. Po prvé, vodiči sa skrátka snažia silou-mocou využiť zelenú a vojdú do križovatky aj napriek tomu, že zablokujú iný smer, i keď zastavením by nič nestratili. Druhým možným dôvodom je obava, že pokiaľ by zostali stáť pred semaforom, motoristi za nimi by ich „vytrúbili“.

Spomínané pravidlá musia začať dodržiavať vodiči vo všetkých smeroch, a to bez rozdielu. V konečnom dôsledku totiž nikto nič nezíska: ten, čo sa do križovatky natlačí nasilu, stojí tak či tak. Akurát nestojí na červenej, ale prekáža v strede križovatky. Pokiaľ sa nenaučia všetci trpezlivosti, už onedlho sa nikto nikam nedostane. Dajte nám v diskusii vedieť, aké sú vaše skúsenosti.