Chladiaca sústava zohráva v automobile obzvlášť dôležitú rolu. Motor a jeho súčasti pracujú pri vysokých teplotách a ak nie je umožnené toto teplo dostatočne odvádzať, môže nastať problém. Samotný chladič sa nachádza priamo za prednou maskou a zabezpečuje ochladzovanie kvapaliny prúdiacim vzduchom ( vozidlá s motorom vpredu). Skladá sa z lamiel, ktoré sú náchylné na poškodenie.

Zdroj: Nina Pánska

Nehoda automobilu býva častokrát fatálna hlavne pre chladič. Unikanie kvapaliny z neho môže spôsobiť aj korózia materiálu, nemusí sa tak stať iba mechanickým poškodením. Ak ide iba o menšie netesnosti, existujú prípravky, ktoré slúžia na utesnenie týchto častí. Zväčša ide o prášok, alebo tekutinu, ktoré sa aplikujú do chladiacej kvapaliny a ten následne svojím zložením "zalepí" nechcený otvor.

Situácia, kedy ste s autom mimo domova, riadna oprava nie je možná a chladič na aute vám začne slziť, vás môže priviezť k použitiu takzvaného utesňovača. Je však iba krátkodobou pomocou a netreba sa spoliehať na to, že takáto oprava vydrží večne. Hneď ako je to možné, by ste mali zájsť do servisu. Chladiaci systém je potrebné prepláchnuť a naplniť novou tekutinou a poškodenú súčiastku nahradiť novou.

Ilustračný obrázok.
Zdroj: Nina Pánska

Sto ľudí, sto skúseností. Niektorí si používanie podobných prípravkov chvália a nikdy sa nestretli s negatívnymi následkami. Faktom však je, že obsah takéhoto utesňovača sa môže usadiť v súčiastkach s malým prietokom a znefunkčniť ich. Ide hlavne o samotný chladič, alebo radiátor kúrenia. Porucha nemusí nastať bezprostredne po použití prípravku, ale aj po dlhšom čase.

Mohlo by vás zaujímať: