Vznetové motory, ale už aj viaceré zážihové, sú dnes vybavené DPF filtrami. Tie slúžia na zachytávanie škodlivých častíc, ktoré sa nachádzajú vo výfukových plynoch, ktoré vznikajú spaľovaním nafty, ale i benzínu. Vo vozidle vybavenom DPF filtrom bude na palubnej doske príslušná ikona a v palubnom počítači budú aj chybové kódy. Niekedy síce môže ísť o falošný poplach, preto je vhodné vyčistiť pamäť palubného počítača. Ak aj po tom dostávate upozornenia, s najväčšou pravdepodobnosťou vám našepká aj samotné vozidlo. Symptómy upchaného DPF filtra sú nasledovné:

  • strata výkonu
  • vyššia spotreba
  • lenivá odozva na plynový pedál
  • ťažšie štartovanie motora
  • motor sa prepne do núdzového režimu
  • nepríjemný zápach

Príčin zlyhania DPF filtra môže byť viacero a niektoré nemusia súvisieť ani tak s filtrom, ako skôr s problémom so samotným motorom. Na nasledujúcich stránkach sa pozrieme aspoň na niektoré z nich.