Ilustračná snímka

Poradca Jazda po diaľnici: Viete, čo je povolené a čo nie?

Foto: Dreamstime

12.11. 2015 9:13 VAŠA TÉMA   Jazda po diaľnici má určité pravidlá, ktoré mnohí vodiči nedodržiavajú, nech sú ich motívy akékoľvek. Zákon o premávke o tejto téme hovorí jasne. Čo presne, na to sa pozrieme v našom článku.

Jazda na diaľnici alebo rýchlostnej komunikácii má svoje špecifiká, ktoré mnohí vodiči nepoznajú alebo jednoducho ignorujú. Niektorí jazdia príliš opatrne, iní sa nevedia vmestiť do kože alebo ich nezaujíma, že okrem práv majú aj určité povinnosti. V ďalšom článku tejto série sa priblížime, čo o tejto téme hovorí zákon o premávke.

Minimálna rýchlosť

Hneď prvá veta hovorí o tom, že diaľnicu smú používať iba vodiči motorových vozidiel, pre ostatných je diaľnica zakázaným územím. Zákon definuje motorové vozidlo ako „nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus“. Okrem najvyššej povolenej rýchlosti zákon stanovuje aj minimálnu rýchlosť pre diaľnicu, a tou je 80 km/h. Na diaľnici v obci je minimálna rýchlosť určená na 65 km/h.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Ustanovenie o rýchlosti z pochopiteľných dôvodov neplatí pre vodiča, ktorý vchádza alebo vychádza z diaľnice a rovnako ani pri súbežnej jazde. Rovnako sa nevzťahuje ani na vozidlá vykonávajúce údržbu diaľnice, odťahovky, záchranné zložky a vojenské kolóny. Zákon zároveň ponecháva veľký manévrovací priestor, nakoľko minimálnu rýchlosť možno porušiť, „ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“.

Pokiaľ sa na vozidle vyskytne technická chyba, ktorá znemožní na rovine dosiahnutie minimálnej rýchlosti, musí vodič diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde. Pozor, zákon ďalej spresňuje, že pokiaľ sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, vodič na ňom musí vozidlo odstaviť. A je úplne jedno, či sa toto parkovisko nachádza pred výjazdom 100 metrov alebo 10 kilometrov.

Skúsenosti verzus arogancia

Vjazdy na diaľnicu sú zväčša upravené pripájacími jazdnými pruhmi, ktoré je vodič povinný použiť a pred zaradením sa na diaľnicu musí dať prednosť v jazde vozidlám v priebežnom pruhu. Podobne ako pri predchádzaní aj pri zaraďovaní sa na diaľnicu sa často prejavuje neochota vodičov zložiť nohu z plynu a jednoducho „vpália“ do priebežného pruhu bez ohľadu na rýchlosť blížiaceho sa auta. A to môže mať v zime katastrofálne následky pre obidve vozidlá.

Zákon pritom pri predchádzaní na diaľnici hovorí jasnou rečou: „Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo, ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil iné motorové vozidlo idúce po diaľnici.“ Zdôrazňujeme slovíčko „obmedziť“. Zákon pojem „neobmedziť“ definuje ako „povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Na druhej strane je práve v blízkosti diaľničných privádzačov možné jasne odlíšiť skúseného a ohľaduplného vodiča od neskúseného alebo arogantného. Ak skúsenejší vodič v priebežnom pruhu zbadá vozidlo blížiace sa k pripájaciemu pruhu alebo v ňom, v predstihu sa preradí do ľavého pruhu. Druhému vozidlu tak umožní bezproblémové zaradenie sa do priebežného pruhu a zabráni prípadnej kolíznej situácii. Pochopiteľne to nie je možné vždy, ale ak to situácia dovoľuje, je to rozhodne bezpečný spôsob jazdy a na dôvažok aj v súlade so zákonom.

BANNER300

Bezpečná vzdialenosť na diaľnici

Vzhľadom na rýchlosť jazdy je veľmi dôležitá aj bezpečná vzdialenosť. Pri jazde po diaľnici zákon túto vzdialenosť definuje časom, v prípade osobných vozidiel ide o dve sekundy, pre nákladiaky a autobusy platia tri sekundy. Je to pochopiteľné, nakoľko čas dokáže vodič odhadnúť ľahšie než vzdialenosť v metroch. Stačí si vyhliadnuť výrazný bod, napríklad, dopravnú značku alebo reklamnú tabuľu a v momente, keď ju predchádzajúce vozidlo minie, napočítať stredným tempom do dvoch, prípadne do troch. A podľa výsledku vzdialenosť upraviť.

Foto: Dreamstime; grafika: AUTO BILD.SK
Foto: Dreamstime; grafika: AUTO BILD.SK
Zdroj: AUTO BILD.SK

Špecifická je z tohto hľadiska trojprúdová diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou, kde bezpečnú vzdialenosť upravujú zvislé aj vodorovné značky. Zvislé značky stanovujú minimálnu vzdialenosť vozidiel na 70 metrov a jej dodržiavaniu napomáhajú šípky na asfalte. Toto pravidlo sa dá kvôli hustej premávke splniť dosť problematicky, čo poznajú všetci motoristi, ktorí spomínaným úsekom diaľnice aspoň raz išli. Vodič musí medzi svojím a predchádzajúcim vozidlom vidieť aspoň dve šípky. Ak sa pred neho zaradí iné auto, mal by spomaliť a vzdialenosť upraviť. To samozrejme môže spôsobiť rizikovú vlnu brzdenia, preto odstupy treba snažiť upravovať rozumne tak, aby ste nespôsobili náhlym brzdením kolíznu situáciu. Jazde na trojpruhu sme sa venovali v samostatnom článku, kde na videu okrem správneho spôsobu predchádzania a jazdy v jazdných pruhoch sme sa snažili dodržiavať aj stanovenú bezpečnú vzdialenosť.

 

Čo je na diaľnici zakázané

- zastavenie alebo státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko (okrem núdzového státia, vtedy musí byť vozidlo označené ako prekážka cestnej premávky)

- otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený

- vlečenie vozidla (povolené len na jeho odstránenie z diaľnice alebo k najbližšiemu parkovisku)

- predchádzanie pre vozidlá alebo súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony

zdroj: PZ SR
zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Diskusia  ()

Video

Diskusia