Od začiatku minulého roka platí, že keď prevádzkovateľ vozidla uhradí pokutu do pätnástich dní, tak sa považuje za zaplatenú, ak je uhradená vo výške dvoch tretín, čo je 220 eur. Táto suma by mala výrazne klesnúť.

Pokuty za ne začali chodiť automaticky vo výške 165 eur za každú z nich - teda za STK a a aj emisnú kontrolu, spolu je to 330 eur.

 
Pokuty za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu klesnú, pravdepodobne od apríla 2018
 Ak absolvujete kontroly do dvoch týždňov,bude zrejme stačiť zaplatiť  pokutu v tretinovej výške. (Foto: Michal Smrčok)

Od začiatku minulého roka platí, že keď prevádzkovateľ vozidla uhradí pokutu do pätnástich dní, tak sa považuje za zaplatenú, ak je uhradená vo výške dvoch tretín, čo je 220 eur. To je samozrejme suma za obe chýbajúce kontroly, teda STK aj EK.

Po novom tu však bude výrazná zmena - časový limit zostane zachovaný, čiže pokiaľ si prevádzkovateľ vozidla dodatočne splní svoju povinnosť a podrobí vozidlo technickej a emisnej kontrole, prípadne vyradí vozidlo, tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do pätnástich dní bude zaplatená vo výške jednej tretiny - klesne teda na 110 eur, respektíve 55 eur, ak vám bude chýbať len jedna a z týchto dvoch povinných kontrol. Ak tak do 15 dní nespravíte, zaplatíte pokutu v plnej výške.

To má byť podľa ministerstva dopravy a výstavby zároveň motiváciou pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr, a tým sa vyhli pokute v plnej výške.

Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť časti novely o znížení pokút od 1. apríla 2018. Súvisí to aj s potrebnými úpravami informačných systémov ministerstva dopravy a výstavby a ministerstva vnútra.

Zdroj: martin domček, sita