Ilustračná snímka

Poradca S čiernou skrinkou k nižšej poistke

Foto: Dreamstime

6.8. 2015 10:12 VAŠA TÉMA   S napredovaním technológií sa tzv. čierne skrinky stávajú zaujímavé aj pre poisťovne. Telematické systémy totiž môžu vyhodnotiť štýl jazdy vodiča a znížiť cenu poistenia.

Štýl jazdy ovplyvňuje bezpečnosť vozidla aj jeho posádky, a to sa odzrkadľuje na výške rizika dopravnej nehody. Práve rizikovosť vodiča je určite faktor, ktorý zaujíma každú poisťovňu. V súčasnosti majú poisťovacie spoločnosti na výpočet výšky zákonnej či havarijnej poistky štandardné postupy a bezškodový priebeh odmeňujú neraz veľkorysými zľavami z výšky poistného.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

S rozvojom technológií sa do popredia dostávajú aj nové produkty. Konkrétne hovoríme o tzv. telematických tarifách. Že neviete o čo ide? Princíp je jednoduchý: do vozidla sa namontuje čierna skrinka, ktorá monitoruje spôsob jazdy vodiča. Tentokrát však nehovoríme o kamerách, ale o zariadení, ktoré pracuje na podobnom princípe ako čierne skrinky v lietadlách. Poisťovňa na základe získaných dát, predovšetkým o trase, rýchlosti jazdy, spôsobe rozjazdu a brzdenia, vyhodnotí rizikovosť svojho klienta a pokiaľ vodič jazdí uvážlivo a podľa predpisov, ušetrí na poistnom.

Hoci na poistnom trhu vládne tvrdý konkurenčný boj, tento typ poistenia je zatiaľ v plienkach a v drvivej väčšine poisťovní sa nachádza len v štádiu teoretických úvah. Napríklad v Nemecku, ktoré je svojím rozsahom obrovský trh, ponúka telematickú tarifu len jediná poisťovňa. A na Slovensku máme prvú lastovičku tiež. Je ňou poisťovňa Generali, ktorá popri zákonnom a havarijnom poistení ponúka službu SOS Partner. Telematická tarifa sa tu spája so službou veľmi podobnou núdzovému systému eCall.

Prvá lastovička

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime
Ako povedal hovorca Generali Milan Janásik, do vozidla sa bezplatne namontuje elektronické zariadenie, ktoré pri nehode automaticky vyšle signál operátorovi asistenčnej služby, ak preťaženie pri náraze presiahne 2,5 g. Keďže zariadenie je okrem senzoru preťaženia vybavené GPS, vlastnou SIM kartou, mikrofónom a reproduktorom, operátor sa môže s vodičom spojiť. Ak sa vodič alebo niekto z posádky neohlási, automaticky posiela na miesto záchranárov. Zároveň je na prístroji núdzové tlačidlo, ktoré v prípade zdravotných či technických problémov umožní posádke okamžité spojenie s operátorom.

Zariadenie zároveň monitoruje spôsob jazdy a vytvára akúsi elektronickú knihu jázd. Tú si môže motorista pozrieť na špeciálnom zaheslovanom portáli, do ktorého má prístup iba on. Takýto monitoring pochopiteľne vytvára obavy o súkromie v štýle „veľký brat sa pozerá“. V tejto súvislosti Janásik zdôrazňuje, že všetky dáta sa zhromažďujú v prísne stráženom podzemnom centre IBM vo Švajčiarsku a poisťovňa k dátam nemá prístup. Vyhodnocovanie vykonáva špeciálny softvér a poisťovňa získa iba záverečný výstup bez konkrétnych údajov. Jedinou výnimkou je informácia o polohe, aj to iba vtedy, ak zariadenie vyšle núdzový signál pri nehode.

Čo na to ostatné poisťovne

Zaujímalo nás, ako sa k telematickým tarifám postavilo šesť najväčších slovenských poisťovní. Kooperativa, ktorá bola vlani podľa počtu poistených vozidiel jednotkou na trhu, v najbližšom čase takúto tarifu nezavedie. Jej materská spoločnosť VIG v súčasnosti testuje podobný systém v Srbsku a o prípadnom spustení takejto služby sa poisťovňa rozhodne až na základe výsledkov. Hovorkyňa Miriam Fuňová však upozornila, že v súčasnosti pomer vstupných investícií k priemernej cene zákonného aj havarijného poistenia vychádza v neprospech telematiky.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – SP Andrea Leskovská. Upozornila na zatiaľ neprimerane vysoké náklady telematického systému, ktoré ovplyvňujú nielen rozhodnutie poisťovne o jeho zavedení do praxe, ale aj klientov o uzatvorení poistnej zmluvy. „Keďže trh telematických služieb sa veľmi dynamicky vyvíja, novinky a trendy priebežne sledujeme a myšlienkou zavedenia telematickych služieb v poistení vozidiel sa zaoberáme,“ dodala Leskovská.

Poisťovne podľa počtu poistených vozidiel
Poisťovne podľa počtu poistených vozidiel
Zdroj: SKP

Na ďalší limitujúci faktor poukázala hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová. Okrem obáv zo sledovania a potenciálneho porušenia práva na súkromie to je fakt, že telematika neznamená automatické zníženie poistného. Systém totiž môže vodiča vyhodnotiť ako rizikovejšieho a teda poistka zdražie. Opatrný prístup k tejto otázke zaujala aj Uniqa, ktorej sesterské poisťovne ponúkajú tento produkt v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Pre Slovensko zatiaľ podobné plány neexistujú, nakoľko poisťovňa sa obáva možného znevýhodnenia niektorých vodičov. Napríklad, tých, ktorí najazdia množstvo kilometrov a systém by ich mohol vyhodnotiť ako rizikovejších. Podľa hovorkyne Beaty Lipšicovej nateraz jedinou nepopierateľnou výhodou telematiky je systém núdzového signálu v prípade technických problémov alebo dopravnej nehody.

BANNER300

Aj hovorkyňa Komunálnej poisťovne Daniela Šulcová poukázala na riziko znevýhodnenia niektorých vodičov. „Niekto môže byť naučený na agresívnejší spôsob jazdy, napriek tomu môže byť skvelým a pozorným vodičom, ktorý jazdí bez nehody. Naopak opatrný vodič, preferujúci pomalú jazdu, môže v komplikovanejšej premávke reagovať zbrklo a neprimerane.“ Poisťovňa by systém musela dlhodobo testovať, aby mohla nastaviť jasné a spravodlivé parametre pre každého vodiča. Telematiku by však klienti nemuseli vnímať ako výhodu, ale skôr ako prekážku a následne by vôbec zmluvu neuzatvorili.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Nech sú obavy poisťovní akékoľvek, pokrok sa nezastaví. Stále novšie technológie a široká dostupnosť internetu vytvárajú priestor pre rozvoj telematiky a je teda jasné, že jej možným využitím sa zaoberajú aj poisťovne. Navyše, k rozšíreniu čiernych skriniek prispeje aj európska legislatíva, keďže od roka 2018 sa zariadenia systému eCall budú povinne montovať do všetkých nových vozidiel. Je len otázkou času, keď si motoristi na tento fakt zvyknú a obavy zo sledovania sa vytratia. A navyše by mohlo ísť o nezamýšľaný, no účinný nástroj proti stáčaniu kilometrov.

Diskusia  ()

Video

Diskusia