Pred časom sme vám dali možnosť otestovať si znalosti z riešení dopravných situácií na križovatkách. Tentokrát sme z vyhlášky a testov pre autoškoly vybrali 13 „lahôdkových“ dopravných značiek. Aj teraz sa môžete otestovať a zistiť, či držíte vodičský preukaz oprávnene alebo ste toho už naozaj veľa pozabúdali. Správne odpovede a vysvetlenia nájdete v linku na konci článku.

.
Zdroj: Auto BILD
 

1. Táto dopravná značka

a) upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu

b) upozorňuje na zvýšený alebo inak nebezpečný obrubník

c) upozorňuje na možnosť odstavenia vozidla s čiastočným státím na krajnici

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

2. Táto dopravná značka

a) upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu

b) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku dopravnej nehody alebo kolízie

c) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť pre výskyt hmly alebo dymu

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

3. Tieto dopravné značky upozorňujú na

a) železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m

b) železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 160 m

c) železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 100 m

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

4. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz vjazdu vyznačených druhov motorových vozidiel

b) Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

c) Zákaz vjazdu osobných vozidiel a motocyklov

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

5. Táto dopravná značka:

a) zakazuje zastavenie a státie na cestách II. triedy

b) zakazuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci

c) zakazuje státie v párnych dňoch v mesiaci

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

6. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz zastavenia

b) Zákaz státia

c) Koniec všetkých zákazov

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

7. Táto dopravná značka znamená:

a) Najvyššia dovolená rýchlosť

b) Odporúčaná rýchlosť

c) Najnižšia dovolená rýchlosť

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

8. Táto dopravná značka znamená:

a) Zákaz predchádzania

b) Prednosť protiidúcich vozidiel

c) Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

     
.
Zdroj: Auto BILD
 

9. Táto dopravná značka znamená:

a) Návesť pred križovatkou

b) Diaľková návesť

c) Smerová tabuľa

.
Zdroj: Auto BILD

10. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

a) začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená

b) koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená

c) priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená

   
.
Zdroj: Auto BILD

11. Túto dopravnú značku je

a) zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať za všetkých okolností

b) zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie

c) zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty, na poľnú alebo lesnú cestu, alebo na vchádzanie na cestu

   
.
Zdroj: Auto BILD

12. Táto dopravná značka

a) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie

b) upozorňuje vodičov na blížiace sa zúženie vozovky alebo ostrú zákrutu

c) vyznačuje začiatok nehodového úseku alebo úseku, na ktorom hrozí zvýšené riziko pre bezpečnosť cestnej premávky

   
.
Zdroj: Auto BILD

13. Tento svetelný signál so zelenou šípkou

a) umiestnený v protiľahlom rohu križovatky umožňuje vodičovi odbočiť vľavo bez toho, aby bol povinný dať prednosť protiidúcim vozidlám

b) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, v ktorom šípka ukazuje

c) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde a ak dodrží ustavenia o odbočovaní a takéto odbočovanie nie je dopravnou značkou zakázané, smie odbočiť vľavo

   

˃˃˃ Správne odpovede nájdete na tomto odkaze ˂˂˂

Zdroj: Soňa Zverková