Poradca Obchvat Prievidze nadobúda konkrétnejší tvar

Foto: TASR

18.1. 13:00 Výstavba časti obchvatu Prievidze sa priblížila o ďalší krok. Slovenská správa ciest podpísala zmluvu o vytvorení štúdie realizovateľnosti, ktorú musí dodávateľ odovzdať do šiestich mesiacov.

Časť obchvatu Prievidze je bližšie k svojej realizácii. Slovenská správa ciest (SSC) už uzatvorila zmluvu o diele s dodávateľom, ktorý vypracuje štúdiu realizovateľnosti. Tá určí opodstatnenosť, prípadne neopodstatnenosť, budovania tejto stavby.

Zmluvu o diele na vypracovanie štúdie realizovateľnosti I/64 Žilina - Topoľčany uzatvorila SSC s dodávateľom, spoločnosťou Valbek, s. r. o., so sídlom v Bratislave 4. januára. Dodacia lehota je 180 dní od podpisu zmluvy o diele. Náklady na vypracovanie štúdie predstavujú 449 658 eur s daňou z pridanej hodnoty.

"Štúdia realizovateľnosti vo všeobecnosti potvrdí, respektíve nepotvrdí, opodstatnenosť diela, na ktoré požadujeme finančné prostriedky z príslušného operačného programu," uviedla hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

SSC požiadala o prostriedky na majetkovo-právne vyrovnanie, po majetkovo-právnom vyrovnaní podá žiadosť o stavebné povolenie, a to pravdepodobne v júli tohto roka. "Po preukázaní opodstatnenosti stavby bude potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby asi v júli alebo auguste tohto roka. V prípade, že súťaž bude bez odvolania uchádzačov, mohla by byť uzatvorená v októbri alebo novembri. Po ukončení súťaže táto musí ísť na kontrolu na Ministerstvo dopravy a výstavby SR a na Úrad pre verejné obstarávanie," načrtla ďalší postup hovorkyňa SSC. Ukončenie kontroly SSC predpokladá v novembri a podpísanie zmluvy so zhotoviteľom asi v januári budúceho roka.

Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať časť obchvatu, konkrétne jeho prvú etapu druhej stavby, čo je napojenie priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Rezort dopravy pred časom potvrdil, že projekt prvej etapy druhej stavby obchvatu je zaradený v zásobníku národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ako prioritný a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Náklady na výstavbu obchvatu Prievidze by mali dosiahnuť asi 50 miliónov eur. Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia