Ilustračná snímka

Poradca Nový zákon: Za toto vám policajti vezmú vodičský

Foto: Soňa Zverková

12.6. 9:30 Každý vodič vie, že policajt mu za určitých okolností môže zadržať vodičský preukaz. Dôvodov je viac ako dosť a po novom pribudne aj ďalší: nezaplatené dane.

Policajti majú pri dohľade nad plynulosťou a bezpečnosťou premávky celý rad právomocí a medzi ne patrí aj zadržanie vodičského preukazu. Dôvodov pre takýto krok je viac, než si mnohí uvedomujú a nemusia súvisieť len s priestupkami za volantom. Už dlhší čas môžu úrady zadržať vodičský preukaz pre neplatenie výživného a od 1. januára 2020 pribudne ďalší, tentokrát zo strany Finančnej správy.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Soňa Zverková

Situácie, pri ktorých môže policajt zadržať vodičský preukaz, definuje zákon o premávke a do určitej miery aj zákon o priestupkoch. Po novom pribudne táto možnosť aj v zákone o správe daní, čiže v daňovom poriadku. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je jeho novela, ktorá oprávňuje Finančnú správu v rámci daňového exekučného konania zadržať vodičské oprávnenie do doby, kým dlžník neuhradí dane.

„S cieľom efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov sa navrhuje nový spôsob exekúcie, zadržaním vodičského preukazu. Dane sú dôležitý fiškálny nástroj politiky štátu, aby však bolo možné zabezpečiť riadne plnenie všetkých jeho funkcií, je potrebné dôsledné vyžadovanie ich platenia a následné vymáhanie,“ píše sa v dôvodovej správe. Do ustanovenia o spôsobe vykonávania daňovej exekúcie pribudne možnosť zadržať vodičský preukaz.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Zákon sa rozšíri aj o ustanovenie, ktoré sa dotýka spôsobu zadržania preukazu. Pochopiteľne vodičák nezadrží samotná Finančná správa ani popri ceste nebudú číhať jej zamestnanci. Evidenciu vodičov a vodičských preukazov spravuje polícia, preto daňováci pošlú exekučný príkaz dlžníkovi aj polícii a po splatení dlhu rozhodnutie o zastavení exekučného konania.

Pozor, vôbec vám nepomôže, ak sa pri cestnej kontrole vyhovoríte, že vodičský preukaz pri sebe nemáte. I keď sa doklad fyzicky nachádza kdekoľvek, v evidenčnom systéme polície je uvedený ako zadržaný. Rozhodne neodporúčame podceňovať takéto „virtuálne“ zadržanie, nakoľko policajti pri každej cestnej kontrole preverujú vodiča aj vozidlo a motoristovi hrozia podstatne horšie sankcie.

Šoférovanie v čase zadržania vodičského preukazu sa totiž považuje za závažný priestupok, za ktorý môže vodič dostať pokutu od 300 až do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roka do piatich rokov. Netýka sa to prípadu, ak má vodič políciou povolenú jazdu.

Za čo ešte možno zadržať vodičský preukaz?

Zoznam je síce relatívne krátky, no ukrýva sa za ním naozaj veľmi veľa. Podľa zákona o premávke môže policajt zadržať vodičský preukaz za priestupok, za ktorý možno uložiť trest zákazu činnosti. Ďalšími prípadmi sú ochranné liečenie, súdny zákaz riadenia vozidla alebo nariadené preskúšanie odbornej spôsobilosti, ako aj preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. A okrem neplatenia výživného to bude aj daňová podlžnosť.

Pozor, vodičský preukaz polícia zadrží aj vtedy, ak je neplatný. Každý vodič by si mal byť vedomý toho, že novšie vodičské preukazy už majú časovo obmedzenú platnosť. Napríklad, vodičáky skupín a podskupín AM, A, B a T majú platnosť 15 rokov, vo veku nad 63 rokov iba päť rokov. Päťročná platnosť sa týka aj skupín a podskupín C a D a začína sa dňom vydania vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Nový zákon: Za toto vám policajti vezmú vodičský
Zdroj: Slov-LEX

Ako postupujú policajti

Pokiaľ policajt zadrží vodičák, vydá potvrdenie, v ktorom môže povoliť jazdu na 15 dní. Upozorňujeme, že toto potvrdenie platí len na Slovensku. Hneď nasledujúci deň ho policajt musí poslať dopravnému inšpektorátu podľa miesta pobytu motoristu. Vodič však môže požiadať o zaslanie preukazu inšpektorátu tam, kde sa zdržiava. Podľa zákona policajt musí tejto žiadosti vyhovieť.

Vodičský preukaz vráti polícia po tom, čo uplynul súdny zákaz činnosti alebo zanikli dôvody, pre ktoré bol zadržaný, napríklad, vodič preukázateľne zaplatil blokovú pokutu. Ak pokutu nezaplatí do 15 dní, vec postupuje do správneho konania a vodičák sa majiteľovi vráti až po splnení podmienok, ktoré z konania vyplynú.

Nový zákon: Za toto vám policajti vezmú vodičský
Zdroj: Slov-LEX

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti zadržania vodičáku, zákon ponúka možnosť obrany. Podľa neho totiž „orgán, ktorý koná vo veci súvisiacej so zadržaním vodičského preukazu, je povinný v každom štádiu konania skúmať odôvodnenosť zadržania vodičského preukazu z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“. Pokiaľ sa zistí, že dôvod zadržania neexistuje alebo pominul, musí polícia vodičák okamžite vrátiť.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia