V pokoji je sila. V populárnom porekadle sa hovorí, že ticho lieči. To neplatí pre naše ulice, kde často panuje až agresívna úroveň hluku. Revú, dunia, praskajú a búchajú. To čo sa motoristom môže celkom páčiť, dokáže narobiť vrásky na čelách obyvateľom priľahlých budov. Rozmohli sa nám výfukové systémy s klapkovou reguláciou, alebo čisto športovo ladené výfuky, ktoré sú pastvou pre uši fanúšikov vysokovýkonných áut. Hlavne výrobcovia športových áut sa zameriavajú aj na príslušný zvukový doprovod svojich výrobkov a hlasným výfukovým potrubím bojujú o priazeň zákazníkov.

Hluk v našich mestách začína byť čoraz väčším problémom.
Hluk v našich mestách začína byť čoraz väčším problémom.
Zdroj: Auto Bild.

Okrem toho sa v obchodoch s príslušenstvom dajú dokúpiť rozličné zvukové boostre alebo aktuátory, ktoré sa pomocou malého vonkajšieho reproduktora postarajú o dodatočný extrémny zvukový prejav. Majú motto: Čím hlučnejší, tým lepší. Žiaľ, nie všetci sa držia pri vylepšovaní zvukových vlastností svojho auta aj zákonných predpisov. Vyladené výfuky nezriedka dosahujú až 100 dB a viac.

Teraz vám vysvetlíme aké hlasné môžu byť automobily podľa súčasných a budúcich predpisov a ktoré zariadenia sú prípustné podľa platnej legislatívy. Tak ako platia európske emisné normy napríklad na emisie CO2, sú súčasťou našej legislatívy aj normy hlukové, o ktorých sa toho tak veľa nerozpráva, ale tiež sa časom sprísňujú.

Testovanie hlučnosti vozidiel.
Testovanie hlučnosti vozidiel.
Zdroj: AUTO BILD

Prvá fáza sprísnenia prišla už 1. júla 2016 a od 1. júla 2020 sa nachádzame v tzv. fáze dva. Tretia fáza je naplánovaná na 1. júl 2024. Registrovať nové auto podľa staršej normy sa bude dať ešte dva roky od je zavedenia (2022 resp. 2026). Od 1. júla 2020 platí pre nový typ vozidla hlukový limit 70 až 74 decibelov – podľa kategórie.

Kategórie sú rozdelené podľa pomeru výkonu motora k hmotnosti. EÚ chce obťažovanie hlukom minimalizovať do roku 2024, kedy by všetky osobné autá (do 120 kW/t) mali mať hlučnosť maximálne 68 decibelov. Vo vyhlásení EÚ sa píše: Vyše 44% obyvateľov EÚ je vystavených hluku z motorových vozidiel, ktorý môže spôsobovať zdravotné riziko. Tento hluk je jedným z najrozšírenejších environmentálnych problémov v EÚ, preto sa musíme snažiť nastaviť pravidlá tak, aby chránili zdravie obyvateľov v čo najvyššej miere.

Meranie hluku s BMW i3.
Meranie hluku s BMW i3.
Zdroj: Christoph Boerries

Od bruselského stola je toto pekný byrokratický plán, problémom je však zosúladenie legislatívy s praxou. Prečo? Hlučnosť sa meria za istých konkrétnych podmienok, ktoré určujú technické normy. A tie nerátajú s klapkami vo výfuku alebo boostrami. Pri meraní sa tak meria hlučnosť s vypnutým zvukovým ladením. Výrobca využíva štandardizovaný typ skúšky pre typové schválenie a auto prejde aj prísnejšími zvukovými limitmi.

Na ceste si však zákazník zvukovú kulisu zapne a auto reve a duní bez ohľadu na normy. Výrobca sa môže jednoducho brániť tým, že do dokumentácie uvedie, že tie a tie zvukové režimy sú určené len na používanie na uzatvorených pretekárskych okruhoch, kde samozrejme platia celkom iné predpisy.  Konzekvencie z prekročenia limitu hlučnosti tak padajú na vodiča. 

Zákonodarci medzitým tiež zakázali tuning pomocou doplnkových zvukových generátorov. Vo Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii a Švajčiarsku sa už od roku 2016 zavádzajú „zvukové radary“. Nie sú to skutočné radary, ale smerové mikrofóny spojené s kamerou. Mikrofón zaznamená zvuk a ak je prekročený limit, kamera auto odfotí. Ďalej to pokračuje ako pri prekročení rýchlosti, majiteľovi vozidla príde pokuta. V prípade, že auto zastaví polícia a odhalí nezákonný zvukový tuning, auto vyradí z premávky.

Meranie hlučnosti

Dodržiavanie prípustných decibelov nového auta sa overuje na normalizovanej testovacej dráhe. Metóda sa nazýva Typová skúška pre emisiu zvuku osobného vozidla a vykonáva ju výrobca v spolupráci so skúšobnými spoločnosťami. Štátne orgány majú v prípade podozrenia, že nejaké auto parametre nespĺňa, právo nariadiť opakovanú skúšku a príliš hlučnému modelu odňať typové schválenie.

Takto približne vyzerá dráha merania hluku.
Takto približne vyzerá dráha merania hluku.
Zdroj: Auto Bild.
  1. Auto vchádza do meraného úseku rýchlosťou 50 km/h, potom nasleduje maximálne zrýchlenie (bez kickdownu) na 70 až 80 km/h.
  2. Uprostred trate je na každej strane zariadenie na merania akustického tlaku vo výške 1,2 metra nad zemou. Ide o mikrofón, ktorý meria decibely v čase prejazdu auta.
  3. Merania na štandardnej dráhe sa opakujú najmenej dvakrát pri jazde oboma smermi medzi líniami A-A a BB.

Ako funguje klapka vo výfukovom systéme?

Pri otvorenej klapke prúdia výfukové splodiny separátnou rúrkou, ktorá je obvykle väčšia a bez zvukového utlmenia. V minulosti sa k aktivácii klapky využívala podtlaková regulácia, dnes sú častejšie elektrické moduly. Pri pevne definovanej rýchlosti, otáčkach a zaťažení motora sa otvoria. V niektorých modeloch môže vodič ovládať klapku tlačidlom, alebo nastavením jazdného režimu na dotykovej obrazovke. Podľa typu motora a miesta inštalácie sú rúrky, zberné potrubie a ovládacie prvky tvarované rozdielne. Od tvaru potom závisí akustika systému rpi otvorenej klapke. Môže ísť o dunivé bublanie alebo pekelný rámus.

Výfuk s aktívnymi klapkami.
Výfuk s aktívnymi klapkami.
Zdroj: Auto Bild

Na zadnom výfukovom tlmiči  je umiestnené riadená klapka, ktorej polohu ovláda prestaviteľná mechanika. Podľa jazdného programu a polohy plynového pedála sa klapka zatvára alebo otvára. Ak je otvorená, vedie to k vyššej hlučnosti.

Ako pôsobí hluk na ľudí?

Už od úrovne 40 decibelov začínajú poruchy koncentrácie. Od 85 decibelov môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Nad touto hranicou sa musia na pracovisku používa chrániče sluchu.

  • od 40 dB: začínajú poruchy koncentrácie a učenia
  • od 55 dB: nočný hluk
  • od 65 dB: denný hluk
  • od 85 dB: ohrozenie sluchu na pracovisku
  • od 125 dB: už krátke pôsobenie ohrozuje sluch

Pozor, veľa športových výfukov je plne legálnych

Legálny výfuk s klapkovou reguláciou spoznáte podľa schválenia ES/EHK. Výrobcovia majú tri možnosti ako dodržiavať zákonné limity: originálnym naladením zvukových potrubí, servomotorom s presnou výrobnou konfiguráciou, ktorá neprekročí limit, alebo elektronikou, ktorá obmedzí používanie klapky v istých režimoch. Výsledok je na konci vždy rovnaký.

Výfuková klapka Lamborghini Huracán Performante.
Výfuková klapka Lamborghini Huracán Performante.
Zdroj: Auto Bild

Výfuk od tuningovej firmy môže zmeniť zvuk, meniť jeho naladenie aj charakter, ale nesmie byť hlučnejší ako originál. A klapka nesmie byť permanentne otvorená, a to ani cez diaľkové ovládanie, s výnimkou, keď je aj otvorené klapkové ústrojenstvo dostatočne tiché. Kto chce mať istotu, že je jeho výfuk legálny, mal by ho kupovať od výrobcu auta.

Problém aj pre motorky

Veľkým problémom je hlučnosť motocyklov, ktorá vzniká nezákonnými úpravami výfukových potrubí. Perforovaná vložka vo výfukovom potrubí, ktorá má slangový názov dB-Killer a slúži na zníženie hlučnosti na legálnu úroveň, sa demontuje, čo je nezákonné. Motorkári si tiež upravujú výfukové potrubie na takzvané priame, čo je len rúra bez tlmiča. Prípadne do priamej rúrky vkladajú rezonančné prvky. Pri výmene výfuku za tuningový neprihliadajú na jeho typové schválenie (homologizáciu).