Neznáme pukanie a praskanie v aute? Promptná oprava môže byť lacná, váhanie ju výrazne predraží

Ako sa prejavuje poškodený homokinetický kĺb? 

Poškodený homokinetický kĺb sa prejavuje zvukovými signálmi, presnejšie buchotaním a praskaním. Podobné zvuky však môžu vytvárať aj iné komponenty podvozku a tak je pred nie lacnou výmenou homokinetického kĺbu potrebné presne určiť problém, ktorý tieto zvuky spôsobuje.

 Poškodený homokinetický kĺb môžete odhaliť  buď vizuálnou kontrolou manžiet poloosi (tie však môžu byť v poriadku aj keď je kĺb poškodený) alebo zvukovou kontrolou. Ľahké poškodenie kĺbu sa prejavuje pukaním pri plnom vytočení volantu vľavo či vpravo, ale tiež aj pri pomalej jazde dopredu a dozadu. Stredne ťažké poškodenie sa ukáže častým pukaním a buchotaním pri jazde vpred a pri prejazde nerovností.

Ťažké poškodenie kĺbu znamená pre homokinetický kĺb konečnú zastávku. Diel sa rozpadne a automobil je na základe toho neschopný pokračovať v jazde práve z dôvodu, že je zabránený prenos sily na hnacie kolesá. Na rôznych vozidlách môžu byť použité odlišné typy homokinetických kĺbov.

Najrozšírenejšie typy homokinetických kĺbov:

Zdvojený kardanový kĺb

Ide o najjednoduchší typ homokinetického kĺbu, ktorý je zložený z kardanového hriadeľa, pričom časť medzi hriadeľmi je čo najkratšia, no je zabezpečené aby sa oba kĺby otáčali o rovnaký uhol. Tento typ kĺbu dokáže preniesť veľmi veľké množstvo krútiaceho momentu a výkonu. Jeho nevýhodou je však priestorová náročnosť, čo je príčina toho, že sa zdvojené kardanové kĺby montujú najmä na nápravy nákladných automobilov. 

Tripoidný kĺb

Tento kĺb sa používa ako vnútorný kĺb poloos, pričom sa skladá z trojčapového tela vybaveného valivými kameňmi, ktoré zapadajú do unášača s tromi drážkami. Výhodou tripoidného kĺbu je menší uhol a možnosť lineárneho pohybu v ose unášača.

Guličkový kĺb

Tento typ kĺbu patrí momentálne k najpoužívanejším homokinetickým kĺbom. Je veľmi kompaktný a tak sa najčastejšie používa pri osobných automobiloch na prednej náprave. Výhodou guličkového kĺbu je veľký uhol medzi hnacím a hnaným hriadeľom, môže dosiahnuť až 52 stupňov.

Denis Milo
autor Denis Milo
Diskusia  ()

Video

Diskusia