Filtre pevných častíc (DPF) sa stali neodmysliteľnou súčasťou príslušenstva vznetových motorov, bez nich by neboli schopné plniť emisné normy už niekoľko rokov. Mnohí motoristi s nimi síce majú negatívne skúsenosti, no limity sú neustále striktnejšie, takže sa bez ich pomoci čoskoro nezaobíde ani väčšina zážihových (benzínových) agregátov.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Najbližšia aktualizácia predpisov (Euro 6c) je naplánovaná na september tohto roku. Odvtedy bude platná pre všetky novo homologované automobily, o rok ju už budú musieť spĺňať všetky novo registrované vozidlá. Najväčšia zmena sa týka zážihových agregátov s priamym vstrekovaním paliva, dôležitou novinkou je i meranie škodlivých spalín počas reálnej premávky (RDE – Real Driving Emissions).

Jedným z prvých automobilov so zážihovým motorom, ktorý je štandardne vybavený filtrom pevných častíc, je Mercedes S 500. Na trhu je už od leta minulého roku. Poháňa ho 4,6-litrový osemvalec s priamym vstrekovaním benzínu, dosahujúci maximálny výkon 335 kW (455 k).

˃˃˃ Porovnanie emisií naftových a benzínových áut v galérii ˂˂˂

Tento model možno považovať za akéhosi pioniera, napokon, Daimler a Volkswagen už dávnejšie oznámili, že prísnejšie emisné predpisy si v budúcnosti vyžiadajú montáž filtrov pevných častíc aj do vozidiel poháňaných zážihovými motormi. Pozreli sme sa preto na tento často problémový komponent bližšie.

Na vine je nová technika!

Problematika tvorby pevných častí v zážihových motoroch sa vystupňovala po masívnom rozšírení priameho vstrekovania paliva. Tento spôsob tvorby zmesi, akokoľvek progresívny, totiž podporuje ich vznik vo výrazne väčšej miere, než donedávna rozšírenejšie vstrekovanie do potrubia.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Primárnou úlohou filtra pevných častíc je zabrániť úniku väčších splodín horenia do atmosféry. Tieto častice, tvorené spravidla len nedokonalo spáleným uhlíkom, sa preto postupne počas prevádzky ukladajú v dutinách filtra. Aby nedošlo k jeho upchatiu, počas prevádzky sa regeneruje (vypaľuje), kedy by mali častice zhorieť na neškodný oxid uhličitý.

Realita však nebýva až taká jednoduchá a proces sa nie vždy podarí podľa predstáv. Častice preto napokon z filtra tak či tak uniknú. Vďaka aspoň čiastkovej reakcii sú ale menšie než predtým, a to je jablkom sváru. Mnohí odborníci sú totiž presvedčení, že čím sú častice menšie, tým sú pre ľudské zdravie nebezpečnejšie.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Extrémne malé čiastočky, s veľkosťou na úrovni nanometrov (1 nm = milióntina milimetra), možno nielen vdýchnuť až do pľúc, ale navyše môžu prechádzať bunkovými stenami v tele a tak vyvolávať kardiovaskulárne ochorenia.

Tieto poznatky nie sú žiadnou novinkou. Európska únia preto mala v pláne normou Euro 6 (september 2014) po prvý kráť stanoviť limity na množstvo pevných častíc aj pri zážihových motoroch. Automobilky si však vymohli odklad na rok 2015 a normu Euro 6b. Podľa nej môžu vozidlá so zážihovými motormi s priamym vstrekovaním produkovať desaťkrát viac pevných častíc na kilometer než so vznetovými.

˃˃˃ Namerané emisie naftových a benzínových áut v galérii ˂˂˂

Bolo však len otázkou času, kedy príde k ďalšiemu sprísneniu. Podľa neho už bude filter pevných častíc legislatívne daný a začne sa postupne zavádzať pri všetkých automobiloch so zážihovými motormi s priamym vstrekovaním paliva. Nové modely ho budú musieť mať od septembra 2017, novo registrované vozidlá o rok neskôr.

Stojí to všetko za to?

Ochrana životného prostredia by mala byť bez pochýb tou najvyššou prioritou spoločnosti. Pri pohľade na neustále sprísňovanie emisných limitov pre motorové vozidlá však vyvstáva otázka, dokedy je možné zvyšovať tlak na ich výrobcov a napokon i na zákazníkov, ba či dokonca tieto aktivity nie sú kontraproduktívne. Ťažko viniť výrobcov áut za montáž DPF filtra. Jednoducho sa musia prispôsobiť schválenej norme, ktorá začína požadovať v bežnej premávke nereálne limity.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Zavedenie filtrov pevných častíc pri vznetových motoroch síce prinieslo nižšiu úroveň emisií, no tiež konštrukciu príslušenstva, ktorá si často vyžaduje špeciálny režim jazdy a v konečnom dôsledku zvyšuje spotrebu paliva. Motoristom strpčuje život aj v prípade poruchy, či opotrebenia. Výmene filtra pevných častíc sa totiž legálne nedá vyhnúť a je neúmerne drahá. Často stojí až niekoľko tisíc eur, čo pri štandardnej životnosti súčiastky a najazdených približne 150 000 km môže predstavovať aj tretinu hodnoty vozidla. Diametrálne odlišnú situáciu nemožno čakať ani pri zážihových motoroch.

Vznetový verzus zážihový

Už na jeseň tohto roku vstúpia do platnosti nové limity emisií. Podľa nich budú mať zážihové motory s priamym vstrekovaním paliva povolené v spalinách desaťkrát nižšie množstvo pevných častíc než majú dnes.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Vybrali sme preto zo súčasného trhu deväť rôznych modelov, medzi inými aj už spomenutý Mercedes S 500, a porovnali ich s crossoverom Citroën Cactus BlueHDI. Ten je poháňaný vznetovým motorom, teda agregátom, na ktoré sa ešte pred niekoľkými týždňami sypala kritika za zvýšené emisie oxidov dusíka. Výsledky ukazujú, ako rýchlo sa môže situácia otočiť o 180 stupňov.

Pri meraní sa zisťovala koncentrácia pevných častíc (PČ) na kubický centimeter výfukových plynov. Meranie prebiehalo na vozidlovom dynamometri, pri jazdnom cykle, ktorého rýchlosti sa pohybovali v rozmedzí 30 až 60 km/h. Jeho úlohou bolo simulovať mestskú premávku. Výsledky možno nájsť v nasledujúcej galérii.

Zdroj: Redakcia AUTO BILD