Medzi obrovským množstvom pomocných funkcií objavujúcich sa v moderných automobiloch, od "bezkontaktného" parkovania až po autonómne riadenie, sa nemusí tempomat javiť ako najzaujímavejšia funkcia, no práve vďaka nemu sa naštartoval vývoj autonómie. Samotný systém bol navrhnutý tak, aby znižoval stres a únavu pri jazde na dlhé vzdialenosti. Jeho vynálezcom z roku 1948 je strojný inžinier Raplh Titter, ktorý bol slepý.

Ako tempomat funguje?

Po aktivovaní tempomat udržiava nastavenú rýchlosť bez zásahu vodiča. Rýchlosť je možné najčastejšie zvýšiť alebo znížiť pomocou tlačidiel na volante, ktoré ovládajú celý systém. Deaktivuje sa v okamihu, keď použijete brzdu alebo plynový pedál. Systém je riadený modulom CCM, ktorý zaznamenáva otáčky motora a ovláda tak škrtiacu klapku, aby udržiaval vami zvolené parametre. Nie je žiadnym prekvapením, že počas viac ako pol storočia sa drasticky zmenil.

Funguje váš tempomat tak, ako má?
Zdroj: ROBO HUBAČ

Prvé tempomaty fungovali prostredníctvom vákuového motorčeka a káblu, ktoré sa neskôr nahradili elektrickými motormi. Moderné systémy v dnešných vozidlách využívajú káble alebo elektronický systém riadenia škrtiacej klapky ETCS. Ten je integrovaný do riadiaceho modulu motora ECM, ktorý ovláda samotný ventil. Systém však aj napriek svojej „dokonalosti“ niekedy môže prestať fungovať a tento článok je určený pre tých, ktorý chcú problém identifikovať a vyriešiť. Toto sú najčastejšie príčiny zlyhania tempomatu.

Chybný spínač tempomatu

Na nastavenej požadovanej rýchlosti slúži spínač tempomatu. Ten prenáša informácie do riadiacej jednotky motora a modulu tempomatu. Ak sú kontakty vo vnútri spínača opotrebované, modul a jednotka nedostanú požadované signály o rýchlosti, ktoré sú potrebné na udržanie akcelerácie. V reakcii na to sa systém úplne deaktivuje a zruší aktuálny povel na zrýchlenie.

Spínač brzdového svetla

Za normálnych okolností stlačíte brzdový pedál a tempomat vypnete. Aby tento úkon mohol nastať, tempomat musí zistiť reakciu spínača brzdového svetla. Ak spínač nedokáže detekovať "prítomnosť" brzdového svetla, potom sa tempomat automaticky deaktivuje, kým sa problém nevyrieši.

Funguje váš tempomat tak, ako má?
Zdroj: ROBO HUBAČ

Spálená poistka

Elektrické komponenty tempomatu sú chránené jednotlivými poistkami. Rovnako ako vo vašom dome, aj tu sa dá poistka prepáliť. Tempomat sa vypne a nezapnete ho dovtedy, kým poistku nevymeníte.

Skontrolujte kontrolku motora

Ak sa vám na palubnom počítači rozsvieti výstražná kontrolka motora, zvyčajne to značí problém s prevodovkou alebo motorom. Len čo riadiaca jednotka zaznamená nejaký problém, z bezpečnostných dôvodov môže deaktivovať aj tempomat. V tomto prípade by ste návštevu servisu určite namli odkladať. 

Senzor rýchlosti vozidla

Veľké množstvo áut má niekoľko senzorov rýchlosti, ktoré prenášajú informácie o rýchlosti vozidla do riadiacej jednotky motora a modulu tempomatu. Ide v podstate o jediný spôsob, ktorým modul zisťuje ako rýchlo sa vozidlo pohybuje. Ak je modul obmedzený chybným snímačom, tempomat sa deaktivuje.

Funguje váš tempomat tak, ako má?
Zdroj: ROBO HUBAČ

Problémy s elektronikou

K tempomatu je pripojených niekoľko elektrických komponentov. Konektory a káblové zväzky sú súčiastky, ktoré treba skontrolovať, ak tempomat prestane fungovať. Spravte si malú prehliadku zdroju napätia, či dodáva energiu aj do systému. Ak je niektorý z týchto komponentov uvoľnený alebo poškodený, máte jednoduché vysvetlenie, prečo tempomat nefunguje.